Salt la conținutul principal
Asistență
Conectare

Proprietatea FileDialog

Se aplică la

Obiectul Application

Returnează un obiect FileDialog care reprezintă o singură instanță a unei casete de dialog fișier.

expresie.FileDialog(dialogType)

expresie Obligatoriu. O expresie care returnează unul dintre obiectele din lista Se aplică la.

dialogType    obligatoriu MsoFileDialogType. Tipul de fișier casetă de dialog.

MsoFileDialogType poate fi una dintre aceste constante MsoFileDialogType.

msoFileDialogFilePicker

msoFileDialogFolderPicker

msoFileDialogOpen Nu este acceptat în Microsoft Access.

msoFileDialogSaveAs Nu este acceptat în Microsoft Access.

Observații

Constantele msoFileDialogOpen și msoFileDialogSaveAs nu sunt acceptate în Microsoft Office Access 2007.

Exemplu

Acest exemplu arată cum să utilizați obiectul FileDialog pentru a afișa o casetă de dialog care să-i permită utilizatorului să selecteze unul sau mai multe fișiere. Fișierele selectate sunt apoi adăugate la o casetă listă numită FileList.

Private Sub cmdFileDialog_Click()
' Requires reference to Microsoft Office 11.0 Object Library.
Dim fDialog As Office.FileDialog
Dim varFile As Variant
' Clear listbox contents.
Me.FileList.RowSource = ""
' Set up the File Dialog.
Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With fDialog
' Allow user to make multiple selections in dialog box
.AllowMultiSelect = True
' Set the title of the dialog box.
.Title = "Please select one or more files"
' Clear out the current filters, and add our own.
.Filters.Clear
.Filters.Add "Access Databases", "*.ACCDB"
.Filters.Add "Access Projects", "*.ADP"
.Filters.Add "All Files", "*.*"
' Show the dialog box. If the .Show method returns True, the
' user picked at least one file. If the .Show method returns
' False, the user clicked Cancel.
If .Show = True Then
'Loop through each file selected and add it to our list box.
For Each varFile In .SelectedItems
Me.FileList.AddItem varFile
Next
Else
MsgBox "You clicked Cancel in the file dialog box."
End If
End With
End Sub

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

×