Salt la conținutul principal
Asistență
Conectare

Proprietatea AllowBypassKey

Puteți utiliza proprietatea AllowBypassKey pentru a specifica dacă tasta SHIFT este activată pentru a ignora proprietățile de pornire și macrocomanda AutoExec. De exemplu, puteți seta proprietatea AllowBypassKey la False pentru a împiedica un utilizator să ignore proprietățile de pornire și macrocomanda AutoExec.

Setare

Proprietatea AllowBypassKey utilizează următoarele setări.

Setare

Descriere

True

Activați tasta SHIFT pentru a permite utilizatorilor să ignore proprietățile de pornire și macrocomanda AutoExec.

False

Dezactivați tasta SHIFT pentru a nu permite utilizatorilor să ignore proprietățile de pornire și macrocomanda AutoExec.


Puteți seta această proprietate utilizând o macrocomandă sau cod Visual Basic for Applications (VBA).

Pentru a seta proprietatea AllowBypassKey utilizând o macrocomandă sau cod Visual Basic for Applications (VBA), trebuie să creați proprietatea în acest mod:

  • Într-o bază de date Microsoft Access (.mdb sau .accdb), puteți adăuga proprietatea utilizând metoda CreateProperty și adăugând-o la colecția Properties a obiectului Database.

  • Într-un proiect Microsoft Access (.adp), adăugați proprietatea la colecția AccessObjectProperties a obiectului CurrentProject sau utilizați metoda Add.

Observații

Trebuie să vă asigurați că proprietatea AllowBypassKey este setată la True atunci când depanați o aplicație.

Setarea proprietății AllowBypassKey nu are efect până la următoarea deschidere a bazei de date aplicație.

Exemplu

Următorul exemplu arată o procedură numită SetBypassProperty, care transmite numele proprietății de setat, tipul său de date și setarea. Procedura generală ChangeProperty încearcă să seteze proprietatea AllowBypassKey și, dacă proprietatea nu este găsită, utilizează metoda CreateProperty pentru a adăuga proprietatea la colecția Properties. Acest lucru este necesar deoarece proprietatea AllowBypassKey nu apare în colecția Properties până când nu a fost adăugată.

Sub SetBypassProperty()
Const DB_Boolean As Long = 1
ChangeProperty "AllowBypassKey", DB_Boolean, False
End Sub
Function ChangeProperty(strPropName As String, _
varPropType As Variant, _
varPropValue As Variant) As Integer
Dim dbs As Object, prp As Variant
Const conPropNotFoundError = 3270
Set dbs = CurrentDb
On Error GoTo Change_Err
dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
ChangeProperty = True
Change_Bye:
Exit Function
Change_Err:
If Err = conPropNotFoundError Then ' Property not found.
Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
varPropType, varPropValue)
dbs.Properties.Append prp
Resume Next
Else
' Unknown error.
ChangeProperty = False
Resume Change_Bye
End If
End Function

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

×