Sfat: Încercați să utilizați noua funcție XLOOKUP, o versiune îmbunătățită de VLOOKUP care funcționează în orice direcție și returnează potrivirile exacte în mod implicit, făcând utilizarea mai simplă și mai convenabilă decât predecesorul său.

Utilizați VLOOKUP atunci când trebuie să găsiți ceva într-un tabel sau într-o zonă, pe un rând. De exemplu, căutați prețul unei piese auto după numărul produsului sau găsiți un nume de angajat pe baza ID-ului său de angajat.

În forma sa cea mai simplă, funcția VLOOKUP spune:

=VLOOKUP(Ce doriți să căutați, unde doriți să o căutați, numărul coloanei din zona care conține valoarea de returnat, returnează o potrivire aproximativă sau exactă - indicată ca 1/TRUE sau 0/FALSE).

Browserul nu acceptă redarea video.

Sfat: Secretul pentru VLOOKUP este să vă organizați datele astfel încât valoarea pe care o căutați (Fructe) să se afle în partea stângă a valorii returnate (Cantitate) pe care doriți să o găsiți.

Utilizați funcția VLOOKUP pentru a căuta o valoare într-un tabel.

Sintaxă 

VLOOKUP(valoare_căutare, matrice_tabel, num_index_col, [căutare_zonă])

De exemplu:

 • =VLOOKUP(A2;A10:C20;2;TRUE)

 • =VLOOKUP("Munteanu",B2:E7,2,FALSE)

 • =VLOOKUP(A2,'Detalii client'! A:F,3,FALSE)

Nume argument

Descriere

valoare_căutare    (obligatoriu)

Valoarea pe care doriți să o căutați. Valoarea pe care doriți să o căutați trebuie să fie în prima coloană a intervalului de celule pe care îl specificați în table_array căutare.

De exemplu, dacă matrice_tabel se întinde pe celulele B2:D7, atunci lookup_value fi în coloana B.

Valoare_căutare poate fi o valoare sau o referință la o celulă.

matrice_tabel    (obligatorie)

Zona de celule în care va căuta VLOOKUP o valoare_căutare și valoarea returnată. Puteți utiliza o zonă denumită sau un tabel și puteți utiliza nume în argument în locul referințelor la celule. 

Prima coloană din zona de celule trebuie să conțină lookup_value. Zona de celule trebuie, de asemenea, să includă valoarea returnată pe care doriți să o găsiți.

Aflați cum să selectați zone într-o foaie de lucru.

num_index_col    (obligatoriu)

Numărul coloanei (începând cu 1 pentru coloana din partea stângă a table_array)care conține valoarea returnată.

zonă_căutare   (opțional)

O valoare logică, care specifică dacă doriți ca VLOOKUP să caute o potrivire exactă sau o potrivire aproximativă:

 • Potrivire aproximativă - 1/TRUE presupune că prima coloană din tabel este sortată numeric sau alfabetic și va căuta valoarea cea mai apropiată. Aceasta este metoda implicită dacă nu specificați alta. De exemplu, =VLOOKUP(90;A1:B100;2;TRUE).

 • Potrivire exactă - 0/FALSE caută valoarea exactă în prima coloană. De exemplu, =VLOOKUP("Popescu",A1:B100,2,FALSE).

Cum începeți

Există patru informații de care aveți nevoie pentru a construi sintaxa VLOOKUP:

 1. Valoarea pe care doriți să o căutați, numită și valoare de căutare.

 2. Zona în care se află valoarea de căutare. Rețineți că valoarea de căutare trebuie să fie întotdeauna în prima coloană din zonă pentru ca VLOOKUP să funcționeze corect. De exemplu, dacă valoarea de căutare se află în celula C2, zona trebuie să înceapă cu C.

 3. Numărul coloanei din zona care conține valoarea returnată. De exemplu, dacă specificați B2:D11 ca zonă, trebuie să numeri B drept prima coloană, C a doua și așa mai departe.

 4. Opțional, puteți specifica TRUE dacă doriți o potrivire aproximativă sau FALSE dacă doriți o potrivire exactă a valorii returnate. Dacă nu faceți nicio specificare, valoarea implicită va fi întotdeauna TRUE sau potrivire aproximativă.

Acum alăturați toate elementele de mai sus, după cum urmează:

=VLOOKUP(valoarea de căutare, zona care conține valoarea de căutare, numărul coloanei din zona care conține valoarea returnată, Potrivire aproximativă (TRUE) sau Potrivire exactă (FALSE)).

Exemple

Iată câteva exemple pentru VLOOKUP:

Exemplul 1

=VLOOKUP (B3,B2:E7,2,FALSE)

VLOOKUP caută Fontana în prima coloană (coloana B) din table_array B2:E7 și returnează Olivier din a doua coloană (coloana C) a table_array. False returnează o potrivire exactă.

Exemplul 2

=VLOOKUP (102;A2:C7;2;FALSE)

VLOOKUP caută o potrivire exactă (FALSE) a numelui de familie pentru 102 (lookup_value) din a doua coloană (coloana B) din zona A2:C7 și returnează Fontana.

Exemplul 3

=IF(VLOOKUP(103,A1:E7,2,FALSE)="Souse","Located","Not found")

IF verifică dacă VLOOKUP returnează Sousa ca nume de familie al angajatului corelat cu 103 (lookup_value) din A1:E7 (table_array). Deoarece numele de familie corespunzător lui 103 este Leal, condiția IF este falsă și se afișează Not Found (Nu s-a găsit).

Exemplul 4

=INT(YEARFRAC(DATE(2014;6;30);VLOOKUP(105;A2:E7;5;FLASE);1))

VLOOKUP caută data nașterii angajatului corespunzător datei de 109 (lookup_value) în zona A2:E7 (table_array) și returnează 04.03.1955. Apoi YEARFRAC scade această dată a nașterii din 2014/6/30 și returnează o valoare care este apoi convertită de INY la întregul 59.

Exemplul 5

IF(ISNA(VLOOKUP(105,A2:E7,2,FLASE))=TRUE,"Angajatul nu a fost găsit",VLOOKUP(105,A2:E7,2,FALSE))

IF verifică dacă VLOOKUP returnează o valoare pentru numele de familie din coloana B pentru 105 (lookup_value). Dacă VLOOKUP găsește un nume de familie, atunci IF va afișa numele de familie, altfel, IF returnează Angajatul nu a fost găsit. ISNA se asigură că dacă VLOOKUP returnează #N/A, eroarea este înlocuită de Employee not found (Angajat), în loc de #N/A.În acest exemplu, valoarea returnată este Crisiarcu, care este numele de familie corespunzător lui 105.

Puteți utiliza VLOOKUP pentru a combina mai multe tabele într-unul singur, atât timp cât unul dintre tabele are câmpuri în comun cu toate celelalte. Acest lucru poate fi util mai ales dacă trebuie să partajați un registru de lucru cu persoane care au versiuni mai vechi de Excel care nu acceptă caracteristici de date cu mai multe tabele ca surse de date- combinând sursele într-un tabel și modificând sursa de date a caracteristicii de date în noul tabel, caracteristica de date poate fi utilizată în versiunile mai vechi de Excel (cu condiția ca această caracteristică de date propriu-zisă să fie suportată de versiunea mai veche).

O foaie de lucru cu coloane care utilizează VLOOKUP pentru a obține date din alte tabele

Aici, coloanele A-F și H au valori sau formule care utilizează doar valori în foaia de lucru, iar restul coloanelor utilizează VLOOKUP și valorile din coloana A (Cod client) și coloana B (Attorney) pentru a obține date din alte tabele.

 1. Copiați tabelul care are câmpurile comune într-o foaie de lucru nouă și dați-i un nume.

 2. Faceți clic > instrumente de > pentru a deschide caseta de dialog Gestionare relații.

  Caseta de dialog Gestionare relații
 3. Pentru fiecare relație listată, notați următoarele:

  • Câmpul care leagă tabelele (listat între paranteze în caseta de dialog). Aceasta este lookup_value formulă pentru VLOOKUP.

  • Numele tabelului de căutare asociat. Aceasta este table_array formulă pentru VLOOKUP.

  • Câmpul (coloana) din tabelul de căutare asociat care conține datele pe care le doriți în noua coloană. Aceste informații nu se afișează în caseta de dialog Gestionare relații ; va trebui să consultați Tabelul de căutare asociat pentru a vedea ce câmp doriți să regăsiți. Doriți să notați numărul coloanei (A=1) - acesta este col_index_num din formulă.

 4. Pentru a adăuga un câmp în noul tabel, introduceți formula VLOOKUP în prima coloană goală utilizând informațiile colectate la pasul 3.

  In our example, column G uses Attorney (the lookup_value) to get the Bill Rate data from the fourth column (col_index_num = 4) from the Attorneys worksheet table, tblAttorneys (the table_array), with the formula =VLOOKUP([@Attorney],tbl_Attorneys,4,FALSE).

  Formula ar putea utiliza, de asemenea, o referință de celulă și o referință de zonă. În exemplul nostru, ar fi =VLOOKUP(A2,'Attorneys'! R:D,4,FALSE).

 5. Continuați să adăugați câmpuri până când aveți toate câmpurile de care aveți nevoie. Dacă încercați să pregătiți un registru de lucru care conține caracteristici de date care utilizează mai multe tabele, schimbați sursa de date a caracteristicii de date în tabel nou.

Problemă

Ce nu a funcționat

Valoarea greșită returnată

În cazul în care zonă_căutare este TRUE sau omisă, prima coloană trebuie sortată în ordine alfabetică sau numerică. Dacă prima coloană nu este sortată, valoarea returnată poate fi una la care nu vă așteptați. Sortați prima coloană sau utilizați FALSE pentru o potrivire exactă.

#N/A în celulă

 • În cazul în care parametrul zonă_căutare este TRUE, dacă valoarea din valoare_căutare este mai mică decât cea mai mică valoare din prima coloană din matrice_tabel, veți obține valoarea de eroare #N/A.

 • În cazul în care zonă_căutare este FALSE, valoarea de eroare #N/A indică faptul că numărul exact nu este găsit.

Pentru mai multe informații despre rezolvarea erorilor #N/A în VLOOKUP, consultați Cum să remediați o eroare #N/A în funcția VLOOKUP.

#REF! în celulă

Dacă col_index_num este mai mare decât numărul de coloane din matrice_tabel,veți obține #REF! .

Pentru mai multe informații despre rezolvarea #REF! în VLOOKUP, consultați Cum să corectați o eroare #REF!.

#VALUE! în celulă

Dacă numărul table_array este mai mic decât 1, veți obține #VALUE! .

Pentru mai multe informații despre rezolvarea erorilor #VALUE! în VLOOKUP, consultați Cum să remediați o eroare #VALUE! în funcția VLOOKUP.

#NAME? în celulă

Valoarea de eroare #NAME? înseamnă, de obicei, că lipsesc ghilimelele din formulă. Pentru a căuta numele unei persoane, aveți grijă ca în formulă să încadrați numele între ghilimele. De exemplu, introduceți numele ca "Munteanu" în = VLOOKUP("Munteanu",B2:E7,2,FALSE).

Pentru mai multe informații, consultați Cum să corectați o #NAME!.

Erorile #SPILL! în celulă

Această eroare #SPILL! înseamnă de obicei că formula se bazează pe intersecția implicită pentru valoarea de căutare și utilizând o coloană întreagă ca referință. De exemplu, =VLOOKUP(A:A,A:C,2,FALSE). Puteți rezolva problema ancorând referința de căutare cu operatorul @ astfel:=VLOOKUP( @A:A,A:C,2,FALSE). Alternativ, puteți să utilizați metoda VLOOKUP tradițională și să faceți referire la osingură celulă în locul unei coloane întregi: =VLOOKUP( A2,A:C,2,FALSE).

Faceți așa

De ce?

Utilizați referințe absolute pentru zonă_căutare

Utilizarea de referințe absolute vă permite să completați în jos o formulă, astfel încât să caute întotdeauna în exact aceeași zonă de căutare.

Aflați cum să utilizați referințe absolute la celule.

Nu stocați valori număr sau dată calendaristică sub formă de text.

Atunci când se caută valori numerice sau date, asigurați-vă că datele din prima coloană din matrice_tabel nu sunt stocate ca valori text. Altfel, VLOOKUP poate returna o valoare incorectă sau neașteptată.

Sortați prima coloană

Sortați prima coloană din matrice_tabel înainte să utilizați VLOOKUP atunci când zonă_căutare este TRUE.

Utilizați caractere wildcard

Dacă zonă_căutare este FALSE și valoare_căutare este text, puteți utiliza caracterele wildcard - semnul de întrebare (?) și asteriscul (*) - în valoare_căutare. Un semn de întrebare se potrivește cu orice caracter individual. Asteriscul se potrivește cu orice secvență de caractere. Dacă doriți să găsiți un semn de întrebare sau un asterisc, tastați tilda (~) în fața caracterului.

De exemplu, =VLOOKUP("Fontan?",B2:E7,2,FALSE) va căuta toate instanțele numelui Iuliana cu o ultimă literă care poate varia.

Asigurați-vă că datele dvs. nu conțin caractere greșite.

Când se caută valori text în prima coloană, asigurați-vă că datele din prima coloană nu conțin spații la început, spații la sfârșit, utilizări neuniforme ale apostrofului sau ghilimelelor drepte ( ' sau " ), ori ghilimele curbate ( ‘ sau “ ) sau caractere neimprimabile. În aceste cazuri, VLOOKUP poate returna o valoare neașteptată.

Pentru a obține rezultate corecte, încercați să utilizați funcția CLEAN sau funcția TRIM pentru a elimina spațiile aflate după valorile din celulele tabelului.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Puteți întreba oricând un expert de la Excel Tech Community sau puteți obține asistență de la comunitatea Answers.

Consultați și

Cartelă de referințe rapide: articol de reîmprospătare VLOOKUP
Cartelă de referințe rapide: VLOOKUP - sfaturi de depanare
Cum să corectați o #VALUE! în funcția VLOOKUP
Cum să corectați o #N/A în funcția VLOOKUP
Prezentare generală a formulelor din Excel
Cum să evitați formulele întrerupte
Detectarea erorilor din formule
Excel (în ordine alfabetică)
Excel funcții (după categorie)
VLOOKUP (previzualizare gratuită)

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Insider Microsoft Office

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?

Vă mulțumim pentru feedback!

×