Retragerea sau înlocuirea unui mesaj după este trimis

Retragerea sau înlocuirea unui mesaj după este trimis

Cu retragerea mesajelor, un mesaj pe care l-ați trimis este preluat din cutiile poștale ale destinatarilor care nu l-au deschis încă. De asemenea, puteți substitui un mesaj de înlocuire. De exemplu, dacă ați uitat să adăugați o atașare, puteți încerca să retrageți mesajul, apoi să trimiteți un mesaj de înlocuire care are atașarea.

Retragerea mesajului este disponibilă după ce faceți clic pe Trimitere și este disponibilă numai dacă atât dumneavoastră, cât și destinatarul aveți un cont de e-mailMicrosoft 365 sau Microsoft Exchange în aceeași organizație.

Pentru a retrage și a înlocui un mesaj

 1. În panou de foldere din partea stângă a ferestrei Outlook, alegeți folderul Elemente trimise .

 2. Deschideți mesajul pe care doriți să îl retrageți. Trebuie să faceți dublu clic pentru a deschide mesajul. Selectarea mesajului astfel încât să apară în panoul de citire nu vă va permite să retrageți mesajul.

 3. Din fila mesaj , selectați acțiuni > retragerea acestui mesaj.

  Retragerea unui mesaj

  Note: 

  • Dacă nu vedeți comanda Retragerea acestui mesaj, probabil că nu aveți un cont Exchange sau caracteristica nu este disponibilă în organizația dvs.

  • Nu vă amintiți un mesaj protejat de Azure Information Protection.

  • Nu vă amintiți un mesaj în Outlook pe web.

 4. Faceți clic pe Ștergerea copiilor necitite ale acestui mesaj sau pe Ștergerea copiilor necitite și înlocuirea cu un mesaj nou, apoi faceți clic pe OK.

  Caseta Retragerea acestui mesaj

 5. Dacă trimiteți un mesaj de înlocuire, compuneți mesajul, apoi faceți clic pe Trimitere.

Pentru a verifica retragerea

Reușita sau eșecul retragerii unui mesaj depinde de setările din Outlook ale destinatarului. În tabelul următor sunt prezentate cinci scenarii:

Acțiune

Rezultat

Trimiteți cuiva un mesaj. Retrageți mesajul inițial și îl înlocuiți cu unul nou.

Pe computerul destinatarului, sub Urmărire, este bifată caseta de selectare Se procesează automat solicitările și răspunsurile la solicitările de întâlnire și la sondaje.

Notă: Pentru a vizualiza această setare, Fișier > Opțiuni > Corespondență. Defilați la secțiunea Urmărire.

Atât mesajul inițial, cât și mesajul retras ajung în Inboxul destinatarului.

Presupunând că mesajul inițial nu a fost citit, mesajul inițial este șters, iar destinatarul este informat că dvs., expeditorul, ați șters mesajul din cutia sa poștală.

Notă: Dacă mesajul inițial este marcat ca citit (vizualizarea în Panoul de citire nu este considerată citire în acest scenariu) atunci când mesajul retras este procesat, destinatarul este informat că dvs., expeditorul, doriți să ștergeți mesajul. Însă mesajul rămâne în folderul Outlook al destinatarului.

Trimiteți cuiva un mesaj. Retrageți mesajul inițial și îl înlocuiți cu unul nou.

Pe computerul destinatarului, sub Urmărire, nu este bifată caseta de selectare Se procesează automat solicitările și răspunsurile la solicitările de întâlnire și la sondaje.

Notă: Pentru a vizualiza această setare, Fișier > Opțiuni > Corespondență. Defilați la secțiunea Urmărire.

Atât mesajul inițial, cât și mesajul retras ajung în Inboxul destinatarului.

Pe computerul destinatarului are loc unul dintre următoarele rezultate:

 • Dacă destinatarul deschide întâi mesajul retras, mesajul inițial este șters, iar destinatarul este informat că dvs., expeditorul, ați șters mesajul din cutia sa poștală.

 • Dacă destinatarul deschide întâi mesajul inițial, retragerea nu mai are loc și sunt disponibile atât mesajul inițial, cât și cel retras.

Notă: Dacă mesajul inițial este marcat ca citit (vizualizarea în Panoul de citire nu este considerată citire în acest scenariu) atunci când mesajul retras este procesat, destinatarul este informat că dvs., expeditorul, doriți să ștergeți mesajul. Însă mesajul rămâne în folderul Outlook al destinatarului.

Trimiteți cuiva un mesaj. Retrageți mesajul inițial și îl înlocuiți cu unul nou.

Pe computerul destinatarului, fie în urma unei reguli, fie prin acțiunea destinatarului, mesajul inițial este mutat din Inbox în alt folder, iar mesajul retras rămâne în Inbox (sau este mutat la rândul său în alt folder).

Dacă mesajul retras și mesajul inițial sunt în foldere separate, destinatarul primește un mesaj care arată faptul că încercarea de retragere a eșuat. Acest lucru se întâmplă indiferent de configurarea Outlook și de marcarea ca citit a mesajului.

Atât mesajul inițial, cât și mesajul nou sunt disponibile pentru destinatar.

Trimiteți cuiva un mesaj. Retrageți mesajul inițial și îl înlocuiți cu unul nou.

Pe computerul destinatarului, fie în urma unei reguli, fie prin acțiunea destinatarului, ambele mesaje sunt mutate în același folder. Acest lucru are ca rezultat un comportament asemănător cu ceea ce se întâmplă atunci când Outlook nu este configurat pentru a procesa automat mesaje.

Pe computerul destinatarului are loc unul dintre următoarele rezultate:

 • Dacă destinatarul deschide întâi mesajul retras, mesajul inițial este șters, iar destinatarul este informat că dvs., expeditorul, ați șters mesajul din cutia sa poștală.

 • Dacă destinatarul deschide întâi mesajul inițial, retragerea nu mai are loc și sunt disponibile atât mesajul vechi, cât și cel nou.

Trimiteți un mesaj către un folder public. Retrageți mesajul inițial și îl înlocuiți cu unul nou.

Va avea loc unul din următoarele rezultate:

 • Dacă destinatarul care citește mesajul retras are acces de citire la toate elementele din folderul public, însă nu a citit mesajul inițial, retragerea reușește și rămâne doar mesajul nou. Dvs., expeditorul, primește un mesaj care menționează că retragerea a reușit.

 • Dacă destinatarul a marcat deja mesajul inițial ca citit, acesta este informat că retragerea a eșuat și este șters doar mesajul retras.

Dacă un utilizator care are orice alte drepturi la folderele publice deschide mesajul retras, retragerea eșuează, iar utilizatorul primește un mesaj care menționează că retragerea a eșuat. Atât mesajele noi, cât și cele vechi rămân în folderul public.

 • Dacă destinatarul citește mesajul inițial, apoi îl marchează ca necitit, acesta este considerat ca necitit vreodată, iar retragerea reușește.

 • În folderul public drepturile destinatarului, nu cele ale expeditorului sunt cele care hotărăsc succesul sau eșecul retragerii.

Pentru a retrage și a înlocui un mesaj

 1. În Corespondență, în Panou de navigare, faceți clic pe Elemente trimise.

 2. Deschideți mesajul pe care doriți să îl retrageți și înlocuiți-l.

 3. Pe fila Mesaj, în grupul Acțiuni, faceți clic pe Alte acțiuni, apoi pe Retragerea acestui mesaj.

  Fila Acțiuni

 4. Faceți clic pe Ștergerea copiilor necitite și înlocuirea cu un mesaj nou sau pe Ștergerea copiilor necitite și înlocuirea cu un mesaj nou.

  Notă: Dacă trimiteți mesajul la un număr mare de persoane, se recomandă să debifați caseta de selectare Informare dacă retragerea reușește sau nu reușește la fiecare destinatar.

 5. Dacă trimiteți un mesaj de înlocuire, compuneți mesajul, apoi faceți clic pe Trimitere.

Dacă nu vedeți comanda Retragerea acestui mesaj, probabil că nu aveți un cont Exchange Server sau nu utilizați Microsoft Office Outlook 2007. Ambele sunt necesare pentru a utiliza caracteristica de retragere.

Puteți consulta caseta de dialog Setări cont în Outlook pentru tipurile de conturi de e-mail din profilul dvs. Outlook.

 1. În meniul Instrumente, faceți clic pe Setări cont.

 2. Pe fila E-mail, coloana Tip listează tipul de cont pentru fiecare intrare.

  Imagine ecran

Pentru a verifica retragerea

Succesul sau eșecul unei retrageri depinde de setările destinatarilor din Microsoft Outlook. Următoarele patru scenarii arată ce se întâmplă în diverse situații, iar un scenariu suplimentar descrie retragerea unui mesaj trimis într-un folder public Microsoft Exchange.

Acțiune

Rezultat

Trimiteți cuiva un mesaj de e-mail. Retrageți mesajul inițial și îl înlocuiți cu unul nou.

Pe computerul destinatarului, sub Opțiuni urmărire, este bifată caseta de selectare Procesați solicitările și răspunsurile la sosire.

(Pentru a vizualiza această setare, în meniul Instrumente, faceți clic pe Opțiuni, pe Opțiuni de poștă electronică, apoi pe Opțiuni de urmărire.)

Atât mesajul inițial, cât și mesajul retras ajung în Inboxul destinatarului.

Presupunând că mesajul inițial nu a fost citit, mesajul inițial este șters, iar destinatarul este informat că dvs., expeditorul, ați șters mesajul din cutia sa poștală.

Notă: Dacă mesajul inițial este marcat ca citit (vizualizarea în Panoul de citire nu este considerată citire în acest scenariu) atunci când mesajul retras este procesat, destinatarul este informat că dvs., expeditorul, doriți să ștergeți mesajul, dar mesajul rămâne în folderul de Outlook al destinatarului.

Trimiteți cuiva un mesaj de e-mail. Retrageți mesajul inițial și îl înlocuiți cu unul nou.

Pe computerul destinatarului, sub Opțiuni urmărire, nu este bifată caseta de selectare Procesați solicitările și răspunsurile la sosire.

(Pentru a vizualiza această setare, în meniul Instrumente, faceți clic pe Opțiuni, pe Opțiuni de poștă electronică, apoi pe Opțiuni de urmărire.)

Atât mesajul inițial, cât și mesajul retras ajung în Inboxul destinatarului.

Pe computerul destinatarului are loc unul dintre următoarele lucruri:

 • Dacă destinatarul deschide întâi mesajul retras, mesajul inițial este șters, iar destinatarul este informat că dvs., expeditorul, ați șters mesajul din cutia sa poștală.

 • Dacă destinatarul deschide întâi mesajul inițial, retragerea nu mai are loc și sunt disponibile atât mesajul inițial, cât și cel retras.

Notă: Dacă mesajul inițial este marcat ca citit (vizualizarea în Panoul de citire nu este considerată citire în acest scenariu) atunci când mesajul retras este procesat, destinatarul este informat că dvs., expeditorul, doriți să ștergeți mesajul, dar mesajul rămâne în folderul de Outlook al destinatarului.

Trimiteți cuiva un mesaj de e-mail. Retrageți mesajul inițial și îl înlocuiți cu unul nou.

Pe computerul destinatarului, fie în urma unei reguli, fie prin acțiunea destinatarului, mesajul inițial este mutat în alt folder, iar mesajul de retragere rămâne în Inbox (sau este mutat la rândul său în alt folder).

Cât timp mesajul retras și mesajul inițial sunt în foldere separate, destinatarul primește un mesaj care spune că o încercare de retragere a eșuat. Acest lucru se întâmplă indiferent de configurațiile Outlook și de starea de citire a mesajului.

Atât mesajul inițial, cât și mesajul nou sunt disponibile pentru destinatar.

Notă: Dacă destinatarul a citit mesajul inițial și apoi îl marchează ca necitit, Outlook îl tratează ca și când nu ar fi fost niciodată citit și îl retrage cu succes.

Trimiteți cuiva un mesaj de e-mail. Retrageți mesajul inițial și îl înlocuiți cu unul nou.

Pe computerul destinatarului, fie în urma unei reguli, fie prin acțiunea destinatarului, ambele mesaje sunt mutate în același folder. Acest lucru are ca rezultat un comportament asemănător cu ceea ce se întâmplă atunci când Outlook nu este configurat pentru a procesa automat mesaje.

Pe computerul destinatarului are loc unul dintre următoarele lucruri:

 • Dacă destinatarul deschide întâi mesajul retras, mesajul inițial este șters, iar destinatarul este informat că dvs., expeditorul, ați șters mesajul din cutia sa poștală.

 • Dacă destinatarul deschide întâi mesajul inițial, retragerea nu mai are loc și sunt disponibile atât mesajul vechi, cât și cel nou.

Notă: Dacă destinatarul a citit mesajul inițial și apoi l-a marcat ca necitit, Outlook îl tratează ca și când nu ar fi fost niciodată citit și îl retrage cu succes.

Trimiteți un mesaj de e-mail către un folder public. Retrageți mesajul inițial și îl înlocuiți cu unul nou.

Are loc unul dintre următoarele evenimente:

 • Dacă destinatarul care citește mesajul retras are acces de citire la toate elementele din folderul public, însă nu a citit mesajul inițial, retragerea reușește și rămâne doar mesajul nou. Dvs., expeditorul, primiți un mesaj care menționează că retragerea a reușit.

 • Dacă destinatarul a marcat deja mesajul inițial ca citit, acesta este informat că retragerea a eșuat și este șters doar mesajul retras.

Dacă un utilizator cu orice alte drepturi la folderele publice deschide mesajul retras, retragerea eșuează, iar utilizatorul primește un mesaj care menționează că retragerea a eșuat. Atât mesajele noi, cât și cele vechi rămân în folderul public.

 • Dacă destinatarul citește mesajul inițial și apoi îl marchează ca necitit, Outlook îl tratează ca și când nu ar fi fost niciodată citit și îl retrage cu succes.

 • În folderul public drepturile destinatarului, nu cele ale expeditorului sunt cele care hotărăsc succesul sau eșecul retragerii.

Notă:  Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Ne puteți spune dacă informațiile au fost utile? Aici se află articolul în limba engleză, ca referință.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×