Gestionați rezervările, planurile, bugete-este ușor cu Microsoft 365.

Lucrași inteligent: pornirea unei sesiuni de partajare și colaborare

Utilizași acest ghid pentru a învășa cum să desfășurași întâlniri online neprevăzute utilizând software-ul de comunicașii Microsoft® Lync™ Online.

Ce intenșionași?

Pornirea unei întâlniri online neprogramate

Invitarea persoanelor la o întâlnire neprogramată

Începerea activitășilor de partajare

Partajarea desktopului sau a monitoarelor

Alegerea unui program de partajare

Oprirea partajării desktopului, monitoarelor sau programelor

Oferirea controlului asupra desktopului unei alte persoane

Preluarea controlului oricând

Susșineși o prezentare PowerPoint cu încredere

Oprirea prezentării

Pornirea unei întâlniri online neprogramate

Aveși posibilitatea să utilizași caracteristica Întâlnire imediată pentru a porni rapid o întâlnire online și a invita persoanele care se află în interiorul sau în afara organizașiei dvs.

 1. Faceși clic pe Start, pe Toate programele, pe Microsoft Lync, apoi pe Microsoft Lync Online.

 2. În fereastra principală Lync, faceși clic pe săgeata verticală de lângă butonul Opșiuni, apoi faceși clic pe Întâlnire imediată.

Communicator

 1. În caseta de dialog Asociere audio întâlnire, alegeși tipul de componentă audio pe care doriși să-l utilizași.

Invitarea persoanelor la o întâlnire neprogramată

 • În fereastra conversașiei, faceși clic pe meniul Opșiuni persoane, apoi procedași astfel:

  • Pentru a invita persoane de contact din interiorul organizașiei și din organizașii externe, faceși clic pe Invitare după nume sau număr de telefon. Pentru a selecta mai multe persoane de contact, menșineși apăsată tasta CTRL, apoi selectași persoanele de contact.

   Communicator

  • Pentru a trimite o invitașie de poștă electronică unei persoane din interiorul sau din exteriorul organizașiei dvs., faceși clic pe Invitare după adresă de e-mail. Astfel, se va crea un mesaj de poștă electronică Microsoft® Outlook® care conșine linkuri pentru întâlnirile online. În funcșie de organizașia dvs., destinatarul se poate asocia la întâlnire utilizând Lync Online, Microsoft® Lync™ 2010 Attendee, Microsoft® Office Communicator 2007 R2, Microsoft® Office Communicator 2007, Microsoft® Lync™ Web App.

Începutul paginii

Începerea activitășilor de partajare

Sunt necesare doar câteva clicuri pentru a partaja ecranul cu un coleg din altă locașie, pentru a oferi o prezentare formală Microsoft® PowerPoint® sau pentru a partaja idei pe o tablă albă.

Partajarea desktopului sau a monitoarelor

 1. În fereastra principală Lync, în lista Persoane de contact, faceși dublu clic pe numele unei persoane de contact.

 2. Când se deschide fereastra conversașiei, faceși clic pe meniul Partajare.

Communicator

 1. Alegeși monitoarele de partajat.

  Notă:  Oricând partajași sau prezentași în mod activ, se afișează o bară în partea de sus a ferestrei, pe care scrie Dvs. partajași.

Alegerea unui program de partajare

Uneori, doriși să partajași un singur program și ferestrele sale.

 1. În fereastra conversașiei, faceși clic pe meniul Partajare , apoi faceși clic pe Program.

 2. În caseta de dialog Partajare programe, faceși dublu clic pe programul pe care doriși să-l afișași.

  Notă: Oricând partajași un program în mod activ, se afișează o bară în partea de sus a ferestrei pe care scrie Dvs. partajași și apare un efect de strălucire în jurul ferestrei programului care indică ce anume este afișat.

Oprirea partajării desktopului, monitoarelor sau programelor

 • În bara de partajare din partea de sus a ecranului, faceși clic pe butonul Oprire partajare .

Communicator

Oferirea controlului asupra desktopului unei alte persoane

Când începeși să partajași desktopul, un monitor sau un program, sunteși singura persoană care controlează situașia. Când sunteși pregătit, aveși posibilitatea să permiteși altora să utilizeze propriul mouse și tastatura pentru a naviga și pentru a face modificări în computerul dvs. Aveși posibilitatea să preluași controlul oricând.

 • În bara de partajare, faceși clic pe meniul Conferire control , apoi procedași astfel:

 • Pentru a permite oricui din întâlnire să preia automat controlul computerului dvs., faceși clic pe Acceptare automată solicitări de control.

  Communicator

 • Pentru a oferi controlul unei singure persoane, faceși clic pe numele persoanei sub Participanși.

  Notă:  Dacă alegeși o persoană, aceasta poate începe imediat să controleze mouse-ul dvs. și să editeze utilizând tastatura. Dacă alegeși Acceptare automată solicitări de control, utilizatorii vor obșine automat controlul când fac clic pe Solicitare control.

Preluarea controlului oricând

 1. În bara de partajare, faceși clic pe meniul Conferire control .

 2. Dacă se selectează Acceptare automată solicitări de control faceși clic pentru a o debifa sau, pentru a prelua controlul de la o persoană, faceși clic pe Reluare control.

Susșineși o prezentare PowerPoint cu încredere

Când susșineși o prezentare pentru un grup, probabil că veși dori să controlași în permanenșă conșinutul, ritmul afișării și elementele afișate.

 1. În fereastra principală Lync, în lista Persoane de contact, faceși dublu clic pe numele unei persoane de contact.

 2. În fereastra conversașiei, faceși clic pe meniul Partajare , apoi faceși clic pe Prezentare PowerPoint.

 3. În caseta de dialog Prezentare PowerPoint, faceși dublu clic pe prezentarea PowerPoint pe care doriși să o susșineși. După ce se efectuează conversia și încărcarea conșinutului, ceilalși participanși vor vedea prezentarea.

  Notă:  Oricând prezentași, se afișează o bară în partea de sus a ferestrei, pe care scrie Dvs. partajași.

Oprirea prezentării

 • În bara de partajare, faceși clic pe Oprire prezentare.

Începutul paginii

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×