Repararea unui registru de lucru deteriorat

Repararea unui registru de lucru deteriorat

Excel pentru Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Atunci când deschideți un registru de lucru care s-a deteriorat, Excel pornește automat modul Recuperare fișier și încearcă să redeschidă și să repare simultan registrul de lucru.

Excel nu poate porni de fiecare dată automat modul Recuperare fișier. Dacă nu puteți deschide un registru de lucru deoarece a fost deteriorat, puteți încerca să îl reparați manual.

De asemenea, puteți încerca alte metode pentru a recupera datele registrului de lucru atunci când repararea lui nu reușește. Ca măsură de precauție, se recomandă să salvați des registrul de lucru și să creați o copie backup de fiecare dată când îl salvați. Sau puteți să specificați ca Excel să creeze automat un fișier de recuperare la anumite intervale. Astfel, veți avea acces la o copie bună a registrului de lucru, dacă originalul este șters din greșeală sau dacă se deteriorează.

Repararea manuală a unui registru de lucru deteriorat

 1. Pe fila Fișier, faceți clic pe Deschidere.

 2. În Excel 2013 sau Excel 2016, faceți clic pe locația unde se află foaia de calcul și faceți clic pe Răsfoire.

 3. În caseta de dialog Deschidere, selectați registrul de lucru deteriorat pe care doriți să îl deschideți.

 4. Faceți clic pe săgeata de lângă butonul Deschidere, apoi faceți clic pe Deschidere și reparare.

 5. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a recupera cât mai multe date din registrul de lucru, faceți clic pe Reparare.

  • Pentru a extrage valorile și formulele din registrul de lucru atunci când o încercare de a repara registrul de lucru nu are succes, faceți clic pe Extragere date.

Recuperarea datelor dintr-un registru de lucru deteriorat

Următoarele metode vă pot ajuta să salvați datele care altfel se pot pierde. Dacă o metodă nu are succes, puteți încerca alta. De asemenea, puteți încerca soluții software de la terți pentru a recupera datele registrului de lucru dacă nu puteți recupera datele utilizând aceste metode.

Important: Dacă o eroare de disc sau o eroare de rețea face imposibilă deschiderea unui registru de lucru, mutați registrul de lucru pe o altă unitate de hard disk sau din rețea pe un disc local înainte de a petrece timp încercând oricare dintre următoarele opțiuni de recuperare.

 • Pentru a recupera datele atunci când registrul de lucru este deschis în Excel, alegeți una dintre următoarele:

  • Readuceți registrul de lucru la ultima versiune salvată     Dacă editați o foaie de lucru și registrul de lucru se deteriorează înainte să salvați modificările, puteți să recuperați foaia de lucru originală readucând-o la ultima versiune salvată.

   Pentru a readuce registrul de lucru la ultima versiune salvată, procedați astfel:

   1. Pe fila Fișier, faceți clic pe Deschidere.

   2. Faceți dublu clic pe numele registrului de lucru pe care l-ați deschis în Excel.

   3. Faceți clic pe Da pentru a redeschide registrul de lucru.

    Notă: Registrul de lucru revine la ultima versiune salvată a registrului de lucru. Au fost eliminate toate modificările care au făcut ca registrul de lucru să se deterioreze. Pentru mai multe informații despre recuperarea versiunilor anterioare ale unui registru de lucru, consultați Salvarea și recuperarea automată a fișierelor Office.

  • Salvați registrul de lucru în formatul SYLK (legătură simbolică)     Dacă salvați registrul de lucru în formatul SYLK, este posibil să puteți elimina prin filtrare elementele deteriorate. Formatul SYLK este utilizat de obicei pentru a elimina deteriorarea datorată imprimantei.

   Pentru a salva registrul de lucru în formatul SYLK, procedați astfel:

   1. Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe Salvare ca.

   2. În lista Tip fișier, faceți clic pe SYLK (Legătură simbolică), apoi faceți clic pe Salvare.

    Notă: Numai foaia activă din registrul de lucru este salvată atunci când utilizați formatul de fișier SYLK.

   3. Dacă un mesaj vă anunță că tipul de fișier selectat nu acceptă registre de lucru care conțin foi multiple, faceți clic pe OK pentru a salva numai foaia activă.

   4. Dacă un mesaj vă anunță că registrul de lucru poate conține caracteristici care nu sunt compatibile cu formatul SYLK, faceți clic pe Da.

   5. Pe fila Fișier, faceți clic pe Deschidere.

   6. Selectați fișierul .slk pe care l-ați salvat și apoi faceți clic pe Deschidere.

    Notă: Pentru a vedea fișierul .slk, poate fi necesar să faceți clic pe Toate fișierele sau pe Fișiere SYLK în lista Fișiere de tip.

   7. În fila Fișier, faceți clic pe Salvare ca.

   8. În caseta Salvare cu tipul, faceți clic pe Registru de lucru Excel.

   9. În caseta Nume fișier, tastați un nume nou pentru registrul de lucru pentru a crea o copie fără a înlocui registrul de lucru original, apoi faceți clic pe Salvare.

    Notă: Deoarece acest format salvează numai foaia de lucru activă din registrul de lucru, trebuie să deschideți registrul de lucru deteriorat în mod repetat și să salvați fiecare foaie de lucru separat.

 • Pentru a recupera datele atunci când nu puteți deschide registrul de lucru în Excel, alegeți una dintre următoarele variante:

  • Setarea la manual a opțiunii de calcul în Excel     Pentru a deschide un registru de lucru, încercați să schimbați setarea de calcul din automată în manuală. Pentru că registrul de lucru nu va fi recalculat, este posibil ca acesta să se deschidă.

   Pentru a seta opțiunea de calcul din Excel la manual, procedați astfel:

   1. Asigurați-vă că un registru de lucru nou, necompletat este deschis în Excel. Dacă nu este deschis un registru de lucru nou, necompletat, procedați astfel:

  • Pe fila Fișier, faceți clic pe Nou.

  • Sub Șabloane disponibile, faceți clic pe Registru de lucru necompletat.

   1. Pe fila Fișier, faceți clic pe Opțiuni.

   2. În categoria Formule, sub Opțiuni de calcul, faceți clic pe Manual.

   3. Faceți clic pe OK.

   4. Pe fila Fișier, faceți clic pe Deschidere.

   5. Selectați registrul de lucru deteriorat, apoi faceți clic pe Deschidere.

  • Utilizați referințe externe pentru a crea o legătură la registrul de lucru deteriorat     Dacă doriți să regăsiți doar date și nu formule sau valori calculate din registrul de lucru, puteți să utilizați referințe externe pentru a crea legătura la registrul de lucru deteriorat.

   Pentru a utiliza referințe externe pentru a crea o legătură la registrul de lucru deteriorat, procedați astfel:

   1. Pe fila Fișier, faceți clic pe Deschidere.

   2. Selectați folderul care conține registrul de lucru deteriorat, copiați numele de fișier al registrului de lucru deteriorat, apoi faceți clic pe Anulare.

   3. Faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe Nou.

   4. Sub Șabloane disponibile, faceți clic pe Registru de lucru necompletat.

   5. În celula A1 din noul registru de lucru, tastați =Nume fișier!A1, unde Nume fișier este numele registrului de lucru deteriorat pe care l-ați copiat la pasul 2, apoi apăsați pe ENTER.

    Sfat: Trebuie să introduceți doar numele registrului de lucru; nu este nevoie să tastați extensia numelui de fișier.

   6. Dacă apare caseta de dialog Actualizare valori, selectați registrul de lucru deteriorat și faceți clic pe OK.

   7. Dacă apare caseta de dialog Selectare foaie, selectați foaia potrivită, apoi faceți clic pe OK.

   8. Selectați celula A1.

   9. În fila Pornire, în grupul Clipboard, faceți clic pe Copiere.

   10. Selectați o zonă, începând de la celula A1, care are aproximativ aceeași dimensiune ca zona de celule care conține datele din registrul de lucru deteriorat.

   11. Pe fila Pornire, în grupul Clipboard, faceți clic pe Lipire.

   12. Cu zona de celule selectată încă, pe fila Pornire, în grupul Clipboard, faceți clic pe Copiere din nou.

   13. În fila Pornire, în grupul Clipboard, faceți clic pe săgeata de sub Lipire, apoi, sub Lipire valori, faceți clic pe Valori.

    Notă: Lipirea valorilor elimină legăturile la registrul de lucru deteriorat și lasă numai datele.

  • Utilizarea unei macrocomenzi pentru a extrage date dintr-un registru de lucru deteriorat     Dacă o diagramă este legată la registrul de lucru deteriorat, puteți să utilizați o macrocomandă pentru a extrage datele sursă ale diagramei.

   Pentru a utiliza o macrocomandă, procedați astfel:

   1. Introduceți următorul cod de macrocomandă într-o foaie de modul:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Inserați o foaie de lucru nouă în registrul de lucru și redenumiți-o ChartData.

   3. Selectați diagrama din care doriți să extrageți valorile datelor subiacente.

   4. Notă: Diagrama poate fi încorporată într-o foaie de lucru sau într-o foaie separată din diagramă.

   5. Rulați macrocomanda GetChartValues.

   6. Datele din diagramă vor fi amplasate pe foaia de lucru ChartData.

Salvarea automată a unei copii backup a unui registru de lucru

Salvarea automată a unei copii backup a registrului de lucru vă ajută să vă asigurați că veți avea acces la o copie bună a registrului de lucru, dacă originalul este șters din greșeală sau dacă se deteriorează.

 1. În fila Fișier, faceți clic pe Salvare ca.

 2. În Excel 2013 sau Excel 2016, faceți clic pe locația unde se află foaia de calcul și faceți clic pe Răsfoire.

 3. Faceți clic pe săgeata verticală de lângă Instrumente, amplasată lângă butonul Salvare, apoi faceți clic pe Opțiuni generale.

 4. Bifați caseta de selectare Se creează întotdeauna backup.

Pentru mai multe informații despre salvarea și recuperarea versiunilor anterioare ale unui registru de lucru, precum și informații despre recuperarea noilor registre de lucru (care nu au fost salvate anterior), consultați Recuperarea fișierelor Office.

Crearea automată a unui fișier de recuperare la anumite intervale

Configurarea Excel pentru a crea periodic un fișier de recuperare a registrului de lucru vă ajută să vă asigurați că veți avea acces la o copie bună a registrului de lucru, dacă originalul este șters din greșeală sau dacă se deteriorează.

 1. Pe fila Fișier, faceți clic pe Opțiuni.

 2. În categoria Salvare, sub Salvare registru de lucru, bifați caseta de selectare Salvare informații de recuperare automată la fiecare, apoi introduceți un număr de minute.

 3. În caseta Locație fișier Recuperare automată, introduceți locația unde doriți să salvați fișierul de recuperare.

 4. Asigurați-vă că nu este bifată caseta Se dezactivează Recuperarea automată numai pentru acest registru de lucru.

Pentru mai multe informații despre salvarea și recuperarea versiunilor anterioare ale unui registru de lucru, precum și informații despre recuperarea noilor registre de lucru (care nu au fost salvate anterior), consultați Recuperarea fișierelor Office.

Repararea manuală a unui registru de lucru deteriorat

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi faceți clic pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați registrul de lucru deteriorat pe care doriți să îl deschideți.

 3. Faceți clic pe săgeata de lângă butonul Deschidere, apoi faceți clic pe Deschidere și reparare.

 4. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a recupera cât mai multe date din registrul de lucru, faceți clic pe Reparare.

  • Pentru a extrage valorile și formulele din registrul de lucru atunci când o încercare de a repara registrul de lucru nu are succes, faceți clic pe Extragere date.

Recuperarea datelor dintr-un registru de lucru deteriorat

Următoarele metode vă pot ajuta să salvați datele care altfel se pot pierde. Dacă o metodă nu are succes, puteți încerca alta. De asemenea, puteți încerca soluții software de la terți pentru a recupera datele registrului de lucru dacă nu puteți recupera datele utilizând aceste metode.

Important: Dacă o eroare de disc sau o eroare de rețea face imposibilă deschiderea unui registru de lucru, mutați registrul de lucru pe o altă unitate de hard disk sau din rețea pe un disc local înainte de a petrece timp încercând oricare dintre următoarele opțiuni de recuperare.

 • Pentru a recupera datele atunci când registrul de lucru este deschis în Excel, alegeți una dintre următoarele:

  • Readuceți registrul de lucru la ultima versiune salvată     Dacă editați o foaie de lucru și registrul de lucru se deteriorează înainte să salvați modificările, puteți să recuperați foaia de lucru originală readucând-o la ultima versiune salvată.

   Pentru a readuce registrul de lucru la ultima versiune salvată, procedați astfel:

   1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi faceți clic pe Deschidere.

   2. Faceți dublu clic pe numele registrului de lucru pe care l-ați deschis în Excel.

   3. Faceți clic pe Da pentru a redeschide registrul de lucru.

    Notă: Registrul de lucru revine la ultima versiune salvată a registrului de lucru. Au fost eliminate toate modificările care au făcut ca registrul de lucru să se deterioreze.

  • Salvați registrul de lucru în formatul SYLK (legătură simbolică)     Dacă salvați registrul de lucru în formatul SYLK, este posibil să puteți elimina prin filtrare elementele deteriorate. Formatul SYLK este utilizat de obicei pentru a elimina deteriorarea datorată imprimantei.

   Pentru a salva registrul de lucru în formatul SYLK, procedați astfel:

   1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi indicați spre săgeata de lângă Salvare ca.

   2. În lista Tip fișier, faceți clic pe SYLK (Legătură simbolică), apoi faceți clic pe Salvare.

    Notă: Numai foaia activă din registrul de lucru este salvată atunci când utilizați formatul de fișier SYLK.

   3. Dacă un mesaj vă anunță că tipul de fișier selectat nu acceptă registre de lucru care conțin foi multiple, faceți clic pe OK pentru a salva numai foaia activă.

   4. Dacă un mesaj vă anunță că registrul de lucru poate conține caracteristici care nu sunt compatibile cu formatul SYLK, faceți clic pe Da.

   5. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi faceți clic pe Închidere.

   6. Dacă un mesaj vă solicită să salvați modificările pe care le-ați făcut, faceți clic pe Da.

   7. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi faceți clic pe Deschidere.

   8. Selectați fișierul .slk pe care l-ați salvat și apoi faceți clic pe Deschidere.

    Notă: Pentru a vedea fișierul .slk, poate fi necesar să faceți clic pe Toate fișierele sau pe Fișiere SYLK în lista Fișiere de tip.

   9. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi indicați spre săgeata de lângă Salvare ca.

   10. În caseta Salvare cu tipul, faceți clic pe Registru de lucru Excel.

   11. În caseta Nume fișier, tastați un nume nou pentru registrul de lucru pentru a crea o copie fără a înlocui registrul de lucru original, apoi faceți clic pe Salvare.

    Notă: Deoarece acest format salvează numai foaia de lucru activă din registrul de lucru, trebuie să deschideți registrul de lucru deteriorat în mod repetat și să salvați fiecare foaie de lucru separat.

 • Pentru a recupera datele atunci când nu puteți deschide registrul de lucru în Excel, alegeți una dintre următoarele variante:

  • Setarea la manual a opțiunii de calcul în Excel     Pentru a deschide un registru de lucru, încercați să schimbați setarea de calcul din automată în manuală. Pentru că registrul de lucru nu va fi recalculat, este posibil ca acesta să se deschidă.

   Pentru a seta opțiunea de calcul din Excel la manual, procedați astfel:

   1. Asigurați-vă că un registru de lucru nou, necompletat este deschis în Excel. Dacă nu este deschis un registru de lucru nou, necompletat, procedați astfel:

    1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi faceți clic pe nou.

    2. Sub Nou necompletat, faceți clic pe Document necompletat.

   2. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Opțiuni Excel.

   3. În categoria Formule, sub Opțiuni de calcul, faceți clic pe Manual.

   4. Faceți clic pe OK.

   5. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi faceți clic pe Deschidere.

   6. Selectați registrul de lucru deteriorat, apoi faceți clic pe Deschidere.

  • Utilizați referințe externe pentru a crea o legătură la registrul de lucru deteriorat     Dacă doriți să regăsiți doar date și nu formule sau valori din registrul de lucru, puteți să utilizați referințe externe pentru a crea legătura la registrul de lucru deteriorat.

   Pentru a utiliza referințe externe pentru a crea o legătură la registrul de lucru deteriorat, procedați astfel:

   1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi faceți clic pe Deschidere.

   2. În caseta Căutare în, selectați folderul care conține registrul de lucru deteriorat, apoi faceți clic pe Anulare.

   3. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi faceți clic pe nou.

   4. Sub Nou necompletat, faceți clic pe Document necompletat.

   5. În celula A1 din noul registru de lucru, tastați =Nume fișier!A1, unde Nume fișier este numele registrului de lucru deteriorat, apoi apăsați pe ENTER.

    Sfat: Trebuie să introduceți doar numele registrului de lucru; nu este nevoie să tastați extensia.

   6. Faceți clic pe registrul de lucru, apoi faceți clic pe OK.

   7. Dacă apare caseta de dialog Selectare foaie, selectați foaia potrivită, apoi faceți clic pe OK.

   8. Selectați celula A1.

   9. În fila Pornire, în grupul Clipboard, faceți clic pe Copiere.

    Comandă rapidă de la tastatură De asemenea, puteți apăsa CTRL+C.

   10. Selectați o zonă care are aproximativ aceeași dimensiune ca zona de celule care conține datele din registrul de lucru deteriorat.

   11. Pe fila Pornire, în grupul Clipboard, faceți clic pe Lipire.

   12. Cu zona de celule selectată încă, pe fila Pornire, în grupul Clipboard, faceți clic pe Copiere din nou.

   13. În fila Pornire, în grupul Clipboard, faceți clic pe săgeata de sub Lipire, apoi pe Lipire specială.

   14. Sub Lipire, selectați Valori, apoi faceți clic pe OK.

    Notă: Lipirea valorilor elimină legăturile la registrul de lucru deteriorat și lasă numai datele.

  • Deschideți registrul de lucru deteriorat în Microsoft Office Word sau Microsoft WordPad     Dacă aveți un convertor Microsoft Office Excel instalat, este posibil să reușiți să deschideți registrul de lucru în Word. Dacă registrul de lucru se deschide în Word, puteți să recuperați datele. Nu puteți utiliza această metodă pentru a recupera foi de modul, foi de dialog, foi de diagramă, foi de macrocomenzi sau orice diagrame încorporate. Nu veți putea să recuperați nici formulele de celule. Puteți să recuperați doar rezultatele acelor formule care sunt afișate în prezent în celulele din registrul de lucru deteriorat.

   De asemenea, puteți deschide registrul de lucru Excel în WordPad. Dacă registrul de lucru se deschide, este posibil să reușiți să recuperați codul Microsoft Visual Basic în module și în modulele de clase. Puteți căuta cuvintele „Sub” sau „Function” pentru a găsi codul dvs.

  • Utilizarea unei macrocomenzi pentru a extrage date dintr-un registru de lucru deteriorat     Dacă o diagramă este legată la registrul de lucru deteriorat, puteți să utilizați o macrocomandă pentru a extrage datele sursă ale diagramei.

   Pentru a utiliza o macrocomandă, procedați astfel:

   1. Introduceți următorul cod de macrocomandă într-o foaie de modul:

    Introduceți următorul cod de macrocomandă într-o foaie de modul:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Inserați o foaie de lucru nouă în registrul de lucru și redenumiți-o ChartData.

   3. Selectați diagrama din care doriți să extrageți valorile datelor subiacente.

    Notă: Diagrama poate fi încorporată într-o foaie de lucru sau într-o foaie separată din diagramă.

   4. Rulați macrocomanda GetChartValues97.

    Datele din diagramă vor fi amplasate pe foaia de lucru ChartData.

Salvarea automată a unei copii backup a unui registru de lucru

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi indicați spre săgeata de lângă Salvare ca.

 2. Faceți clic pe săgeata de lângă Instrumente, apoi faceți clic pe Opțiuni generale.

 3. Bifați caseta de selectare Se creează întotdeauna backup.

Crearea automată a unui fișier de recuperare la anumite intervale

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Opțiuni Excel.

 2. În categoria Salvare, sub Se păstrează informațiile de backup pentru registrele de lucru, bifați caseta de selectare Salvare informații de recuperare automată la fiecare, apoi introduceți un număr de minute.

 3. În caseta Locație fișier Recuperare automată, introduceți locația unde doriți să salvați fișierul de recuperare.

 4. Asigurați-vă că nu este bifată caseta Se dezactivează Recuperarea automată numai pentru acest registru de lucru.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Puteți întreba întotdeauna un expert de la Excel Tech Community, puteți obține asistență de la comunitatea Answers sau puteți sugera o caracteristică nouă sau o îmbunătățire pe Excel UserVoice.

Notă:  Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Ne puteți spune dacă informațiile au fost utile? Aici se află articolul în limba engleză, ca referință.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×