Salt la conținutul principal
Asistență
Conectare

Instrucțiunea SELECT

Instrucțiunea SELECT instruiește motorul de baze de date Microsoft Access să returneze informații din baza de date sub formă de set de înregistrări.

Sintaxa

SELECT [predicat] { * | tabel.* | [tabel.]câmp1 [AS alias1] [, [tabel.]câmp2 [AS alias2] [, ...]]}
FROM expresietabel [, ...] [IN bazădedateexternă]
[WHERE... ]
[GROUP BY... ]
[HAVING... ]
[ORDER BY... ]
[WITH OWNERACCESS OPTION]

Instrucțiunea SELECT are următoarele părți:

Parte

Descriere

predicat

Unul dintre următoarele predicate: ALL, DISTINCT, DISTINCTROW sau TOP. Utilizați predicatul pentru a restricționa numărul de înregistrări returnate. Dacă nu este specificat niciun predicat, valoarea implicită este ALL.

*

Specifică faptul că sunt selectate toate câmpurile din tabelul sau tabelele specificate.

tabel

Numele tabelului care conține câmpurile din care sunt selectate înregistrările.

câmp1, câmp2

Numele câmpurilor care conțin datele pe care doriți să le regăsiți. Dacă includeți mai multe câmpuri, acestea sunt regăsite în ordinea listată.

alias1, alias2

Numele de utilizat ca anteturi de coloană în locul numelor de coloană originale din tabel.

expresietabel

Numele tabelului sau tabelelor care conțin datele pe care doriți să le regăsiți.

bazădedateexternă

Numele bazei de date care conține tabelele din expresietabel dacă acestea nu se află în baza de date curentă.

Observații

Pentru a efectua această operațiune, motorul de bază de date Microsoft Access caută în tabelul sau tabelele specificate, extrage coloanele alese, selectează rândurile care îndeplinesc criteriul și sortează sau grupează rândurile rezultate în ordinea specificată.

Instrucțiunile SELECT nu modifică datele din baza de date.

SELECT este, de obicei, primul cuvânt dintr-o instrucțiune SQL. Majoritatea instrucțiunilor SQL sunt instrucțiuni SELECT sau SELECT...INTO.

Sintaxa minimă pentru o instrucțiune SELECT este:

SELECT câmpuri FROM tabel

Puteți să utilizați un asterisc (*) pentru a selecta toate câmpurile dintr-un tabel. Următorul exemplu selectează toate câmpurile din tabelul Employees (Angajați):

SELECT * FROM Employees;

Dacă un nume de câmp este inclus în mai multe tabele din clauza FROM, precedați-l cu numele tabelului și cu operatorul . (punct). În exemplul următor, câmpul Department (Departament) este atât în tabelul Employees (Angajați), cât și în tabelul Supervisors (Supraveghetori). Instrucțiunea SQL selectează departamentele din tabelul Employees (Angajați) și numele de supraveghetori din tabelul Supervisors (Supraveghetori):

SELECT Employees.Department, Supervisors.SupvName FROM Employees INNER JOIN Supervisors WHERE Employees.Department = Supervisors.Department;

Când este creat un obiect set de înregistrări, motorul de baze de date Microsoft Access utilizează numele câmpului de tabel ca nume de obiect de câmp în obiectul Set de înregistrări. Dacă doriți un alt nume de câmp sau un nume care nu este sugerat de expresia utilizată pentru a genera câmpul, utilizați AS cuvânt rezervat. Următorul exemplu utilizează titlul Birth (Naștere) pentru a denumi obiectul Câmp returnat în obiectul Set de înregistrări rezultat:

SELECT BirthDate AS Birth FROM Employees;

De fiecare dată când utilizați funcții agregate sau interogări care returnează nume de obiecte de Câmp ambigue sau dublate, trebuie să utilizați clauza AS pentru a furniza un nume alternativ pentru obiectul Câmp. Următorul exemplu utilizează titlul HeadCount (Număr de persoane) pentru a denumi obiectul Câmp returnat în obiectul Set de înregistrări rezultat:

SELECT COUNT(EmployeeID) AS HeadCount FROM Employees;

Puteți să utilizați celelalte clauze dintr-o instrucțiune SELECT pentru a restrânge și a organiza și mai mult datele returnate. Pentru mai multe informații, consultați subiectul de Ajutor pentru clauza pe care o utilizați.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×