В настоящее время вы работаете в автономном режиме; ожидается повторное подключение к Интернету

Word бағдарламасында мәтінді белгілеп мазмұн жасау тәсілі

Поддержка Office 2003 завершена

8 апреля 2014 г. корпорация Майкрософт прекратила поддержку Office 2003. Это повлияло на обновления программного обеспечения и параметры безопасности. Узнайте, что это значит для вас и какие меры по безопасности можно предпринять.

ҚОРЫТЫНДЫ
Кәсіби құжаттардың ең кең тараған мүмкіндіктерінің бірі мазмұн болып табылады (МАЗМҰН) Microsoft Word бағдарламасы мәнерлерді қолданбастан мазмұнды жасауға мүмкіндік беру арқылы және мәтіннің белгілі бір көлемінде бір сөзді немесе бірнеше сөзді белгілеуге және мазмұнға ақпарат қосуға мүмкіндік беру арқылы мазмұн жасауды оңайлатады.

Тақырып мәнерлерін кез келген кіріспе мәтінге (ежедегі немесе сөйлемдегі алғашқы сөз немесе сөздер) қолдану үшін Кіріспе ерекшелеу мүмкіндігін пайдалану арқылы мазмұнды жасауға болады. Кіріспе ерекшелеу мүмкіндігін қолдану арқылы еженің бірінші бөлігі тақырып мәнерімен пішімделетін және мазмұнда шығатын ежелерді жасауыңызға болады, бірақ еженің қалғаны қалыпты мәтін болады да, мазмұнда көрсетілмейді. Бұл мақалада мазмұн жасау үшін жаңа мүмкіндікті қолдану тәсілі сипатталады.

бет басына қарай

Мазмұн жасау

Word бағдарламасында бүкіл ежені қоспастан ежедегі мәтіннің бөлігіне негізделген мазмұнды жасауыңызға болады. Мәтінді мазмұнға қосу үшін тақырып мәнерлері бар Кіріспе ерекшелеу мүмкіндігін қолданып мәтінді белгілеуіңізге болады.

Мазмұнды кірістіру үшін мына қадамдарды орындаңыз:
 1. Word бағдарламасын іске қосыңыз, содан соң құжатты ашыңыз.
 2. Мазмұн енгізгіңіз келген бос ежені таңдаңыз.
 3. Кірістіру мәзірінде Сілтеме тармағын көрсетіңіз, содан соң Реттеуіш және кестелер түймешігін басыңыз.

  Ескерім Microsoft Office Word 2007 бағдарламасында Сілтемелер қойындысындағы Мазмұн тобында Мазмұн түймешігін басыңыз. Содан кейін Мазмұнды кірістіру пәрменін таңдаңыз.
 4. Мазмұн қойындысын ашыңыз да, Құрылым құралдар үстелін көрсету түймешігін басыңыз.

  Ескерім Word 2007 бағдарламасында бұл қадамды өткізіп жіберіңіз.
 5. Реттеуіш және кестелер тілқатысу терезесінде мазмұнға қолданғыңыз келген параметрлерді таңдаңыз да, OK түймешігін басыңыз.

  Ескерім Word 2007 бағдарламасында Мазмұны тілқатысу терезесінде мазмұнға қолданғыңыз келген параметрлерді таңдаңыз да, OK түймешігін басыңыз.
Ескерім Егер құжаттағы мәтін мазмұнға қосылу үшін белгіленбеген болса, құжатта мазмұнның орнына қате туралы хабар аласыз:
Қате! Мазмұн тармақтары табылмады.
бет басына қарай

Мазмұнға қосылатын мәтінді белгілеу

Келесі қадам тақырып мәнерлері бар кіріспе ерекшелеу мүмкіндігін қолдану арқылы мазмұнға қосқыңыз келген мәтінді белгілеуге арналған. Мазмұнға қосқыңыз келген мәтінді белгілеу үшін төмендегі әдістердің біреуін немесе бірнешеуін қолданыңыз.

бет басына қарай

Тақырып мәнерлері бар кіріспе ерекшелеуді қолдану

 1. Мазмұнға қосқыңыз келген қандай да бір кіріспе мәтінді құжатыңыздан таңдаңыз. Мысалы, сізде ежедегі мәтіннің қалдығын көрсету үшін ішінде кіріспе мәтін бар еже болуы мүмкін. Келесі ежеде мазмұнға «Ілулі және оқшау жолдар» алғысөзін қосқыңыз келсе, осы сөздерді таңдаңыз да, қадамдарды жалғастырыңыз.
  Ілулі және оқшау жолдар: Ілулі жол дегеніміз – беттің үстінде өзі басылып қалған еженің соңғы жолы. Оқшау жол дегеніміз беттің астында өзі басылып қалған еженің бірінші жолы.
 2. Пішімдеу құралдар тақтасындағы Мәнер жолағында ашпалы көрсеткіні басыңыз да, қалаған тақырыпты таңдаңыз.

  Ескерім Word 2007 бағдарламасында Өзіндік қойындысындағы Мәнерлер тобында қалаған тақырып мәнерін таңдаңыз.
 3. Мазмұнды жаңарту үшін Құрылым құралдар үстелінде Мазмұнды жаңарту пәрменін таңдаңыз.

  Ескерім Word 2007 бағдарламасында Сілтемелер қойындысындағы Мазмұн тобында Мазмұнды жаңарту түймешігін басыңыз.
 4. Мазмұнды жаңарту тілқатысу терезесінде Кестені толығымен жаңарту тармағын таңдаңыз да, OK түймешігін басыңыз.

  Ескерім Word 2007 бағдарламасында Мазмұнды жаңарту тілқатысу терезесіндегі Кестені толығымен жаңарту пәрменін таңдаңыз.
Егер стандартты құралдар тақтасында Көрсету/Жасыру пәрмені бассаңыз, мәтінге қолданылатын кіріспе ерекшелеуді көрсететін арнайы таңбалардың ежеде болмайтынына назар аударыңыз. Дегенмен, тақырып деңгейі ретінде пішімделген мәтін құжаттың мазмұнында көрсетіледі. Себебі ешқандай жасырылған таңбалауыштар немесе басқа элементтер қолданылмайды және үрдіс тұтас болып табылады. Бұл үшін Word бағдарламасында «Сабақтас таңба мәнерлері» деп аталатын негізгі мүмкіндік қолданылады.

Құжаттың кіріспе бөлігіне қолданылатын тақырып мәнері тақырып мәнері ретінде көрінеді, бірақ іс жүзінде ол – сабақтас таңба мәнері. Word 2002 пен одан жаңарақ нұсқаларда еже жиынына еже мәнерін қолданған кезде, мына әрекеттер жасалады:
 • Қолданылған еже мәнері сияқты сипаттары бар, жасырылған таңба мәнері жасалады.
 • Бұл таңба мәнері таңдалған параметрлерге қолданылады.
ЕСКЕРІМ: Құжат Word бағдарламасының ескірек нұсқаларында ашылса және қаралса, Мәнер ашпалы шаршысында сабақтас таңба мәнерлерімен жасалған жасырылған таңба мәнері пайда болады. Егер құжат Word бағдарламасының бұрынғы нұсқасында сақталса, мәнер бөлгіштің қызметі жоғалады.

Жасырылған таңба мәнерін көру үшін мына қадамдарды орындаңыз:
 1. Пішім мәзірінде Пішімдеуді көрсету пәрменін таңдаңыз.

  Пішімдеуді көрсету тапсырмалар үстелі шығады.

  ЕскерімПішімдеуді көрсету тапсырмалар үстелін Word 2007 бағдарламасында ашу үшін мына қадамдарды орындаңыз:
  1. Өзіндік қойындысындағы Мәнерлер тобында Мәнерлер тілқатысу терезелерін қосқыш түймешігін басыңыз.
  2. Мәнерлер терезесінде Мәнер бақылаушысы түймешігін басыңыз.
  3. Пішімдеуді көрсету пәрменін таңдаңыз.
 2. Құжаттағы мәтінді таңдаңыз және дәл пішімдеу мәліметтерінің Пішімдеуді көрсету тапсырмалар аймағында көрінетініне назар аударыңыз.
 3. Қолданылған таңба мәнері бар мәтінді таңдаңыз және мәтіннің Пішімдеуді көрсету тапсырмалар аймағында таңба мәнері түрінде пайда болатынына назар аударыңыз. Сабақтас мәнер Пішімдеуді көрсету тапсырмалар аймағында Тақырып таңбасы түрінде көрінеді. Ағымдық таңба мәнері Мәнерлер және пішімдеу тапсырмалар аймағында немесе Пішімдеу құралдар тақтасындағы Мәнер ашпалы шаршысында жасырулы күйде қалады.
Кез келген еже мәнерін сабақтас таңба мәнеріне қолдануға болады. Негізгі мәтіннің еже мәнеріне тура ұқсайтын еже мәнерін жасап, содан кейін оны еженің бір бөлігіне қолдануға болады. Осылайша, егер мазмұн параметрлері кіріспе мәтінге арналған мәнерді қамтитындай етіп өзгертілген жағдайда, мазмұн жасау үшін қолданылатын мәтін ежедегі мәтінге толық сәйкес болуы мүмкін.

бет басына қарай

Тақырып мәнерлері бар мәнер бөлгіштерін қолдану

Мәнер бөлгіші Word 2003 және Word 2002 бағдарламаларындағы жаңа мүмкіндік болып табылады. Мәнер бөлгіш тегтері төмендегілерді іске асыруға мүмкіндік береді:
 • Тақырып мәнерлерін ежедегі бір сөзге немесе сөз тіркесіне сол сөз немесе сөз тіркесі мазмұнда шығатындай етіп қолдану.
 • Бір ежедегі екі мәнерді кіріспе еже мазмұнда шығатындай етіп қосу.
 • Құрылым деңгейлерін кіріспе мәтініне кіріспе мәтіні мазмұнда шығатындай етіп қолдану.
 • Құрылым деңгейлерін ежедегі бір сөзге немесе сөз тіркесіне сол сөз немесе сөз тіркесі мазмұнда шығатындай етіп қолдану.
Мәнер бөлгіш құжатта қолданылған бөлек мәнерлер арасындағы жобалағыш ретінде қызмет ететін жасырылған еже белгісі болып табылады. Мәнер бөлгіш белгісі көрінуі үшін мына қадамдарды орындаңыз:
 1. Құралдар мәзірінен Параметрлер пәрменін таңдаңыз.
 2. Көрініс қойындысында Пішімдеу белгілері тобынан Барлығы түймешігін басыңыз.
Мәнер бөлгіш мүмкіндігін қолданбастан бұрын құралдар тақтасына Мәнер бөлгіш түймешігін қосу керек:
 1. Құралдар мәзіріндегі Баптау түймешігін басыңыз.
 2. Пәрмендер қойындысын ашыңыз, содан кейін Санаттар тізіміндегі Барлық пәрмендер түймешігін басыңыз.
 3. Пәрмендер тізімінде МәнерБөлгішінКірістіру түймешігін табыңыз да, оны Пішімдеу құралдар тақтасына апарыңыз. Жабу түймешігін басыңыз.
ЕскерімМәнер бөлгіш түймешігін Office Word 2007 бағдарламасындағы құралдар тақтасына қосу үшін мына қадамдарды орындаңыз:
 1. Microsoft Office түймешігін, содан кейін Word параметрлері түймешігін басыңыз.
 2. Баптау түймешігін басыңыз.
 3. Пәрмендерді таңдау тізімінен Барлық пәрмендер тармағын таңдаңыз.
 4. Пәрмендер тізімінде Мәнер бөлгіш, Қосу және OK түймешіктерін басыңыз.

Мәтінге тақырып мәнерін қолданбас бұрын мәнер бөлгішін кірістіріңіз. Мұны іске асыру үшін төмендегі әдістердің бірін пайдаланыңыз.

А әдісі: Мазмұнға ежедегі бір сөзді немесе сөз тіркесін қосу үшін мәнер бөлгішін қолданыңыз:
 1. Теру барысында мазмұнға қосқыңыз келген сөзге немесе сөз тіркесіне жеткен кезде, Мәнер бөлгіш түймешігін басыңыз. Мәнер бөлгіш түймешігін басқанда, кірістіру орны теруді жалғастыруға болатындай етіп бөлгіштің оң жағына жылжыйды.
 2. Мазмұнға қосқыңыз келген сөзді немесе сөз тіркесін теріңіз де, Мәнер бөлгіш түймешігін қайтадан басыңыз.
 3. Мазмұнға қосқыңыз келген сөзді немесе сөз тіркесін таңдаңыз, Пішімдеу құралдар тақтасындағы Мәнер жолағында ашпалы көрсеткіні басыңыз, содан кейін қалаған тақырыпты таңдаңыз.
Екі мәнер бөлгіші арасындағы сөз немесе сөз тіркесі мазмұнда көрсетіледі.

B тәсілі: Бұрыннан бар екі еже арасына Мәнер бөлгішті кірістіріңіз:

Мәнер бөлгішті бұрыннан бар екі еже арасына бірінші еже кіріспе мәтініне айналып, мазмұнда көрсетілетін етіп, ал екінші еже мәтіннің қалдығы болып, мазмұнда көрсетілмейтін етіп қолдануыңызға болады. Мұны іске асыру үшін мына қадамдарды орындаңыз:
 1. Мазмұнда көрсеткіңіз келген мәтінді бірінші ежеде, ал мәтіннің қалдығын екінші ежеде орналастыра отырып, мәтіннің екі ежесін жасаңыз.
 2. Бірінші ежеде кірістіру орнын белгілеңіз де, Мәнер бөлгіш түймешігін басыңыз.

  Бірінші еженің соңындағы еже белгісін мәнер бөлгіш етіп түрлендіру арқылы екі бір еже түрінде көрінеді. Қазір сізде бір күрделі еже бар, ол Құрылым көрінісінде екі жеке еже түрінде көрінеді, бірақ бір ғана еже түрінде басылып шығады.
 3. Мәтінді бөлгіштің сол жағына қарай таңдаңыз да, Пішімдеу құралдар тақтасындағы Мәнер жолағынан ашпалы көрсеткіні таңдаңыз, содан кейін қалаған тақырыпты таңдаңыз.
Мазмұн тек тақырып мәнерімен пішімделген кіріспе бөлігін (бірінші еже) ғана көрсетеді.

ЕСКЕРІМ: Мәнер бөлгіш жасырылған еже белгісінің ерекше пішіні болып табылады. Сондықтан, Word 2002 бағдарламасында және жаңарақ Word нұсқаларында жасалған мәнер бөлгіштері бар құжаттар Word 2000 және Microsoft Word 97 бағдарламаларында Пішімдеу белгілері тобындағы Барлығы түймешігін басқанға дейін сол қалпында көрсетіледі. Егер Пішімдеу белгілері астындағы Барлығы түймешігін Word бағдарламасының ескі нұсқасында бассаңыз, жасырылған еже белгісінің мәнер бөлгіші қалыпты белгі ретінде көрсетіледі және құжат беттерге бөлінеді.

Word 2002 бағдарламасында және жаңарақ Word нұсқаларында жасалған мәнер бөлгіштері бар құжаттарды көру үшін Word бағдарламасын пайдаланғанда, Пішімдеу белгілері тобындағы Барлығы түймешігін баспаңыз.

бет басына қарай

Тақырыпты мазмұннан алып тастау

Егер тақырыпты мазмұннан алып тастағыңыз келсе, белгіленген мәтінге жаңа еже мәнерін қолдануыңызға болады:
 1. Белгіленген мәтінді таңдаңыз, Пішімдеу құралдар тақтасындағы Мәнер жолағында ашпалы көрсеткіні басыңыз да, қалаған тақырыпты таңдаңыз. (Тақырып мәнерін алып тастау үшін Қалыпты түймешігін басыңыз).
 2. Мазмұнды жаңарту үшін Құрылым құралдар тақтасында Мазмұнды жаңарту пәрменін таңдаңыз.

  Ескерім Word 2007 бағдарламасында Сілтемелер қойындысындағы Мазмұн тобында Мазмұнды жаңарту түймешігін басыңыз.
 3. Мазмұнды жаңарту тілқатысу терезесінде Кестені толығымен жаңарту тармағын таңдаңыз да, OK түймешігін басыңыз.

  Ескерім Word 2007 бағдарламасында Мазмұнды жаңарту тілқатысу терезесіндегі Кестені толығымен жаңарту пәрменін таңдаңыз.
ЕСКЕРІМ: Қалаған еже мәнерін тұтас ежеге қолдану арқылы мәнерді алып тастамайсыз. Нақты мәтінді мазмұнда көрінетін түрде бөлектеп, жаңа мәнерді қолдану керек.

бет басына қарай
СІЛТЕМЕЛЕР
Мәтіннің пішімін өзгертпестен мазмұн жасау туралы толығырақ ақпарат алу мақсатында Microsoft Білім қорындағы мақаланы көру үшін төмендегі мақаланы таңдаңыз:
285050 Word 2003 және Word 2002 бағдарламаларында мазмұн жасау үшін құрылым деңгейлерін пайдалану тәсілі (Осы мақала ағылшын тіліндегі (әлі аударылмаған) мазмұнға сілтемелер беруі мүмкін).
Бет нөмірі жоқ мазмұн тармақтарын жасау туралы толығырақ ақпарат алу мақсатында Microsoft білім қорындағы мақаланы көру үшін төмендегі мақаланы таңдаңыз:
319821 Microsoft Office Word бағдарламасында бет нөмірі жоқ мазмұнды жасау тәсілі (Осы мақала ағылшын тіліндегі (әлі аударылмаған) мазмұнға сілтемелер беруі мүмкін).
бет басына қарай
OfficeKBHowTo inf WD2002 WD2003 WD2007
Свойства

Номер статьи: 285059 — последний просмотр: 03/20/2008 16:55:48 — редакция: 4.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbtable kbnewfile kbhowtomaster KB285059
Отзывы и предложения