Gestionați rezervările, planurile, bugete-este ușor cu Microsoft 365.

Utilizarea unei vizualizări foaie de date web într-o aplicație Access

Important    Access Services 2010 și Access Services 2013 sunt eliminate din următoarea versiune de SharePoint. Vă recomandăm să nu creați aplicații web noi și să migrați aplicațiile existente pe o platformă alternativă, cum ar fi Microsoft Power Apps.

Pentru a vedea mai multe înregistrări de date în aplicația Access în același timp, utilizați o Vizualizare foaie de date. Atunci când adăugați un tabel nou la aplicația Access sau importați date în aplicație, Access creează automat o Vizualizare foaie de date pentru fiecare tabel, dar puteți crea vizualizări Foaie de date suplimentare pentru tabele. Vizualizarea Foaie de date are opțiuni de filtrare și sortare integrate disponibile atunci când doriți să căutați sau să filtrați pentru date specifice. Vizualizarea foaie de date este, de asemenea, utilă pentru a vizualiza rapid detaliile mai multor înregistrări, a adăuga înregistrări noi și a șterge înregistrările dintr-un tabel. De asemenea, puteți descărca înregistrări dintr-o Vizualizare foaie de date dintr-o aplicație Access în Excel. Pentru mai multe informații despre adăugarea tabelelor la aplicații Access, consultați Crearea unei aplicații Access.

Notă: Acest articol nu se aplică pentru bazele de date Access pentru desktop. Pentru mai multe informații despre crearea de formulare în bazele de date desktop, consultați Crearea unui formular Access.

Datasheet view displaying customer records

Când Access creează o Vizualizare foaie de date nouă, acesta creează automat un control în vizualizare pentru fiecare câmp din tabel. Atunci când adăugați un câmp nou în tabel, Access adaugă un control nou pentru câmpul respectiv și în Vizualizarea foaie de date. Totuși, dacă efectuați modificări de proiectare într-o Vizualizare foaie de date, cum ar fi mutarea sau redimensionarea controalelor, și salvați modificările de proiectare, Access nu mai adaugă controale noi în Vizualizarea foaie de date atunci când adăugați câmpuri noi la tabel. În acest caz, va trebui să adăugați controale noi în Vizualizarea foaie de date atunci când adăugați câmpuri noi la tabel.

Ce este o vizualizare foaie de date web?

O vizualizare foaie de date web dintr-o aplicație Access afișează date online aranjate în rânduri și coloane într-un browser web. Aceasta poate permite sau nu editarea datelor, după cum preferați.

Când creați o vizualizare foaie de date web în Access, aceasta se deschide în Vizualizarea proiect, unde puteți alege oricare dintre următoarele variante:

 • Setați sursa înregistrării

 • Furnizați o legendă pentru vizualizare

 • Adăugați acțiuni automate care au loc atunci când vizualizarea se deschide și cineva se deplasează între înregistrări utilizând vizualizarea

 • Adăugați acțiuni particularizate care au loc atunci când cineva face clic pe un buton (dvs. alegeți butonul)

 • Redimensionați și mutați controalele și setați proprietățile controalelor

Adăugarea unei Vizualizări foaie de date noi

Pentru a adăuga o Vizualizare foaie de date nouă la un tabel într-o aplicație Access, parcurgeți pașii următori:

 1. Deschideți aplicația în Access.

 2. Faceți clic pe numele legendei de tabel din selectorul de tabel aflat în panoul din stânga, apoi pe butonul Adăugare vizualizare nouă (butonul cu semnul plus de lângă numele legendelor de vizualizare).

  The Add New View dialog box

 3. În caseta de dialog Adăugare vizualizare nouă, introduceți un nume pentru vizualizare în caseta Nume vizualizare, setați Tipul de vizualizare la Foaie de date și selectați numele tabelului din caseta Sursă de înregistrări.

Setarea sau modificarea sursei de înregistrări pentru vizualizare

În partea din dreapta sus a zonei de proiectare, faceți clic pe Date pentru a deschide caseta Date:

Caseta de dialog Date a unei vizualizări foaie de date web

Alegeți numele tabelului pentru a furniza date pentru vizualizare și, opțional, bifați caseta de selectare Doar în citire pentru a preveni ca alte persoane să modifice datele în această vizualizare. Când ați terminat de efectuat modificările, închideți pur și simplu caseta de dialog.

Sfat: Dacă întâmpinați probleme la găsirea opțiunilor de date pentru Vizualizarea foaie de date, faceți clic pe un spațiu liber din zona de proiectare, evitând orice control.

De asemenea, puteți selecta numele unei interogări salvate în caseta Sursă de înregistrări dacă doriți să afișați rezultatele unei interogări în Vizualizarea foaie de date.

Furnizați o legendă

În partea din dreapta sus a zonei de proiectare, faceți clic pe Formatare pentru a deschide caseta Formatare:

Caseta de dialog Formatare a unei vizualizări foaie de date web

Alegeți dacă doriți ca Bara de acțiuni să fie vizibilă sau ascunsă în caseta Bară de acțiuni vizibilă. Puteți să adăugați, să editați și să ștergeți înregistrări în Vizualizările foaie de date dacă Bara de acțiuni este ascunsă, atât timp cât datele din Vizualizarea foaie de date sunt actualizabile.

În caseta Legendă, introduceți textul de afișat în Vizualizarea foaie de date atunci când aceasta se deschide ca fereastră pop-up într-o fereastră de browser. Când ați terminat, închideți pur și simplu caseta de dialog.

Când setați proprietatea Legendă în caseta de dialog Formatare, Access afișează legenda respectivă doar dacă Vizualizarea foaie de date se deschide ca fereastră pop-up. Setarea proprietății Legendă în caseta de dialog Formatare nu modifică elementele afișate de Access în Selectorul vizualizare pentru vizualizarea respectivă. Pentru a modifica textul afișat în Selectorul vizualizare, consultați secțiunea Redenumirea legendei unei Vizualizări foaie de date.

Adăugați acțiuni automate

În partea din dreapta sus a zonei de proiectare, faceți clic pe Acțiuni pentru a deschide caseta Acțiuni:

Caseta de dialog Acțiuni a unei vizualizări foaie de date web

Fiecare buton deschide o macrocomandă în Vizualizarea proiect. Faceți clic pe La Încărcare pentru a proiecta o macrocomandă care să ruleze atunci când se deschide foaia de date și pe La Activare pentru o macrocomandă care să ruleze de fiecare dată când cineva selectează un alt rând din foaia de date. După ce ați terminat, închideți caseta de dialog. Aflați mai multe despre particularizarea unei vizualizări prin crearea unei macrocomenzi de interfață utilizator.

Adăugarea de acțiuni particularizate în Bara de acțiuni

În mod implicit, Vizualizările foaie de date conțin un buton de acțiune Adăugare Add record button on the action bar și un buton de acțiune Ștergere Delete record action button on the Action Bar . Aflați mai multe despre lucrul cu butoane de acțiune într-o aplicație Access. De asemenea, puteți adăuga propriile butoane de acțiune particularizate în Bara de acțiuni.

În partea de centru sus a zonei de proiectare, faceți clic pe Adăugare acțiune particularizată (butonul cu semnul plus de lângă Bara de acțiuni). Noua acțiune se afișează ca un buton cu o pictogramă stea:

Un buton de acțiune particularizat dintr-o foaie de date web

Faceți clic pe butonul de acțiune particularizat, apoi faceți clic pe butonul Date care apare. Access deschide caseta de dialog Date pentru acțiunea particularizată:

Caseta de dialog Date a unei acțiuni particularizate dintr-o foaie de date web

Dați butonului de acțiune particularizată un nume, alegeți o pictogramă de utilizat, introduceți un sfat ecran (un text care apare atunci când indicatorul trece peste pictograma de acțiune), apoi faceți clic pe La clic pentru a deschide Vizualizarea proiect pentru macrocomenzi și a scrie o macrocomandă care să ruleze atunci când se face clic pe butonul de acțiune particularizat. Aflați mai multe despre adăugarea acțiunilor particularizate în Bara de acțiuni.

Adăugarea, editarea și ștergerea datelor

Puteți efectua modificări ale datelor utilizând Vizualizările foaie de date prin deschiderea vizualizării în browser. Access salvează automat modificările înregistrărilor de fiecare dată când treceți la altă înregistrare din vizualizare.

 • Pentru a adăuga o înregistrare nouă: Faceți clic pe butonul Adăugare Add record button on the action bar înregistrare din Bara de acțiuni, tastați datele care doriți să apară în coloane, apoi comutați sau faceți clic pe altă înregistrare pentru a salva noua înregistrare. Înregistrările noi din Vizualizările foaie de date apar întotdeauna în partea de jos.

 • Pentru a edita o înregistrare: Faceți clic în rândul pe care doriți să-l editați și comutați la coloana pe care doriți s-o modificați. Tastați datele noi, apoi comutați sau faceți clic pe altă înregistrare pentru a salva modificările înregistrării.

 • Pentru a șterge o înregistrare: Faceți clic în rândul pe care doriți să-l ștergeți, apoi pe butonul de acțiune Ștergere Delete record action button on the Action Bar . Access afișează o casetă de dialog de confirmare pentru a se asigura că doriți să ștergeți înregistrarea respectivă. Faceți clic pe Da pentru a șterge sau pe Nu pentru a anula ștergerea înregistrării.

  De asemenea, puteți șterge o înregistrare facă faceți clic dreapta pe selectorul de rând din partea stângă, apoi pe Ștergere. Pentru a șterge mai multe înregistrări în același timp, țineți apăsată tasta CTRL în timp ce faceți clic pe diferiți selectori de rând, faceți clic dreapta pe unul dintre selectorii de rând, apoi faceți clic pe Ștergere.

Filtrarea și sortarea datelor

Vizualizările Foaie de date din aplicațiile Access au opțiuni integrate pentru filtrarea și sortarea datelor. Puteți să filtrați și să sortați rapid coloane de date diferite, pentru a vizualiza doar înregistrările pe care doriți să le vedeți.

Pentru a filtra date:

 1. Navigați la Vizualizarea foaie de date din aplicația Access utilizând browserul.

 2. Treceți cu mouse-ul peste un antet de coloană, faceți clic pe săgeata verticală și pe o opțiune pentru a filtra lista pentru datele specifice din coloana respectivă. Access afișează o pictogramă pâlnie deasupra fiecărei coloane care are un filtru aplicat.

  Filter options for Job Title column in datasheet

  Sfat: Selectați mai multe opțiuni din listă pentru a filtra pentru mai multe opțiuni de date.

 3. Pentru a elimina un filtru dintr-o coloană, faceți clic pe Golire filtru din lista de opțiuni.

  Sfat: Utilizați caracteristica „Găsire în pagină” din browser pentru a găsi rapid datele dintr-o vizualizare foaie de date. De exemplu, în Internet Explorer, apăsați Ctrl+F, introduceți textul sau numărul pe care îl căutați, apoi faceți clic pe Anteriorul sau pe Următorul pentru a avansa prin valorile găsite.

Pentru a sorta date:

 1. Navigați la Vizualizarea foaie de date din aplicația Access utilizând browserul.

 2. Treceți cu mouse-ul peste un antet de coloană, faceți clic pe săgeata verticală și pe Sortare ascendentă sau Sortare descendentă pentru a sorta înregistrările din vizualizare după coloana respectivă.

Pentru a ascunde o coloană:

 1. Navigați la Vizualizarea foaie de date din aplicația Access utilizând browserul.

 2. Treceți cu mouse-ul peste un antet de coloană, faceți clic pe săgeata verticală și pe Ascundere coloană. Access ascunde coloana din vizualizare în browser.

  Notă: Ascunderea unei coloane într-o Vizualizare foaie de date din browser este doar temporară. Dacă navigați la o vizualizare diferită și reveniți sau reîmprospătați vizualizarea, Access afișează din nou coloana.

Descărcarea înregistrărilor din Vizualizările foaie de date în Excel

Puteți descărca înregistrări din aplicația Access în Excel din Vizualizările foaie de date.

Pentru a descărca înregistrări în Excel:

 1. Faceți clic pe vizualizarea Foaie de date atunci când vizualizați aplicația în browserul web.

 2. Faceți clic pe butonul de acțiune Descărcare în Excel Download to Excel action button on the Action Bar din Bara de acțiuni.

  Download in Excel action button on Datasheet view
 3. Faceți clic pe Deschidere pentru a deschide foaia de calcul Excel, apoi pe Salvare pentru a salva foaia de calcul într-un folder sau pe Anulare pentru a anula descărcarea înregistrărilor în Excel.

 4. Excel afișează înregistrările din Vizualizarea foaie de date.

  Excel spreadsheet displaying three records of data across three columns

Sfat: Chiar dacă utilizați opțiunile de filtrare din Vizualizarea foaie de date pentru a restrânge înregistrările afișate la un set mai mic de înregistrări înainte să faceți clic pe butonul de acțiune Descărcare în Excel, Access va descărca totuși toate înregistrările din sursa de înregistrări a vizualizării în Excel. Dacă doriți să descărcați un set mai mic de înregistrări, puteți să deschideți o Vizualizare foaie de date dintr-o vizualizare diferită utilizând acțiunea de macrocomandă DeschiderePopup și să utilizați argumentul clauzei Where pentru a filtra înregistrările într-un subset mai mic. În acest caz, dacă faceți clic pe butonul de acțiune Descărcare în Excel în Vizualizarea foaie de date, Access descarcă subsetul mai mic de înregistrări în Excel.

Notă: Butonul de acțiune Descărcare în Excel nu poate fi eliminat din Vizualizările foaie de date. Dacă nu doriți să se afișeze acest buton de acțiune, va trebui să ascundeți Bara de acțiuni pentru Vizualizarea foaie de date.

Ștergerea unei Vizualizări foaie de date

Pentru a șterge o Vizualizare foaie de date existentă, parcurgeți pașii următori:

 1. Deschideți aplicația în Access.

 2. Faceți clic pe numele legendei de tabel din selectorul de tabel aflat în panoul din stânga, apoi pe Vizualizarea foaie de date.

 3. Faceți clic pe butonul proprietății, apoi pe Ștergere.

Redenumirea legendei unei Vizualizări foaie de date afișate în selectorul de vizualizare

Access afișează o listă de nume ale legendelor de vizualizare în partea de sus a aplicației, în selectorul de vizualizare. Pentru a redenumi legenda unei Vizualizări foaie de date afișate în selectorul de vizualizare, urmați acești pași:

 1. Deschideți aplicația în Access.

 2. Faceți clic pe numele legendei de tabel din selectorul de tabel aflat în panoul din stânga, apoi pe Vizualizarea foaie de date.

 3. Faceți clic pe butonul proprietății, apoi pe Redenumire.

  Settings menu with Open in browser, Edit, Rename, Duplicate, and Delete

 4. Tastați noul nume pentru legenda Vizualizării foaie de date, apoi apăsați pe Enter.

  Datasheet view caption changed to Customers

 5. Faceți clic pe Salvare în Bara de instrumente Acces rapid pentru a salva modificările legendei.

Pentru a modifica poziția Vizualizării foaie de date situate în partea de sus a ecranului, apăsați lung pe legendă și glisați-o la dreapta sau la stânga într-o poziție nouă.

Efectuarea unei copii a unei Vizualizări foaie de date

Dacă doriți să efectuați o copie identică a unei Vizualizări foaie de date, puteți utiliza caracteristica Dublare din aplicațiile Access.

Pentru a efectua o copie a unei Vizualizări foaie de date existente, parcurgeți pașii următori:

 1. Deschideți aplicația în Access.

 2. Faceți clic pe numele legendei de tabel din selectorul de tabel aflat în panoul din stânga, apoi pe Vizualizarea foaie de date.

 3. Faceți clic pe butonul proprietății, apoi pe Dublare.

  Settings menu with Open in Browser, Edit, Rename, Duplicate, and Delete

 4. Tastați numele noii copii a Vizualizării foaie de date în caseta Numele dublurii. Rețineți că fiecare obiect de vizualizare din Panoul de navigare trebuie să fie unic.

 5. Selectați un tabel pentru a atribui această copie în caseta Locația dublurii. Când atribuiți unui tabel o copie a unei vizualizări, Access afișează numele legendei vizualizării atunci când faceți clic pe numele legendei de tabel aflat în panoul din stânga.

  Duplicate view dialog showing name of duplicate box and location for duplicate box.

  Sfat: Dacă nu doriți să atribuiți unui anumit tabel o copie a vizualizării, puteți selecta [DeSineStătătoare/Popup] din caseta Locația dublurii. Atunci când efectuați o copie a vizualizării ca vizualizare independentă, Access afișează obiectul în Panoul de navigare, dar nu în lista de vizualizări atribuite tabelelor. Pentru a deschide vizualizări independente în browser, trebuie să utilizați acțiunea de macrocomandă DeschiderePopup.

 6. Faceți clic pe OK pentru a crea noua copie a Vizualizării foaie de date sau pe Anulare pentru a anula crearea copiei Vizualizării foaie de date.

 7. Pentru a salva modificările listei de vizualizări, faceți clic pe Salvare în bara de instrumente Acces rapid.

Mai multe informații despre aplicațiile Access

Vizualizările foaie de date web sunt o caracteristică a aplicațiilor Access - baze de date care rulează într-un browser, pe care vizitatorii le pot utiliza online - însă acestea sunt doar una dintre caracteristici. Pentru a afla mai multe despre aplicațiile Access, consultați articolul Crearea unei aplicații Access.

Începutul paginii

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×