Salt la conținutul principal
Asistență
Conectare

Termenii licenţei pentru software Microsoft

SKYPE FOR BUSINESS DE LA MICROSOFT PENTRU WINDOWS PHONE

Acești termeni de licențiere reprezintă un acord între Microsoft Corporation (sau, în funcție de locația dumneavoastră, unul dintre afiliații săi) și dumneavoastră. Vă rugăm să îi citiți. Aceștia se aplică la software-ul denumit mai sus. De asemenea, termenii se aplică oricăror

 • actualizări,

 • suplimente,

 • servicii bazate pe internet și

 • servicii de asistență Microsoft

pentru acest software, cu excepția cazului în care alți termeni însoțesc elementele respective. În acest caz se aplică termenii respectivi.

Prin descărcarea sau utilizarea software-ului, acceptați acești termeni. Dacă nu îi acceptați, nu folosiți software-ul.

Dacă acceptați și sunteți de acord cu acești termeni ai licenței, aveți drepturile continue de mai jos.

1. DREPTURI DE INSTALARE ȘI UTILIZARE.

  1. Instalare și utilizare. Puteți să instalați și să utilizați o copie a software-ului pe maximum cinci (5) dispozitive activate pentru Windows Phone afiliate contului Microsoft pe care îl utilizați pentru a accesa Windows Phone Store/Marketplace.

  2. Acest software necesită o conexiune cu sisteme de computere care execută copii licențiate în mod valid de Microsoft Skype for Business sau Microsoft Skype for Business Online prin intermediul unei rețele wireless pe suport internet. Pentru o funcționalitate completă, este posibil să fie necesare operații de actualizare sau upgrade la Microsoft Skype for Business Server. Este posibil ca unele funcționalități să nu fie disponibile în toate țările.

  3. Programe de la terțe părți. Produsul software poate să includă programe de la terțe părți pe care Microsoft, și nu terța parte, vi le acordă sub licență în baza acestui contract. Notificările, dacă există, pentru programele de la terțe părți sunt incluse numai în scop de informare.

2. ESTE POSIBIL CA ACCESUL LA INTERNET SĂ FIE OBLIGATORIU.

Este posibil ca, datorită utilizării software-ului, să se genereze costuri aferente accesului la internet, transferului de date și altor servicii, conform termenilor planului de servicii de date și oricăror altor acorduri pe care le-ați încheiat cu operatorul de rețea. Sunteți singurul responsabil pentru orice costuri percepute de operatorul de rețea.

3. SERVICII BAZATE PE ACCESUL LA INTERNET.

Microsoft furnizează servicii bazate pe accesul la internet împreună cu software-ul. Acestea pot fi modificate sau anulate în orice moment.

  1. Consimțământul privind serviciile pe bază de acces la internet sau wireless. Este posibil ca software-ul să se conecteze la servicii wireless pe bază de acces la internet. Utilizarea de către dumneavoastră a software-ului operează în funcție de consimțământul dumneavoastră cu privire la transmisia informațiilor prin dispozitivele standard (inclusiv, dar fără limitare la informații tehnice despre dispozitiv, sistem și software de aplicații și periferice) pentru serviciile pe bază de acces la internet sau wireless. Dacă sun prevăzuți și alți termeni cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor, sunt valabili și acești termeni.

  2. Utilizarea greșită a serviciilor bazate pe acces la internet. Nu puteți utiliza niciun serviciu bazat pe acces la internet în nicio modalitate care poate provoca daune sau poate împiedica utilizarea de către alte persoane a acestuia sau a rețelei wireless. De asemenea, nu puteți utiliza serviciul pentru a încerca să obțineți acces neautorizat la un serviciu, la date, la cont sau la rețea în orice fel.

4. DOMENIUL LICENȚEI.

Software-ul este licențiat, nu vândut. Acest acord vă conferă numai unele drepturi de utilizare a software-ului. Microsoft își rezervă toate celelalte drepturi. Cu excepția situației în care legislația aplicabilă vă dă mai multe drepturi decât permite această limitare, aveți dreptul să utilizați software-ul numai cu permisiunile exprese din acest acord. Procedând astfel, trebuie să vă conformați limitărilor tehnice din software care vă permit să îl utilizați numai în anumite moduri. Următoarele nu sunt permise:

 • încălcarea limitărilor tehnice ale software-ului;

 • refacerea programului sursă, decompilarea sau dezasamblarea software-ului, cu excepția situației exclusive în care legislația aplicabilă permite în mod expres acest lucru, contrar acestei limitări;

 • realizarea unui număr mai mare de copii ale software-ului decât este specificat în acest acord sau decât este permis de legislația aplicabilă, contrar acestei limitări;

 • publicarea software-ului pentru a fi copiat de ate persoane;

 • închirierea sau împrumutarea software-ului sau

 • transferul software-ului sau al acestui acord unui terț.

5. DOCUMENTAȚIE.

Dacă documentația este furnizată împreună cu software-ul, puteţi să copiați și să utilizați documentația doar în scopuri interne, de referință.

6. TRANSFERUL LA UN ALT DISPOZITIV.

Puteți dezinstala software-ul și îl puteți instala pe un alt dispozitiv, pentru uz propriu. Nu puteți proceda pentru a partaja această licență între dispozitive în afara domeniului prezentului acord.

7. RESTRICȚII DE EXPORT.

Software-ul se supune legilor și reglementărilor cu privire la export ale Statelor Unite. Trebuie să vă conformați tuturor regulamentelor și legilor de export interne și internaționale care se aplică software-ului. Aceste legi cuprind restricții privind destinațiile, utilizatorii finali și utilizarea finală. Pentru informații suplimentare, consultați www.microsoft.com/exporting.

8. SERVICII DE ASISTENȚĂ.

Deoarece acest software este furnizat „ca atare”, este posibil să nu oferim servicii de asistență pentru acesta. Producătorul telefonului dumneavoastră și furnizorul de servicii wireless nu sunt responsabile pentru furnizarea de servicii de asistență pentru software.

9. ÎNTREGUL CONTRACT.

Acest acord și termenii pentru suplimente, actualizări, servicii bazate pe internet și servicii de asistență pe care le utilizați reprezintă acordul integral pentru software și servicii de asistență.

10. LEGISLAȚIA APLICABILĂ.

  1. Statele Unite ale Americii. Dacă ați achiziționat software-ul din S.U.A., Legea statului Washington guvernează interpretarea acestui acord și se aplică litigiilor privind încălcarea acestora, indiferent de conflictul principiilor legislative. Legile statului în care locuiți guvernează toate celelalte litigii, inclusiv litigiile care intră sub incidența legislației statale privind protecția consumatorului, a legilor privind concurența neloială și privind prejudiciile.

  2. Canada. Dacă ați achiziționat software-ul în Canada, legile provinciei în care locuiți guvernează interpretarea prezentului acord, litigiile privind încălcarea acestuia și toate celelalte litigii (inclusiv protecția consumatorului, concurență neloială și prejudicii), indiferent de conflictul de principii juridice.

  3. În afara Statelor Unite ale Americii. Dacă ați achiziționat software-ul din altă țară, se aplică legislația țării respective.

11. EFECT LEGAL.

Acest acord descrie anumite drepturi legale. Este posibil să aveți alte drepturi, conform legislației țării în care vă aflați. De asemenea, puteți avea drepturi cu privire la partea de la care ați achiziționat software-ul. Acest acord nu modifică drepturile dumneavoastră conform legislației țării în care locuiți, dacă legislația respectivă nu permite aceasta.

12. EXONERARE DE RĂSPUNDERE PENTRU GARANȚIE. SOFTWARE-UL ESTE LICENŢIAT CA ATARE, CU TOATE NEAJUNSURILE ŞI DUPĂ DISPONIBILITATE. DUMNEAVOASTRĂ VĂ ASUMAŢI RISCUL UTILIZĂRII ACESTUIA. MICROSOFT ȘI FURNIZORII DE SERVICII WIRELESS PRIN INTERMEDIUL REȚELELOR CĂRORA ESTE DISTRIBUIT SOFTWARE-UL, PRECUM ȘI FIECARE DINTRE FILIALELE ȘI FURNIZORII NOȘTRI („PĂRȚI ACOPERITE”) NU OFERĂ GARANȚII EXPRESE SAU CONDIȚII ÎN RAPORT CU SOFTWARE-UL. VĂ ASUMAȚI ÎNTREGUL RISC ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CALITATEA ȘI PERFORMANȚA PRODUSULUI SOFTWARE. DACĂ SOFTWARE-UL PREZINTĂ DEFECȚIUNI, VĂ ASUMAȚI ÎN ÎNTREGIME COSTURILE DE SERVICE ȘI REPARAȚII NECESARE. ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI DREPTURI SUPLIMENTARE DE CONSUMATOR ÎN BAZA LEGISLAȚIEI DUMNEAVOASTRĂ LOCALE, DREPTURI PE CARE ACEST CONTRACT NU LE POATE MODIFICA. ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGILE LOCALE, PĂRȚILE ACOPERITE EXCLUD GARANȚIILE SAU CONDIȚIILE IMPLICITE, INCLUSIV CELE DE VANDABILITATE, DE POTRIVIRE LA UN ANUMIT SCOP ȘI DE RESPECTARE A DREPTURILOR.

PENTRU AUSTRALIA – Beneficiați de garanții statutare conform Legii privind protecția consumatorilor din Australia și nicio parte a acestor termeni nu are intenția de a limita aceste drepturi.

13. LIMITAREA ȘI EXCLUDEREA REPARAȚIILOR ȘI DAUNELOR. ÎN LIMITA ADMISĂ DE LEGE, ESTE POSIBIL SĂ RECUPERAȚI DE LA MICROSOFT NUMAI DAUNE DIRECTE, ÎN SUMĂ DE PÂNĂ LA UN DOLAR S.U.A ($1,00). SUNTEȚI DE ACORD SĂ NU CĂUTAȚI SĂ RECUPERAȚI NICIO ALTĂ DAUNĂ, INCLUSIV DAUNE CONSECVENTE, PIERDEREA PROFITULUI, DAUNE SPECIALE, INDIRECTE SAU INCIDENTALE, DE LA NICIO PARTE ACOPERITĂ.

Această limitare se aplică la

 • orice problemă legată de software, servicii, conținut (inclusiv cod) de pe site-urile Internet ale terților sau programe ale terților și

 • reclamații pentru încălcarea contractului, încălcarea unei clauze, garanții sau condiții; protecția consumatorului; înșelăciune; concurență neloială; responsabilitate strictă, neglijență, declarații frauduloase, omisiune, încălcare sau alte tipuri de delicte; încălcarea unui statut sau a unei reglementări; sau îmbogățirea fără just temei; totul în limita permisă de legislația în vigoare.

De asemenea, se aplică chiar dacă

 • Repararea, înlocuirea sau restituirea pentru software nu compensează în întregime pierderile; sau

 • Părțile acoperite au cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască despre posibilitatea de a se produce pagube.

Este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu fie valabilă pentru dvs. pentru că este posibil ca țara dvs. să nu permită excluderea sau limitarea daunelor accidentale, pe cale de consecință sau de alt tip.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

×