Termenii licenței pentru software preliminar Microsoft pentru Microsoft OneNote

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Acești termeni de licențiere reprezintă un acord între Microsoft Corporation (sau, în funcție de locația dvs., unul dintre afiliații săi) și dvs. Vă rugăm să îi citiți. Aceștia se aplică la software-ul de prelansare numit mai sus, care include suportul pe care l-ați primit, dacă există. De asemenea, termenii se aplică oricăror

 • actualizări,

 • suplimente,

 • servicii bazate pe internet și

 • servicii de asistență Microsoft

pentru acest software, cu excepția cazului în care alți termeni însoțesc elementele respective. În acest caz se aplică termenii respectivi.

Prin utilizarea software-ului, acceptați acești termeni. Dacă nu îi acceptați, nu folosiți software-ul.

După cum se descrie mai jos, utilizarea anumitor caracteristici acționează de asemenea ca și consimțământul dvs. pentru transmiterea anumitor informații standard despre computer pentru servicii bazate pe internet.

Dacă sunteți de acord cu acești termeni ai licenței, aveți drepturile de mai jos.

 1. DREPTURI DE INSTALARE ȘI UTILIZARE.

 2. Instalare și utilizare. Puteți să instalați și să utilizați o copie a aplicației pe maximum cinci (5) dispozitive Windows 8 afiliate contului Microsoft asociat cu contul dvs. din magazinul Windows.

 3. SERVICII BAZATE PE INTERNET. Microsoft furnizează servicii bazate pe internet împreună cu software-ul. Le poate modifica sau anula în orice moment.

 4. Consimțământul privind serviciile pe bază de acces la internet. Caracteristicile software descrise mai jos și în Angajamentul de respectare a confidențialității OneNote se conectează prin internet la sistemele de computere ale Microsoft sau ale furnizorului de servicii. În anumite cazuri, nu veți primi o notificare separată la realizarea conexiunii. În anumite cazuri, puteți să dezactivați aceste caracteristici sau să nu le utilizați. Pentru informații suplimentare despre aceste caracteristici, consultați Angajamentul de respectare a confidențialității pentru OneNote. Prin utilizarea acestor caracteristici, sunteți de acord cu transmiterea acestor informații. Microsoft nu utilizează informațiile pentru a vă identifica sau a vă contacta.

 5. Informații despre computer. Următoarele caracteristici utilizează protocoale internet, care trimit sistemelor corespunzătoare informații despre computer, precum adresa de protocol internet, tipul de sistem de operare, browserul, numele și versiunea software-ului pe care îl folosiți și codul de limbă al dispozitivului unde ați instalat software-ul. Microsoft utilizează aceste informații pentru a vă pune la dispoziție servicii bazate pe internet.

  • Programul de îmbunătățire a experienței clienților (Customer Experience Improvement Program – CEIP). Acest produs software utilizează CEIP. Programul CEIP trimite automat la Microsoft informații despre produsul dvs. hardware și despre modul de utilizare a acestui produs software. Nu utilizăm aceste informații pentru a vă identifica sau a vă contacta. De asemenea, CEIP va descărca periodic un mic fișier pe computerul dvs. Acesta ne ajută să colectăm informații despre problemele pe care le întâmpinați la utilizarea produsului software. Atunci când sunt disponibile, noi informații utile despre erori pot fi, de asemenea, descărcate automat. Aflați mai multe despre CEIP.

  • Caracteristici de conținut web. Caracteristicile produsului software pot să preia conținut asociat de la Microsoft și să vi-l furnizeze. Pentru a furniza conținutul, aceste caracteristici trimit către Microsoft tipul sistemului de operare, numele și versiunea software-ului pe care îl utilizați, tipul de browser și codul de limbă al dispozitivului pe care ați instalat software-ul. Câteva exemple de caracteristici de acest gen sunt clipurile grafice, șabloanele, instruirea online, asistența online, ajutorul și Appshelp. Puteți alege să nu utilizați aceste caracteristici de conținut web.

 6. Utilizarea informațiilor. Putem utiliza informațiile despre computer și informațiile CEIP pentru a ne îmbunătăți software-ul și serviciile. Este posibil să le partajăm și cu alte entități, precum distribuitorii de hardware și de software. Aceștia pot utiliza informațiile pentru a îmbunătăți modul în care produsele lor rulează cu software-ul Microsoft.

 7. Utilizarea necorespunzătoare a serviciilor bazate pe Internet. Nu aveți dreptul să utilizați aceste servicii în moduri care le pot fi dăunătoare sau care pot afecta utilizarea acestora de către alte persoane. Nu aveți dreptul să utilizați serviciile pentru a încerca să obțineți acces neautorizat la servicii, date, conturi sau rețele de orice natură, indiferent de mijloace.

 8. TERMEN. Termenul acestui acord este până la lansarea comercială a produsului software, cu mențiunea că Microsoft își rezervă dreptul de a modifica sau a întrerupe furnizarea sa în orice moment, din orice motiv. Software-ul poate înceta să funcționeze dacă actualizați sau modificați dispozitivul Windows 8 Consumer Preview sau dacă încercați să utilizați software-ul pe un dispozitiv Windows 8 Consumer Preview cu alte caracteristici sau cu un alt tip de procesor. Dvs. sunteți responsabil pentru efectuarea unui backup al datelor pe care le stocați în software, inclusiv al conținutului pe care îl încărcați folosind produsul software. Dacă magazinul Windows, software-ul sau orice conținut este modificat sau eliminat, este posibil ca datele să fie șterse sau să nu regăsiți datele pe care le-ați stocat. Microsoft nu are nicio obligație de a vă returna datele.

 9. SOFTWARE DE PRELANSARE. Acest software este o versiune de pre-lansare. Este posibil să nu funcționeze în modul în care va funcționa o versiune finală a software-ului. Este posibil să o modificăm pentru versiunea finală, comercială. Este de asemenea posibil să nu lansăm o versiune comercială.

 10. FEEDBACK. Dacă oferiți Microsoft feedback despre software, oferiți, în mod gratuit, dreptul ca Microsoft să utilizeze, să partajeze și să comercializeze feedbackul dvs. prin orice mijloace și în orice scop. De asemenea, oferiți în mod gratuit terților orice drepturi de brevetare necesare pentru ca produsele, tehnologiile și serviciile lor să utilizeze sau să relaționeze cu orice părți componente specifice ale unui software sau serviciu Microsoft care include feedbackul. Nu veți oferi feedback supus unei licențe care obligă Microsoft să licențieze software-ul sau documentația către terți, pentru că includem feedbackul dvs. în acestea. Aceste drepturi continuă și după expirarea acestui acord.

 11. DOMENIUL LICENȚEI. Software-ul este licențiat, nu vândut. Acest acord vă dă numai unele drepturi de utilizare a software-ului. Microsoft își rezervă toate celelalte drepturi. Cu excepția situației în care legislația aplicabilă vă dă mai multe drepturi decât permite această limitare, aveți dreptul să utilizați software-ul numai cu permisiunile exprese din acest acord. Procedând astfel, trebuie să vă conformați limitărilor tehnice din software care vă permit să îl utilizați numai în anumite moduri. Următoarele nu sunt permise:

  • încălcarea limitărilor tehnice ale software-ului;

  • refacerea programului sursă, decompilarea sau dezasamblarea software-ului, cu excepția situației exclusive în care legislația aplicabilă permite în mod expres acest lucru, contrar acestei limitări;

  • realizarea unui număr mai mare de copii ale software-ului decât este specificat în acest acord sau decât este permis de legislația aplicabilă, contrar acestei limitări;

  • publicarea software-ului pentru a fi copiat de ate persoane;

  • închirierea, împrumutarea software-ului;

  • transferul software-ului sau al acestui acord unui terț; sau

  • utilizarea software-ului pentru servici comerciale de hosting software.

 12. RESTRICȚII DE EXPORT Software-ul se supune legilor și reglementărilor cu privire la export ale Statelor Unite. Trebuie să vă conformați tuturor regulamentelor și legilor de export interne și internaționale care se aplică pentru software. Aceste legi cuprind restricțiile privind destinațiile, utilizatorii finali și utilizarea finală. Pentru informații suplimentare, consultați site-ul web Microsoft de exporturi.

 13. SERVICII DE ASISTENȚĂ. Deoarece acest software este furnizat „ca atare”, este posibil să nu oferim servicii de asistență pentru acesta.

 14. INTEGRALITATEA ACORDULUI. Acest acord și termenii pentru suplimente, actualizări, servicii bazate pe internet și servicii de asistență pe care le utilizați reprezintă acordul integral pentru software și servicii de asistență.

 15. LEGISLAȚIA APLICABILĂ.

 16. Statele Unite ale Americii. Dacă ați achiziționat software-ul din S.U.A., Legea statului Washington guvernează interpretarea acestui acord și se aplică litigiilor privind încălcarea acestora, indiferent de conflictul principiilor legislative. Legile statului în care locuiți guvernează toate celelalte litigii, inclusiv litigiile care intră sub incidența legislației statale privind protecția consumatorului, a legilor privind concurența neloială și privind prejudiciile.

 17. În afara Statelor Unite ale Americii. Dacă ați achiziționat software-ul din altă țară, se aplică legislația țării respective.

 18. EFECT LEGAL. Acest acord descrie anumite drepturi legale. Este posibil să aveți alte drepturi, conform legislației țării în care vă aflați. De asemenea, puteți avea drepturi cu privire la partea de la care ați achiziționat software-ul. Acest acord nu modifică drepturile dvs. conform legislației țării în care locuiți dacă astfel de legislație nu permite acest lucru.

 19. EXONERARE DE RĂSPUNDERE PRIVIND GARANȚIA. Software-ul este licențiat „ca atare”. Riscul folosirii acestuia vă revine. Microsoft nu oferă garanții sau condiții în mod expres. Este posibil ca legislația locală să vă acorde drepturi de consumator sau garanții statutare suplimentare pe care acest acord nu le poate modifica. În limita permisă de legislația locală, Microsoft exclude garanțiile implicite de vandabilitate, de adecvare pentru un anumit scop și de neîncălcare a dispozițiilor legale.

PENTRU AUSTRALIA – Beneficiați de garanții statutare conform Legii privind protecția consumatorilor din Australia și nicio parte a acestor termeni nu are intenția de a limita aceste drepturi.

 1. LIMITĂRI ȘI EXCLUDERI CU PRIVIRE LA REMEDII ȘI DAUNE. De la Microsoft sau furnizorii săi puteți să recuperați doar daunele directe, în valoare maximă de 5,00 USD. Nu puteți recupera niciun alt fel de daune, inclusiv daune prin consecință, pierderi de profit, speciale, indirecte sau accidentale.

Această limitare se aplică la

 • orice problemă legată de software, servicii, conținut (inclusiv cod) de pe site-urile Internet ale terților sau programe ale terților și

 • litigii din încălcarea contractului; încălcarea unei garanții sau condiții, responsabilitate strictă, neglijență sau alte tipuri de litigii, în limita permisă de legislația aplicabilă.

De asemenea, se aplică chiar dacă Microsoft a știut sau ar fi trebuit să știe de posibilitatea daunelor. Este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu fie valabilă pentru dvs. pentru că este posibil ca țara dvs. să nu permită excluderea sau limitarea daunelor accidentale, pe cale de consecință sau de alt tip.

Rețineți: Deoarece acest software este distribuit în Quebec, Canada, acești termeni ai licenței sunt furnizați mai jos în franceză.

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, les termes de cette licence sont fournis ci- dessous en français .

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE MICROSOFT

MICROSOFT ONENOTE PREVIEW

Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel en version précommerciale nommé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 • les mises à jour,

 • les suppléments,

 • les services Internet et

 • les services d’assistance technique

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent.

En utilisant le logiciel , vous acceptez ces termes . Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel .

Comme décrit ci- dessous , en utilisant certaines fonctions , vous consentez à ce que Microsoft recueille certaines informations standard pour des services Internet.

Dans le cadre du présent accord de licence , vous disposez des droits ci- dessous .

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

a. Installation et utilisation . Vous pouvez installer et utiliser une seule copie de l’application sur jusqu’à cinq (5) dispositifs Windows 8 qui sont affiliés au compte Microsoft associé à votre compte Windows Store.

 1. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Ils peuvent être modifiés ou interrompus à tout moment.

  a. Consentement relatif aux services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-dessous et dans la Déclaration de Confidentialité OneNote se connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. Dans certains cas, vous ne recevrez pas de notification de connexion. Dans certains cas, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez Privacy Statement for OneNote. En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter.

i. Données informatiques. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet, qui transmettent aux systèmes appropriés des données informatiques, telles que l’adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition le service Internet.

 • Customer Experience Improvement Program (CEIP). Ce logiciel utilise CEIP, qui envoie automatiquement à Microsoft des informations anonymes sur votre matériel et la façon dont vous utilisez ce logiciel. Nous n’utilisons pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter. CEIP télécharge également périodiquement sur votre ordinateur un petit fichier. Ce fichier nous permet de collecter des informations sur des erreurs constatées lors de l’utilisation du logiciel. Lorsque cela est possible, de nouvelles informations d’aide concernant les erreurs peuvent aussi être téléchargées automatiquement. Pour plus d’informations sur CEIP, consultez le site www.microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx.

 • Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le transmettre. Pour fournir ce contenu, ces fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Parmi ces fonctionnalités, citons les images clipart, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne, l’aide et Appshelp. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces fonctionnalités de contenu Web.

ii. Utilisation d'informations. Nous pouvons être amenés à utiliser les informations sur votre ordinateur et informations sur CEIP, pour améliorer notre logiciel et nos services. Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent utiliser ces informations pour améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft.

b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services d’une quelconque manière qui aurait pour effet de les endommager ou de perturber leur utilisation. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les services pour tenter d’accéder de façon non autorisée, par tout moyen, à tout service, donnée, compte ou réseau.

 1. DURÉE. Le présent contrat est applicable jusqu’à la mise sur le marché du logiciel, si ce n’est que Microsoft se réserve le droit de modifier ou d’arrêter le logiciel, à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Le logiciel est susceptible de cesser de fonctionner si vous mettez à jour ou modifiez votre dispositif Windows 8 Consumer Preview ou si vous tentez d’utiliser le logiciel sur un dispositif Windows 8 Consumer Preview présentant des caractéristiques différentes ou équipé d’un autre type de processeur. Vous êtes responsable de la sauvegarde des données que vous stockez dans le logiciel, y compris le contenu que vous téléchargez avec le logiciel. Si le Windows Store, le logiciel ou un contenu téléchargé est modifié ou arrêté, il est possible que vos données soient effacées ou que vous ne soyez plus à même de récupérer des données que vous avez stockées. Microsoft n’est pas tenu de vous renvoyer les données.

 2. LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE. Ce logiciel est une version précommerciale. Il peut ne pas fonctionner comme une version final du logiciel. Nous sommes autorisés à le changer pour la version commerciale finale. Nous sommes également autorisés à ne pas éditer de version commerciale.

 3. RETOUR D’INFORMATIONS. Si vous faites part de vos observations concernant le logiciel à Microsoft, vous lui concédez gracieusement le droit d’utiliser, de partager et de commercialiser vos observations de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous concédez également à des tiers, à titre gratuit, tout droit e propriété sur leurs produits, technologies et services, nécessaires pour utiliser ou interfacer des parties spécifiques d’un logiciel ou service Microsoft qui inclut le retour d’informations. Vous ne donnerez pas d’informations faisant l’objet d’une licence qui impose à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers parce que nous y incluons vos observations. Ces droits survivent au présent contrat.

 4. PORTEE DE LA LICENCE. Le logiciel est concédé sous licence, pas vendu. Ce contrat vous octroie uniquement certains droits d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. À moins que la loi en vigueur vous confère davantage de droits nonobstant cette limitation, vous pouvez utiliser le logiciel uniquement tel qu’explicitement autorisé dans le présent accord. À cette fin, vous devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. Vous n’êtes pas autorisé à :

  • contourner les limitations techniques du logiciel ;

  • reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément autorisées par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;

  • faire plus de copies du logiciel que spécifié dans ce contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la présente limitation ;

  • publier le logiciel pour que d’autres le copient ;

  • louer ou prêter le logiciel ;

  • transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers ; ou

  • utiliser le logiciel pour des services d’hébergement commercial.

 5. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine relative à l’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales relatives aux exportations concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent les restrictions sur les destinations, les utilisateurs finaux et l’utilisation finale. Pour plus d’informations, consultez le site www.microsoft.com/exporting.

 6. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Comme ce logiciel est fourni « en l'état », nous ne fourniront aucun service d’assistance.

 7. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, les services Internet et d’assistance technique constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique.

 8. DROIT APPLICABLE.

a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour violation dudit contrat, nonobstant les conflits de principes juridiques. La réglementation du pays dans lequel vous vivez régit toutes les autres réclamations, notamment, et sans limitation, les réclamations dans le cadre des lois en faveur de la protection des consommateurs, relatives à la concurrence et aux délits.

b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent.

 1. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Vous pourriez également avoir des droits à l’égard de la partie de qui vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre ou pays si celles-ci ne le permettent pas.

 2. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de droits des consommateurs supplémentaires dans le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. Lorsque cela est autorisé par le droit local, Microsoft exclut les garanties implicites de qualité, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon.

 3. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs limitée uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers et

 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La limitation ou exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×