Setarea și editarea tipurilor de date în diagramele model de bază de date

Vă puteți gândi la tipurile de date ca la reguli care restricționează tipul de informații care pot fi introduse în fiecare coloană de tabel dintr-o bază de date. De exemplu, dacă doriți să vă asigurați că nimeni nu introduce un nume într-un câmp în care ar trebui să aveți doar date, setați tipul de date ale acelui câmp la un tip de date Dată. Tipurile de date sunt setate pentru fiecare coloană în fereastra Proprietăți bază de date când creați pentru prima dată un tabel.

Notă: Diagrama model bază de date este disponibilă numai în anumite versiuni de Visio. Pentru mai multe informații, consultați Nu puteți găsi caracteristicile de modelare a bazelor de date?.

Setarea tipurilor de date pentru coloanele dintr-un tabel model de bază de date

 1. Faceți dublu clic pe forma tabelului care conține coloanele pentru care doriți să setați tipurile de date.

 2. În fereastra Proprietăți bază de date, sub Categorii, faceți clic pe Coloane.

 3. Faceți clic pe celula din coloana Tip de date pe care doriți să o modificați.

 4. Faceți clic pe săgeata în jos de lângă tipul de date curent și alegeți un alt tip de date din listă.

Alegerea între tipurile de date portabile și cele fizice

Tipurile de date portabile sunt tipuri definite generic care se mapează la tipuri de date fizice similare, compatibile, din sisteme de baze de date diferite. Tipurile de date fizice sunt tipurile de date pe care le acceptă baza de date țintă. De exemplu, dacă aveți driverul setat ca Access, toate tipurile de date disponibile în Microsoft Office Access sunt disponibile ca tipuri de date fizice în modelul dvs.

 1. Faceți dublu clic pe forma tabelului care conține coloanele pentru care doriți să setați tipurile de date.

 2. În fereastra Proprietăți bază de date, sub Categorii, faceți clic pe Coloane.

 3. Sub lista de coloane, faceți clic pe Tipuri de date portabile sau Tipuri de date fizice.

  • Tipurile de date portabile sunt tipuri definite generic care se mapează la tipuri de date fizice similare, compatibile, din sisteme de baze de date diferite.

  • Tipurile de date fizice sunt determinate de driverul de bază de date setat pentru model. Pentru a înțelege mai multe despre tipurile de date pentru driverul dvs., consultați documentația pentru sistemul său țintă de gestionare a bazelor de date (DBMS).

Modificarea setului de tipuri de date fizice disponibile

Diferitele sisteme de gestionare a bazei de date acceptă diferite tipuri de date fizice. De exemplu, dacă aveți driverul stabilit ca Access, toate tipurile de date disponibile în Access sunt disponibile ca tipuri de date fizice în modelul dvs. Dacă nu vedeți tipurile de date pe care le așteptați, poate fi necesar să schimbați driverul pe care l-ați setat în caseta de dialog Opțiuni driver.

Pentru a utiliza setul de tipuri de date pentru DBMS în modelul dvs., setați driverele la acel sistem în caseta de dialog Opțiuni driver.

 1. Determinați ce driver de bază de date este setat pentru diagramă.

  • Faceți dublu clic pe un tabel și, în fereastra Proprietăți bază de date, sub Categorii, faceți clic pe Coloane.

  • Uitați-vă sub lista de coloane, lângă opțiunile pentru tipurile de date portabile și fizice.

  • Notați sistemul de gestionare a bazelor de date țintă care se afișează între paranteze.

 2. Schimbați driverul bazei de date țintă.

  • În meniul Bază de date, indicați spre Opțiuni, apoi faceți clic pe Drivere.

  • Pe fila Drivere, selectați driverul Visio pentru sistemul dvs. țintă de gestionare a bazelor de date.

  • Faceți clic pe Instalare și bifați caseta de selectare pentru driverul ODBC corespunzător.

Crearea unui tip de date definit de utilizator

Tipurile de date definite de utilizator sunt tipuri de date particularizate pe care le puteți crea și reutiliza în modelul de bază de date în care sunt create. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, dacă tabelul are o coloană cu un tip de date Număr pentru urmărirea activelor. Știți însă că puteți să treceți de la un sistem de urmărire a activelor bazat pe numere la un astfel de sistem bazat pe caractere. Dacă utilizați un tip de date definit de utilizator, îi puteți modifica în orice moment proprietățile, trecând de la număr la caracter. Această acțiune modifică toate coloanele afectate care au acel tip, dar nu modifică celelalte coloane care conțin un tip de date Număr.

 1. În meniul Bază de date, faceți clic pe Tipuri definite de utilizator.

 2. În caseta de dialog Tipuri definite de utilizator, faceți clic pe Adăugare.

 3. În caseta de dialog Adăugați un nou tip definit de utilizator, introduceți un nume.

 4. Pentru a vă baza noul tip de date pe un tip de date existent, bifați caseta de selectare Copiere din și selectați numele unui tip de date existent definit de utilizator.

 5. Faceți clic pe OK. Specificați caracteristicile tipului de date portabile pentru tipul de date.

 6. Faceți clic pe OK.

Setarea unui tip de colecție pentru o coloană

Tipurile de colecție permit stocarea mai multor valori într-un câmp. De exemplu, dacă aveți un tabel cu informații despre muzică, poate doriți un tip de colecție pentru diferite genuri de muzică: Clasică, Populară și Folk. Tipurile de colecție pot optimiza performanța unei baze de date prin stocarea datelor într-o singură entitate, în loc să fie utilizate chei străine și tabele secundare.

 1. Faceți dublu clic pe tabelul cu coloana pe care doriți să o specificați drept tip de colecție.

 2. În fereastra Proprietăți bază de date, sub Categorii, faceți clic pe Coloane.

 3. Faceți clic pe coloana pe care doriți să o setați ca tip de colecție, apoi faceți clic pe Editare.

 4. În caseta de dialog Proprietăți coloană, faceți clic pe Colecție, apoi alegeți unul dintre următoarele tipuri de colecție:

  • Grup de valori neordonat, nerepetat (Set) Permite ca instanțele de populare ale unui câmp dintr-o coloană să aibă mai multe valori, dar ca fiecare valoare să fie unică. Valorile nu au criterii de sortare asociate; prin urmare, acestea sunt neordonate.

  • Grup de valori ordonate (listă) Creează o colecție ordonată de elemente, care permite elemente dublate. Fiecare element din colecție are o poziție ordinală. Poziția ordinală este o poziție în funcție de care poate fi accesată o valoare. Întrucât aceste două valori pot fi identice, ele se diferențiază în funcție de poziția lor ordinală.

  • Grup de valori neordonat, repetat (MultiSet) Creează o colecție de elemente care pot avea valori dublate. Elementele nu au poziții ordinale.

 5. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Proprietăți coloană.

Crearea unui tip de date compus cu forma Tip

Șablonul Diagramă model bază de date acceptă ambele modele de bază de date, relaționale și relaționale la nivel de obiect, astfel încât să puteți lucra cu tipuri de date simple și compuse. Tipurile de date simple, utilizate atât de bazele de date relaționale, cât și de cele relaționale la nivel de obiect, acceptă o valoare de date pentru fiecare coloană. Bazele de date relaționale la nivel de obiect acceptă, de asemenea, tipuri de date compuse, în care o coloană poate conține mai multe valori sau câmpuri; fiecare câmp poate avea un tip diferit de date. De exemplu, puteți să definiți o adresă ca tip de date compus, care include coloanele pentru stradă, localitate, județ și cod poștal.

 1. Glisați o formă Tip din tiparul Relaționale la nivel de obiect într-o diagramă de model de bază de date.

 2. Faceți dublu clic pe forma Tip pentru a deschide fereastra Proprietăți bază de date, apoi, sub Categorii, faceți clic pe Câmpuri.

 3. Faceți clic într-o linie necompletată și începeți să tastați un nou Nume fizic pe care să îl adăugați într-un câmp.

 4. Specificați un tip de date, tastând sau selectând unul din listă pentru acel câmp.

 5. Pentru a împiedica valorile null, bifați caseta de selectare din coloana Necesar.

 6. Pentru a defini Tip ca Denumit, Distinct sau Domeniu, sub Categorii, faceți clic pe Definiție.

 7. Selectați opțiunile dorite:

  • Tip de rând denumit Selectați pentru a specifica dacă tipul nu este un alias cu un alt tip.

  • Tip distinct Selectați pentru a specifica dacă tipul se bazează pe un alt tip și are aceeași reprezentare ca tipul pe care se bazează, dar este un tip complet distinct, individual.

   Dacă selectați această opțiune, nu veți putea selecta opțiunile din categoria Câmpuri.

  • Domeniu Selectați pentru a specifica dacă tipul este un alias cu un alt tip; este o reprezentare indirectă a aceluiași tip.

   Dacă selectați această opțiune, opțiunea Tip de colecție alias devine disponibilă și nu veți putea să selectați opțiunile din categoria Câmpuri.

  • Tip de colecție alias (vizibil doar dacă este selectat Domeniul) Selectați o opțiune pentru a specifica dacă valoarea atributului este o colecție de valoare sau listă individuală sau set individual ori multiset. În bazele de date relaționale, toate tipurile de colecție de atribut sunt valori individuale. Bazele de date relaționale la nivel de obiect vă permit să specificați tipurile de colecție suplimentare.

Atribuirea unui tip de date compus pentru o coloană

Dacă creați un tip compus cu forma Tip, îl puteți atribui unei coloane, definind astfel coloana ca având toate coloanele de acel tip. De exemplu, puteți avea un tabel cu ID coloane, Nume, Adresă, când Adresa este un tip compus din coloanele Stradă, Localitate, Județ și Cod poștal.

 1. Faceți dublu clic pe tabelul în care doriți să utilizați tipul de date compus.

 2. În fereastra Proprietăți bază de date, sub Categorii, faceți clic pe Coloane.

 3. Faceți clic pe săgeata în jos de lângă tipul de date curent și alegeți un alt tip din listă.

Crearea unui tabel tastat

Dacă creați un tip compus cu forma Tip, îl puteți atribui unui tabel, definind astfel toate coloanele din tabel pe baza acelui tip. De exemplu, dacă aveți un tip cu coloanele Unu, Doi și Trei, puteți atribui acel tip tabelului, iar tabelul va conține automat acele coloane.

Notă: Acest lucru se poate face doar cu un tabel gol.

 1. Glisați o formă Entitate în diagrama de model.

 2. Faceți dublu clic pe tabel și, în fereastra Proprietăți bază de date, sub Categorii, faceți clic pe Definiție.

 3. Faceți clic pe săgeata în jos de lângă tipul de date curent și alegeți un alt tip din listă.

Nu puteți găsi caracteristicile de modelare a bazelor de date?

Cel mai probabil, ediția dvs. de Visio nu include caracteristicile pe care le căutați. Pentru a afla ce ediție de Visio aveți, faceți clic pe Despre Microsoft Office Visio în meniul Ajutor. Numele ediției se află în rândul de text de sus din caseta de dialog.

Visio Standard nu include șablonul Diagramă model bază de date.

Edițiile Visio Professional și Premium acceptă caracteristicile de refacere a programului sursă pentru șablonul Diagramă model bază de date (mai exact, utilizarea unei baze de date existente pentru a crea un model în Visio), dar acestea nu acceptă crearea programului sursă (mai exact, utilizarea unui model de bază de date Visio pentru a genera cod SQL).

Notă: Puteți găsi suita completă de caracteristici de modelare a bazelor de date, inclusiv refacerea programului sursă și crearea programului sursă, în Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects este inclus în abonamentul MSDN Premium, care este disponibil cu edițiile bazate pe roluri Visual Studio Professional și Visio Studio Team System.

Dacă utilizați Visio Plan 2 și doriți să aflați cum să transformați programul sursă al bazei de date existente în model de bază de date, consultați subiectul Refacerea programului sursă al unei baze de date existente.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×