В настоящее время вы работаете в автономном режиме; ожидается повторное подключение к Интернету

Internet Explorer бағдарламасының Таңдаулылар қалтасын Windows жүйесінің 32-биттік нұсқасына қалай импорттау және экспорттау керек туралы

КІРІСПЕ
Бұл мақала Microsoft Internet Explorer бағдарламасының Таңдаулылар қалтасын Microsoft Windows жүйесінің 16-биттік нұсқасынан Microsoft Windows жүйесінің 32-биттік нұсқасына қалай импорттау және экспорттауды сипаттайды.
ТОЛЫҚ АҚПАРАТ
Internet Explorer бағдарламасының Таңдаулылар қалтасын Internet Explorer бағдарламасының Microsoft Windows 3.1 немесе Microsoft Windows NT 3.51 және Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, және Windows Millennium Edition, немесе Windows NT 4.0, және Windows 2000 жүйелерінде іске қосылатын нұсқаларының арасында тікелей импорттай және экспорттай алмайсыз. Таңдаулылар қалтасын амалдық жүйелер арасында тасымалдау үшін оны Netscape Bookmark.htm файлына экспорттауыңыз керек.

Internet Explorer 5

Таңдаулылар қалтасын экспорттау үшін мына қадамдарды орындаңыз:
 1. Файл мәзірінде Импорттау және экспорттау параметрін таңдаңыз да, Келесі түймешігін нұқыңыз.
 2. Таңдаулыларды Netscape шолғышына экспорттау параметрін нұқып, Келесі түймешігін нұқыңыз.
 3. Таңдаулылар параметрін таңдаңыз да, Келесі түймешігін нұқыңыз.
 4. Таңдаулылар экспортталатын файл атауын теріңіз. Әдепкі файл C:\Bookmark.htm болып табылады.
 5. Келесі түймешігін нұқып, Дайын түймешігін нұқыңыз.
 6. Bookmark.htm файлын Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0, немесе Windows 2000 жүйелеріндегі Internet Explorer бағдарламасына импорттау үшін Бетбелгілерді түрлендіргіш құралын пайдаланыңыз.

Internet Explorer 6

Таңдаулылар қалтасын экспорттау үшін мына қадамдарды орындаңыз:
 1. Internet Explorer бағдарламасын іске қосу
 2. Файл мәзірінің Импорттау және экспорттау параметрін таңдаңыз да, Келесі түймешігін нұқыңыз.
 3. Таңдаулыларды экспорттау параметрін таңдаңыз да, Келесі түймешігін нұқыңыз.
 4. Таңдаулылар параметрін таңдаңыз да, Келесі түймешігін нұқыңыз.
 5. Таңдаулылар экспортталатын файл атауын теріңіз. Әдепкіде, экспорттау файлы Bookmark.htm деп аталады.
 6. Келесі түймешігін нұқып, Дайын түймешігін нұқыңыз.
 7. Bookmark.htm файлын Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0, немесе Windows 2000 жүйелеріндегі Internet Explorer бағдарламасына импорттау үшін Бетбелгілерді түрлендіргіш құралын пайдаланыңыз.
Bookmark.htm файлын Internet Explorer бағдарламасына импорттау үшін Бетбелгілерді түрлендіргіш құралын пайдалану туралы қосымша мәліметтерді алу үшін мына мақала нөмірін нұқып, Microsoft білім қорындағы мақаланы қарап шығыңыз:
152681 Netscape шарлаушысының бетбелгілерін Internet Explorer бағдарламасында қалай пайдалану керек (Осы мақала ағылшын тіліндегі (әлі аударылмаған) мазмұнға сілтемелер беруі мүмкін).

Internet Explorer 7

Таңдаулылар қалтасын экспорттау үшін мына қадамдарды орындаңыз:
 1. Internet Explorer бағдарламасында, Таңдаулыларға қосу параметрін таңдаңыз да, Импорттау және экспорттау пәрменін нұқыңыз.
 2. Импорттау/экспорттау шеберінде, Келесі түймешігін нұқыңыз.
 3. Таңдаулыларды экспорттау параметрін таңдаңыз да, Келесі түймешігін нұқыңыз.
 4. Таңдаулылар параметрін таңдаңыз да, Келесі түймешігін нұқыңыз.
 5. Экспорттау керек болған Таңдаулылар қалтасын таңдаңыз. Егер барлық Таңдаулыларды экспорттауды қаласаңыз, жоғары деңгейлі Таңдаулылар қалтасын таңдаңыз. Немесе, экспорттау керек болған жеке қалтаны таңдаңыз.
 6. Келесі батырмасын басыңыз.

  Ескерім Әдепкіде, Internet Explorer бағдарламасы Құжаттар қалтасында Bookmark.htm файлын жасайды. Егер Bookmark.htm атауынан басқаша атауды қолдануды қаласаңыз, немесе экспортталған Таңдаулыларды Құжаттар қалтасынан басқа қалтада сақтауды қаласаңыз, жаңа файл мен қалта атауын белгілеңіз.
 7. Келесі батырмасын басыңыз.

  Ескерім Егер сізде осындай атаулы файл бар болған болса, Internet Explorer бағдарламасы сізден оны ауыстыруды сұрайды. Файлды ауыстыру үшін Иә түймешігін нұқыңыз. Файлға жаңа ат беру үшін Жоқ түймешігін нұқыңыз.
 8. Дайын батырмасын басыңыз.

Таңдаулыларды Internet Explorer 6 және одан бұрынғы нұсқаларға импорттау

Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0, немесе Windows 2000 жүйелерінде Bookmark.htm файлын Internet Explorer бағдарламасына импорттау үшін Бетбелгілерді түрлендіргіш құралын пайдаланыңыз.

Таңдаулыларды Internet Explorer 7 бағдарламасына импорттау

 1. Internet Explorer 7 бағдарламасында, Таңдаулыларға қосу параметрін таңдаңыз да, Импорттау және экспорттау пәрменін нұқыңыз.
 2. Импорттау/экспорттау шеберінде, Келесі түймешігін нұқыңыз.
 3. Таңдаулыларды импорттау параметрін таңдаңыз да, Келесі түймешігін нұқыңыз.

  Ескерім Әдепкіде, Internet Explorer бағдарламасы Құжаттар қалтасында Bookmark.htm файлын жасайды. Алайда, басқа атаумен сақталған таңдаулыларды импорттауыңыз мүмкін. Осылай істеу үшін Шолу параметрін нұқыңыз, файлды таңдаңыз немесе орналасу және файл атауын теріңіз де, Келесі түймешігін нұқыңыз. Баламалы түрде, Шолу параметрін таңдаңыз да, әдепкі мәнді қабылдау үшін Келесі түймешігін нұқыңыз.
 4. Импортталған бетбелгілер қойылуы керек болған қалтаны таңдаңыз да, сонан соң Келесі түймешігін нұқыңыз.
 5. Дайын батырмасын басыңыз.

Таңдаулыларды Internet Explorer бағдарламасында басып шығару немесе экспорттау

Таңдаулыларыңыздың тізімін Internet Explorer бағдарламасында басып шығару үшін таңдаулыларыңызды .htm файлына экспорттаңыз, сонан соң .htm файлын басып шығарыңыз. Солай істеу үшін, мына қадамдарды орындаңыз.

Internet Explorer 6 және одан бұрынғы нұсқалар үшін

 1. Бастау мәзірін нұқып, Бағдарламалар параметрін таңдаңыз да, Internet Explorer дегенді нұқыңыз.
 2. Файл мәзірінде, Импорттау және экспорттау параметрін нұқыңыз.
 3. Импорттау және экспорттау шеберінде, Келесі түймешігін нұқыңыз.
 4. Таңдаулыларды экспорттау параметрін таңдаңыз да, Келесі түймешігін нұқыңыз.
 5. Таңдаулы параметрін таңдаңыз да, Келесі түймешігін нұқыңыз.
 6. Файл немесе мекенжайға экспорттау параметрін нұқып, Файл немесе мекенжайға экспорттау жолағында c:\bookmark.htm пәрменін теріңіз, сонан соң Келесі түймешігін нұқыңыз.
 7. Дайын түймешігін басып, ОК түймешігін басыңыз.
 8. Internet Explorer бағдарламасынан шығыңыз.
 9. Менің компьютерім параметрін екі рет нұқып, C дискін екі рет нұқыңыз да, Bookmark.htm файлын екі рет нұқыңыз.
 10. Файл мәзіріндегі Басып шығару пәрменін нұқыңыз, Сілтемелер кестесін басып шығару құсбелгісін белгілеңіз, сонан соң OK түймешігін нұқыңыз.

  Ескерім Егер басып шығарылған тізімде әрбір сілтеменің URL мекенжайы болуын қаламасаңыз, Сілтемелер кестесін басып шығару параметрінен құсбелгісін алып тастаңыз.
 11. Internet Explorer бағдарламасынан шығыңыз.

Internet Explorer 7 үшін

Таңдаулыларыңыз тізімін басып шығару үшін Bookmark.htm файлын Internet Explorer бағдарламасында ашыңыз, сонан соң Басып шығару түймешігін басыңыз.
СІЛТЕМЕЛЕР
Қосымша ақпарат алу үшін төмендегі мақала нөмірін нұқып, Microsoft білім қорындағы мақаланы қарап шығыңыз:
184674 Internet Explorer бағдарламасы Таңдаулылар мәзіріне қосылған веб-беттерді қалай сақтайды (Осы мақала ағылшын тіліндегі (әлі аударылмаған) мазмұнға сілтемелер беруі мүмкін).
winmil msie5
Свойства

Номер статьи: 211089 — последний просмотр: 03/02/2008 19:54:50 — редакция: 5.2

Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition

 • kbenv kbprb KB211089
Отзывы и предложения