Pornire rapidă: configurarea, pornirea și asocierea la o întâlnire online

Utilizași software-ul de comunicașii Microsoft® Lync™ Online pentru a programa o întâlnire online, pentru a porni o sesiune neprogramată de partajare și colaborare, pentru a vă asocia la o întâlnire și pentru a configura preferinșele audio pentru componenta audio a computerului. Pentru mai multe detalii despre toate activitășile din acest ghid,consultași Lucrași inteligent: programași și asociași-vă la o întâlnire online.

Ce intenșionași?

Programarea unei întâlniri online

Schimbarea opșiunilor de acces și prezentare a întâlnirii

Pornirea unei întâlniri neprogramate

Asocierea la o întâlnire online programată

Asocierea la o întâlnire neprogramată

Setarea preferinșelor audio

Programarea unei întâlniri online

Programași o întâlnire online în clientul de colaborare și mesagerie Microsoft® Outlook® utilizând programul de completare Online Meeting pentru Microsoft® Lync™ Online. Programul de completare Online Meeting pentru Lync Online este instalat automat odată cu instalarea Lync Online.

Pentru a crea o solicitare de întâlnire online în Outlook, procedași astfel:

 • În Calendarul Outlook, în fila Pornire, în grupul Nou, faceși clic pe Întâlnire online nouă(în Microsoft® Outlook® 2010) sau pe Întâlnire online (Microsoft® Outlook® 2007).

Buton Întâlnire nouă online în calendarul Outlook

Începutul paginii

Schimbarea opșiunilor de acces și prezentare a întâlnirii

Opșiunile implicite pentru întâlnirile online sunt cele mai potrivite pentru întâlnirile mici și pentru sesiunile de colaborare sau de partajare cu persoane din interiorul organizașiei. Dacă programași o întâlnire online cu persoane din afara organizașiei sau întâlnirea este neobișnuit de mare, utilizași caseta de dialog Opșiuni întâlnire online pentru a vă ajuta să aflași următoarele:

 • Cine trebuie să aștepte în sala de așteptare înainte să fie admis în întâlnire? (Acest lucru este disponibil doar pentru întâlnirile utilizând audio VoIP.)

 • Cine ar trebui să aibă privilegii de prezentator în timpul întâlnirii?

Pentru a seta opșiunile de acces și pentru prezentator, procedași astfel:

 1. În solicitarea de întâlnire, în fila Întâlnire, în grupul Întâlnire online, faceși clic pe Opșiuni întâlnire.

Butonul Opșiuni întâlnire din invitașia de întâlnire

 1. În caseta de dialog Opșiuni întâlnire online, bifași caseta de selectare Particularizare acces și prezentatori pentru această întâlnire.

Începutul paginii

Pornirea unei întâlniri neprogramate

 Pentru a porni o întâlnire neprogramată utilizând comanda Întâlnire imediată, procedași astfel:

 1. În fereastra principală Lync, faceși clic pe săgeata Afișare meniu Pictograma Opțiuni , apoi faceși clic pe Întâlnire imediată.

 2. În caseta de dialog Asociere audio întâlnire, procedași astfel:

  • Pentru a participa la întâlnire prin apel telefonic, faceși clic pe Nu se asociază și componenta audio, apoi apelași numărul din invitașia de poștă electronică.

  • Pentru a vă asocia la întâlnire prin Lync Online, faceși clic pe Se utilizează Lync (audio și video integrat).

 • Pentru a fi apelat de conferinșă, faceși clic pe Sunași-mă la, apoi tastași sau selectași numărul de telefon. (Această caracteristică nu este acceptată)

 1. În fereastra conversașiei de grup, faceși clic pe butonul Opșiuni persoane, Butonul Opșiuni persoane din Lync , faceși clic pe Invitare prin e-mail, apoi completași solicitarea de întâlnire.

 2. Începutul paginii

Asocierea la o întâlnire online programată

Pentru a vă asocia la întâlnire programată, procedași astfel:

 1. În Calendarul Outlook, deschideși întâlnirea la care doriși să vă asociași.

 2. În solicitarea de întâlnire, faceși clic pe Asociere la întâlnire online.

Imaginea invitației la întâlnire

 1. În caseta de dialog Asociere audio întâlnire, procedași astfel:

  • Pentru a participa la întâlnire prin apel telefonic, faceși clic pe Nu se asociază și componenta audio, apoi apelași numărul din invitașia de poștă electronică.

  • Pentru a vă asocia la întâlnire prin Lync Online, faceși clic pe Se utilizează Lync (audio și video integrat).

  • Pentru a fi apelat de conferinșă, faceși clic pe Sunași-mă la, apoi tastași sau selectași numărul de telefon. (Această caracteristică nu este acceptată)

Începutul paginii

Asocierea la o întâlnire neprogramată

Este posibil să fiși invitat la o întâlnire neprogramată sau de tip Întâlnire imediată sau la o întâlnire care este deja în curs de desfășurare.

 • În notificarea care apare în zona de notificări, în partea dreaptă a barei de activităși, faceși clic pe Asociere.

Începutul paginii

Setarea preferinșelor audio

Aveși posibilitatea să setași Lync Online să se conecteze la porșiunea audio la fel de fiecare dată sau să vă solicite să efectuași o alegere.

 1. În fereastra principală Lync, faceși clic pe butonul Opșiuni Butonul Opțiuni Lync .

 2. În caseta de dialog Lync - Opșiuni, faceși clic pe Telefoane, apoi, sub Asociere la conferinșe prin telefon, în caseta Asociere la partea audio a întâlnirii de la, procedași astfel:

  • Pentru a utiliza componenta audio integrată a computerului în timpul întâlnirilor, faceși clic pe Lync.

  • Pentru a utiliza un telefon pentru a lua parte la întâlniri, alegeși Nu se asociază și componenta audio

   Fila Telefon din caseta de dialog Opșiuni - Asocierea la apeluri telefonice

 3. (Opșional) Sub Asocierea la conferinșe prin telefon, bifași caseta de selectare Înainte de asociere, mi se solicită confirmarea sau selectarea unei alte surse audio. Selectași această opșiune dacă preferinșele audio se modifică frecvent.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×