В настоящее время вы работаете в автономном режиме; ожидается повторное подключение к Интернету

Excel жұмыс парағында пішін басқару элементтерін қолдану әдісі

Поддержка Office 2003 завершена

8 апреля 2014 г. корпорация Майкрософт прекратила поддержку Office 2003. Это повлияло на обновления программного обеспечения и параметры безопасности. Узнайте, что это значит для вас и какие меры по безопасности можно предпринять.

ҚОРЫТЫНДЫ
Microsoft Excel тілқатысу кестелеріне арналған бірнеше басқару элементін береді. Деректерді таңдау үшін жұмыс парақтарында мына басқару элементтерін қолдануға болады. Мысалы, ашпалы шаршылар, тізімді жолақтар, санауыш регистрлер және жылжыту жолақтары тізімнен элементтерді таңдауға ыңғайлы.

Басқару элементін қосу және оны ұяшыққа байланыстыру арқылы басқару элементінің ағымдық орнына сандық мәнді қайтара аласыз. Сол сандық мәнді көбейтуде тізімнен әртүрлі элементтерді таңдау үшін РЕТТЕУІШ қызметін қолдана аласыз.

Келесі іс реті ашпалы шаршыларды, тізімді жолақтарды, санауыш регистрлер мен жылжыту жолақтарын қолдану жолын көрсетеді. Мысалдар сол тізімді, ұяшық байланысын және Реттеуіш қызметін пайдаланады.

Microsoft Office Excel 2007 бағдарламасында пішіндерді басқару элементтерін пайдалану үшін Жасақтаушы қойындысын іске қосу керек. Мұны іске асыру үшін мына қадамдарды орындаңыз:
 1. Microsoft Office түймешігін, содан соң Excel параметрлері түймешігін басыңыз.
 2. Танымал қойындысында Таспада жасақтаушы қойындысын көрсету құсбелгісін таңдау үшін оны басыңыз да, OK түймешігін басыңыз.

Тізімді, ұяшық байланысын және реттеуішті орнату әдісі

 1. Жаңа жұмыс парағында H1:H20: ауқымында келесі элементтерді теріңіз
     H1 : Аунақшалы коньки    H2 : VCR   H3 : Үстел   H4 : Кесе   H5 : Көлік   H6 : Кір жуатын машина   H7 : Зымыран қондырғысы   H8 : Велосипед   H9 : Телефон   H10: Шам   H11: Кәмпит   H12: Үндеткіштер   H13: Көйлек   H14: Көрпе   H15: Құрғатқыш   H16: Гитара   H17: Құрғатқыш   H18: Құралдар жинағы   H19: VCR   H20: Тұрғылықты дискі					
 2. A1 ұяшығында келесі өрнекті теріңіз:
  =ИНДЕКС(H1:H20,G1,0)

Тізімді жолақ үлгісі

 1. Microsoft Office Excel 2003 және Excel бағдарламасының ескірек нұсқаларында тізімді жолақ қосу үшін Пішіндер құралдар тақтасында Тізімді жолақ түймешігін басыңыз. Содан соң, B2:E10 ұяшықтарын қамтитын тізімді жолақ жасаңыз.

  Егер Пішіндер құралдар тақтасы көрінбесе, Көрініс мәзірінде Құралдар тақтасы тармағын көрсетіңіз де, Пішіндер түймешігін басыңыз.

  Excel 2007 бағдарламасында тізімді жолақ қосу үшін Жасақтаушы қойындысын, Кірістіру түймешігін және Пішін басқару элементтері бөлімінде Тізімді жолақ түймешігін басыңыз.
 2. Тінтуірдің оң жақ пернесімен тізімді жолақты басыңыз да, Пішімдеу басқару элементі түймешігін басыңыз. Ақпаратты теріңіз де, OK түймешігін басыңыз.
  1. Тізімнің ауқымын көрсету үшін Енгізу ауқымы жолағында H1:H20 теріңіз.
  2. G1 ұяшығына сандық мән қою үшін (тізімде қандай элемент таңдалғанына қарай), Ұяшықты байланыстыру ұяшығында G1 теріңіз.

   Ескерім РЕТТЕУІШ() өрнегі G1 мәнін нақты тізім элементін қайтару үшін қолданады.
  3. Таңдау түрі тобында Жалғыз параметрінің таңдалғанын тексеріңіз. ОК түймешігін басыңыз.

   ЕскерімКөп және Өрнекше параметрлері бағдарламаларға арналған Microsoft Visual Basic бағдарламасын тізімнің мәндерін қайтару үшін пайдалануға қолайлы. Сонымен қатар Үш өлшемдік көлеңкелеу құсбелгісінің тізімді жолаққа үш өлшемдік көрініс қосатынын ескеріңіз.
Тізімді жолақ элементтердің тізімін көрсетуге тиіс. Тізімді жолақты пайдалану үшін тізімді жолақ таңдалмайтын етіп кез келген ұяшықты басыңыз. Егер тізімдегі элементті бассаңыз, G1 ұяшығы тізімде таңдалған элементтің орнын көрсететін санмен жаңартылады. A1 ұяшығындағы РЕТТЕУІШ өрнегі осы санды элементтің атауын көрсету үшін қолданады.

Өзгертпелі шаршы үлгісі

 1. Microsoft Office Excel 2003 және Excel бағдарламасының ескірек нұсқаларында тізімді жолақ қосу үшін Пішіндер құралдар тақтасында Өзгертпелі шаршы түймешігін басыңыз.

  Excel 2007 бағдарламасында өзгертпелі шаршы қосу үшін Жасақтаушы қойындысын ашып, Кірістіру түймешігін және Пішін басқару элементтері бөлімінде Өзгертпелі шаршы түймешігін басыңыз.
 2. B2:E2 ұяшықтарын қамтитын нысан жасаңыз.
 3. Тінтуірдің оң жақ пернесімен өзгертпелі шаршыны таңдап, Пішім басқару элементі түймешігін басыңыз. Ақпаратты енгізіңіз де, OK түймешігін басыңыз.
  1. Тізімнің ауқымын көрсету үшін Енгізу ауқымы жолағында H1:H20 теріңіз.
  2. G1 ұяшығына сандық мән қою үшін (тізімде қандай элемент таңдалғанына қарай), Ұяшық байланыстыру ұяшығында G1 теріңіз.

   Ескерім РЕТТЕУІШ () өрнегі G1 мәнін нақты тізім элементін қайтару үшін қолданады.
  3. Ашпалы жолдар шаршысында 10 санын теріңіз. Бұл енгізілген сан басқа элементтерді көру үшін жылжыту жолағын қолдануға қажет болардан бұрын қанша элемент көрсетілетінін айқындайды.

   ЕскерімҮш өлшемдік көлеңкелеу құсбелгісі қосымша параметр; бұл ашпалы шаршыға немесе өзгертпелі шаршыға үш өлшемдік көрініс береді.
Ашпалы шаршы немесе өзгертпелі шаршы элементтер тізімін көрсетеді. Ашпалы шаршыны немесе өзгертпелі шаршыны қолдану үшін нысан таңдалмайтын етіп кез келген ұяшықты басыңыз. Ашпалы шаршы немесе өзгертпелі шаршыдан элементті таңдаған кезде, G1 ұяшығы таңдалған элементтің тізімдегі орнын көрсететін санмен жаңартылады. A1 ұяшығындағы РЕТТЕУІШ өрнегі осы санды элементтің атауын көрсету үшін қолданады.

Санауыш регистр үлгісі

 1. Excel 2003 және Excel бағдарламасының ескірек нұсқаларында айналдыру қосу үшін Пішіндер құралдар тақтасында Санауыш регистр түймешігін басыңыз да, B2:B3 ұяшықтарын қамтитын санауыш регистр жасаңыз. Баған енінің төрттен бірі болатын санауыш регистрді өлшеңіз.

  Excel 2007 бағдарламасында санауыш регистр қосу үшін Жасақтаушы қойындысын, ашып Кірістіру түймешігін және Пішін басқару элементтері бөлімінде Санауыш регистр түймешігін басыңыз.
 2. Тінтуірдің оң жақ пернесімен тізімді санауыш регистрді таңдап, Пішімдеу басқару элементі түймешігін басыңыз. Ақпаратты енгізіңіз де, OK түймешігін басыңыз.
  1. Ағымдық мән жолағында 1 санын теріңіз.

   Бұл мән РЕТТЕУІШ өрнек тізімдегі бірінші элементке көрсететін етіп санауыш регистрді орнатады.
  2. Ең аз мән жолағында 1 санын теріңіз.

   Бұл мән санауыш регистрдің жоғарғы жағын тізімдегі бірінші элементке қысқартады.
  3. Ең көп мән жолағында 20 санын теріңіз.

   Бұл сан тізімдегі тармақтардың ең көп санын көрсетеді.
  4. Үдемелі өзгерту жолағында 1 санын теріңіз.

   Бұл мән санауыш регистрді басқару ағымдық мәнді қаншаға көбейтуді басқарады.
  5. G1 ұяшығына сандық мән қою үшін (тізімде қандай элемент таңдалғанына қарай), Ұяшық байланыстыру ұяшығында G1 теріңіз.
Санауыш регистр таңдалмайтын етіп кез келген ұяшықты басыңыз. Санауыш регистрде жоғары немесе төмен басқару элементін басқан кезде, G1 ұяшығы санауыш регистр ұлғайтуды қосу немесе азайту және санауыш регистрдің ағымдық мәнін көрсететін санға жаңартылады. Бұл сан содан соң келесі немесе алдыңғы элементті көрсету үшін A1 ұяшығында РЕТТЕУІШ өрнегін жаңартады.

Егер ағымдық мән 1 болса, ал сіз төмен басқару элементін бассаңыз, немесе ағымдық мән 20 болса, ал сіз жоғары басқару элементін бассаңыз, санауыш регистрдің мәні өзгермейді.

Жылжыту жолағының үлгісі

 1. Excel 2003 және Excel бағдарламаларының ескірек нұсқаларында жылжыту жолағын қосу үшін Пішіндер құралдар тақтасындағы Жылжыту жолағы түймешігін басыңыз да, биіктігі B2:B6 ұяшықтарын қамтитын және баған енінің төрттен бірін құрайтын жылжыту жолағын жасаңыз.

  Excel 2007 бағдарламасында жылжыту жолағын қосу үшін Жасақтаушы қойындысын ашып, Кірістіру түймешігін және Пішін басқару элементтері бөлімінде Жылжыту жолағы түймешігін басыңыз.
 2. Тінтуірдің оң жақ пернесімен жылжыту жолағын таңдап, Пішім басқару элементі түймешігін басыңыз. Ақпаратты теріңіз де, OK түймешігін басыңыз.
  1. Ағымдық мән жолағында 1 санын теріңіз.

   Бұл мән РЕТТЕУІШ өрнек тізімдегі бірінші элементті көрсететін етіп жылжыту жолағын орнатады.
  2. Ең аз мән жолағында 1 санын теріңіз.

   Бұл мән жылжыту жолағының жоғарғы жағын тізімдегі бірінші элементке қысқартады.
  3. Ең көп мән жолағында 20 санын теріңіз. Бұл сан тізімдегі тармақтардың ең көп санын көрсетеді.
  4. Үдемелі өзгерту жолағында 1 санын теріңіз.

   Бұл мән жылжыту жолағы басқару элементі санының ағымдық мәнді қаншаға ұлғайтуды басқарады.
  5. Бетті өзгерту жолағында 5 санын теріңіз. Бұл сан жылжыту жолағының ішінде немесе айналдыру жолағының кез келген бүйірінде тінтуірді басқанда ағымдық мәнді қаншаға ұлғайтуды басқарады.
  6. G1 ұяшығына сандық мән қою үшін (тізімде қандай элемент таңдалғанына қарай), Ұяшық байланыстыру ұяшығында G1 теріңіз.

   ЕскерімҮш өлшемдік көлеңкелеу құсбелгісі қосымша параметр; бұл жылжыту жолағына үш өлшемдік көрініс береді.
Жылжыту жолағы таңдалмайтын етіп кез келген ұяшықты басыңыз. Жылжыту жолағында жоғары немесе төмен басқару элементін басқан кезде, G1 ұяшығы жылжыту жолағының қосу немесе азайту және жылжыту жолағының ағымдық мәнін көрсететін санға жаңартылады. Бұл сан ағымдық элементке оның келесі немесе алдыңғы екенін көрсету үшін A1 ұяшығындағы РЕТТЕУІШ өрнегінде қолданылады.

Мәнді өзгерту үшін жылжыту жолағын апаруыңызға немесе жылжыту жолағын 5-ке ұлғайту үшін оның екі бүйірінен тінтуірмен басуыңызға болады (Бетті өзгерту мәнін ұлғайту үшін оның ішінде басуыңыз керек). Егер ағымдық мән 1 болса, ал сіз төмен басқару элементін бассаңыз немесе ағымдық мән 20 болса, ал сіз жоғары басқару элементін бассаңыз, жылжыту жолағы өзгермейді.
OfficeKBHowTo ашпалы шаршы ақпараты XL2002 XL2003 XL2007
Свойства

Номер статьи: 291073 — последний просмотр: 03/20/2008 16:55:48 — редакция: 3.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2001 for Mac, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 98 for Macintosh, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbforms KB291073