В настоящее время вы работаете в автономном режиме; ожидается повторное подключение к Интернету

Windows XP 2-жаңарту бумасін компьютеріңізден жою жолы туралы

Маңызды Бұл мақала сізге төменірек қауыпсыздық параметрлеріне көмектесу немесе компьютердің қаупсіздік мүмкіндіктерін қалай өшіруге болатынын көрсететін ақпаратты өз ішіне алған. Бұл өзгертулер арнайы проблема үстінен істеу үшін кірітілуы мүмкін. Бұл өзгертулерді кірітуыңызгедейін, белгілі ортада бұл амалды енгізуге байланысты болған қатерлерді өзіңіз бағалауыңызды ұсынамыз. Бұл амалды қолдаудан бұрын, жүйеңізді қорғау үшін барлық керекті қосымша қадамдарды орындаңыз.
ҚОРЫТЫНДЫ
Бұл мақала Windows XP 2-жаңарту бумасін компьютеріңізден жою жолыны сипаттайды.
ТОЛЫҚ АҚПАРАТ
Ескерту Бұл тәсіл себепті компьютер немесе желі қаскүнем пайдаланушылар немесе вирустар сияқты қаскүнем бағдарламалар таманыдан шабуылына осалдау болып қалуы мүмкін. Біз бұл тәсілді қолдауыңызды ұсынбаймыз, бірақ бұл ақпаратты Сізге беріп осы тәсілден пайдалануды өз қарап шешуіңізге қалдырамыз. Бұл тәсілді өз тәуекеліңіз мен пайдаланың.Ескерту Егер Windows XP 2-Жаңарту бумасы бұрындан орантылған компьютерде бұл бума қайталай орнатсаңыз, Сіз Windows XP 2-Жаңарту бумасын жоя алмайсыз. Жою бағдарламасы жаңа орнатылудан бұрын болған Windows жүйесінің нұсқасына қайтады. Бұл жағдайда, бағдарлама бірінші орнатылған Windows XP 2-ЖБға қайтады.

Маңызды Егер Windows XP 2-ЖБсын әдлеқашан орнатылған компьютерде Windows XP 2-ЖБ қайталай орнатсаңіз, Сіз тұрғылықты диск драйверінде жаңа жою қалтасын жасайсыз. Жаңа қалта дискіде 50-100 Мбит жайдан пайдаланады. Әр рет Windows XP 2-Жаңарту бумасын орнатылғанда, жаңа қалта жасалады.

Мынау тәсілдердің біреуін қолдап Microsoft Windows XP 2-Жаңарту бумасын компьютеріңізден жойыңыз:
 • Басқару Үстеліндегі Бағдарламаларды қосу немесе жою құралынан пайдаланыңыз
 • Жасырынған $NtServicePackUninstall$ қалтасынан пайдаланыңыз
 • Жүйені қалпына келтіру үдірісінен пайдаланыңыз
 • Жөндеу үстелінен пайдаланыңыз
Маңызды Біз сізге төмендегі тәсілдерден олардың тізіміне сайкес тәртіпде пайдалануыңызды ұсынамыз.

Басқару Үстеліндегі Бағдарламаларды қосу немесе жою құралынан пайдаланыңыз

 1. Бастау мәзіріне шертіп Жегу қызметін ашыңыз, appwiz.cpl деп Ашу терезесінде теріңіз да OK батырмасын басыңыз.
 2. Жаңартулады көрсетуқұсбелгі көзін шертіп белгілеңіз.
 3. Windows XP 2-жаңарту бумасын шепртіп Жою батырмасын басыңыз.
 4. Экрандағы нұсқауларды орындап Windows XP 2-Жаңарту бумасын жойыңыз.

Жасырынған $NtServicePackUninstall$ қалтасынан пайдаланыңыз

 1. Бастау мәзіріне шертіп Жегу қызметын ашыңыз, c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe деп Ашу терезесінде теріңіз, сосын OK батырмасын басыңыз.
 2. Windows XP 2-Жаңарту бумасыны жою шебері басталған соң Келесі батырмасын басыңыз.
 3. Экрандағы нұсқауларды орындап Windows XP 2-Жаңарту бумасын жойыңыз.

Жүйені қалпына келтіру үдірісінен пайдаланыңыз

 1. Бастау мәзіріне шертіп Жегу қызметін ашыңыз, %SystemRoot%\System32\restore\rstrui.exe деп Ашу терезесінде теріңіз да OK батырмасын басыңыз.
 2. Компьютерді бұрынғы уақытқа қайтару дегенде шертіп Келесі батырмасын басыңыз.
 3. Windows XP 2-Жаңарту бумасы орнатылған датаны таңдаңыз, сосын Қалпына келтіру нүктесі терезесінде Орнатылған Window XP 2-Жаңарту бумасы дегенды басыңыз.
 4. Келесі батырмасын басқан соң экрандағы нұсқауларды орындап Windows XP 2-Жаңарту бумасын жойыңыз.

Жөндеу үстелінен пайдаланыңыз

Ескерту Төмендегі қадамдарда тізбені өзгерту туралы ақпарат бар. Тізбені өзгертугедейін, оның сақтық көшірмесін жасаңыз, сонай-ақ, егер проблема бола қалса, тізбені қалпына келтіруді түсініңіз.Тізбенің сақтық көшірмесін жасау, оны қалпына келтіру және өзгерту туралы қосымша ақпарат алу үшін төменде көрсетілген мақала нөмерін шертіп Microsoft Білім қорындағы мақаланы көріңіз:
256986 Microsoft Windows тізбесінің сипаттамасы (Осы мақала ағылшын тіліндегі (әлі аударылмаған) мазмұнға сілтемелер беруі мүмкін).
Тізбе Өңдеушісінен қате пайдалану амалдық жүйені қайта орнатуды талап ететін қатаң проблемаларді тудыруы мүмкін. Microsoft Тізбе Өңдеушісінен қате пайдалану себебті туылған проблемаларды шешу мүмкіндігіне кепілдик бермейді. Тізбе Өңдеушісінен өз тәуекеліңіз мен пайдаланың.

Егер жоғарыда көрсетілген тәсілдерден пайдаланып Windows XP 2-Жаңарту бумасын жоя алмасаңыз, мынау қадамдарды орындаңыз:
 1. Windows XP жегілу дискін иілгіш дискіенгізгісіне салыңыз немесе Windows XP CD дискін CD диск ойнатқышына салыңыз, сосын компьютерды қайтадан қосыңыз.

  ЕскертуТөмендегі хабарді алған соң кез кез келген пернені басып компьютерды Windows XP CD дискінен бастаңыз:
  CD дискінен бастау үшін кез келген пернені басыңыз

  Ескерту Компьютеріңіз CD немесе DVD дискінен басталуға бапталған болуы тиіс. Компьютеріңізді CD немесе DVD дискілерден басталуға баптау үшін компьютеріңізмен келген құжаттарды көріңіз немесе компьютердің өндірушісіне байланысыңыз.
 2. Орнату бағдарламасына өтіңіз деген хабарды алған соң R пернесін басып Жөндеу үстелін бастаңыз.

  Ескерту Экранда бірнеше параметрлер пайда болады.
 3. Windows XP орнату параметрін таңдаңыз.

  Ескерту ENTER пернесін басудан алдын нөмерді таңдауыңыз қажет, немесе компьютер қайтадан қосылады. Әдетте, тек қана 1: C:\Windows таңдау жолағы ашылады.
 4. Егер Сізден әкімші құпия сөзін кіріту сұралса, солай істең. Егер Сіз әкімші құпия сөзін білмесңіз, ENTER пернесін басыңыз. (Әдетте, құпия сөзі бос орын болады)

  Ескерту Егер Сізде әкімші құпия сөзі болмаса Сіз жалғастыра алмайсыз.
 5. Команда сұрауы пайда болған кезде, cd $ntservicepackuninstall$\spuninst командасын енгізіңіз де ENTER пернесін басыңыз.

  Ескерту Бұл қадамды орындаған соң Сіз жою бағдарламасын тоқтата алмайсыз.
 6. Команда сұрауы бойынша, batch spuninst.txt командасін енгізіңіз де ENTER пернесін басыңыз.

  Ескерту Spuninstal.txt файлы пайда болады. Файл төменге айналып түскен кезде Сіз қателерді және файлдардың көшірмесін жасалуын көресіз. Бұл әдеттегі үдеріс.
 7. Windows XP 2-ЖБсы жойылған соң шығу деп теріңда ENTER пернесін басыңыз.
 8. Компьютерді Қауіпсіз күйде қайтадан қосыңыз. Осылай істеу үшін компьютер қайта қосылып жатқан кезде F8 пернесін басыңыз.
  Ескерту Компьютерді қайтадан қосқаныңыз соң, жүйе қара экранмен бұғатталып қалуы мүмкін. (Сіздің тышқаныңыз істейді) Бұл жағдайда, компьютерді өшіріп және жағып тағыда қайтадан қосыңыз. Екінші рет қайтадан қосу Сізге жүйеге кіруге рұқсат береді.
 9. Компьютер қайта қосылған соң Windows Explorer (Explorer.exe) бағдарламасы істемейді, және Windows белгішелері және Бастау батырмасы қатынаусыз болады. Бұл ақауды шешу үшін мынау қадамдарды орындаң:
  1. CTRL+ALT+DEL пернелерін басып Тапсырмалар Реттеушісін ашыңыз.
  2. Бастау мәзіріне шертіп Жаңа тапсырма (Жегу...) қызметын таңдаңыз.
  3. Ашу терезесінде, regedit теріңіз, сосын OK батырмасына басыңыз.
  4. Мынау тізбе кішік кілтіні табып оған шертіңіз:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. Көру бөлігінің оң жағында, НысанАтауы дегенде тышқанның оң батырмасын шертіңіз, Өзгерту батырмасын басып ЖергіліктіЖуйе деп Құндылық деректер терезесінде теріңіз, сосын OK батырмасына басыңыз.
  6. Компьютерді қайтадан қосыңыз
 10. Бұрынғы тәсілдердің біреуін қолдап Microsoft Windows XP 2-Жаңарту бумасын компьютеріңізден жойыңыз:
Жөндеу үстелін орнату және одан пайдалану туралы қосымша ақпарат үшін төменде көрсетілген мақала нөмерін шертіп Майкрософттың білім қорындағы мақаланы көріңіз:
307654 Жөндеу үстелін Windows XP жүйесінде орнату және одан пайдалану туралы (Осы мақала ағылшын тіліндегі (әлі аударылмаған) мазмұнға сілтемелер беруі мүмкін).
windowsxpsp2 winxpsp2
Свойства

Номер статьи: 875350 — последний просмотр: 06/20/2007 13:43:00 — редакция: 9.0

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbhowto kbconsumer kbuninstall KB875350
Отзывы и предложения