В настоящее время вы работаете в автономном режиме; ожидается повторное подключение к Интернету

Windows амалдық жүйесінің бұрыңғы нұсқаларының біреуін қос-бастау теңшелімінде орнатқаныңыздан кейін Windows Vista жүйесі жегілмейді.

Поддержка Windows XP завершена

8 апреля 2014 г. корпорация Майкрософт прекратила поддержку Windows XP. Это повлияло на обновления программного обеспечения и параметры безопасности. Узнайте, что это значит для вас и какие меры по безопасности можно предпринять.

Поддержка Windows Server 2003 завершилась 14 июля 2015 г.

Корпорация Майкрософт завершила поддержку Windows Server 2003 14 июля 2015 г. Это повлияло на обновления программного обеспечения и параметры безопасности. Узнайте, что это значит для вас и какие меры по безопасности можно предпринять.

БЕЛГІЛЕР
Windows амалдық жүйесінің бұрынғы нұсқаларының біреуін Microsoft Windows Vista жүйесіне негізделген компьютерде қос-бастау теңшелімде орнатсаңыз, төменгі мәселелердің біріне ұшырауыңыз мүмкін:
 • Егер сіз Windows амалдық жүйесінің бұрынғы нұсқаларының біреуін Windows Vista жүйесіне негізделген компьютерде орнатсаңыз, бұдан былай Windows Vista жүйесі жегілмейді. Бұл жағдайда, тек қана Windows амалдық жүйесінің бұрынғы нұсқаларының біреуі жегіледі.
 • Егер сіз Microsoft Windows XP жүйесінің қосымша нұсқасын әлдеқашан Windows XP және Windows Vista жүйелері қос-бастау теңшелімде орнатылған компьютерде орнатсаңыз, төменгі қате туралы хабарларды алуыңыз мүмкін:
  Дискіні оқу қатесі пайда болды.
СЕБЕП
Бұл мәселелер Windows амалдық жүйесінің бұрынғы нұсқалары Windows Vista жүйесінің жаңа жегілу әдісімен сыйымсыз болғаны себепті пайда болады. Windows Vista жүйесі жаңа бастау теңшелім дерекқорының қоймасын пайдаланады. Бұл қойма бастау мәзірі мен компьютерде орнатылған барлық амалдық жүйелер туралы ақпаратты қамтиды. Сондықтан, Windows амалдық жүйесінің бұрынғы нұсқасынан алынған Boot.ini файлын Windows Vista жүйесін жегу үшін пайдалануға болмайды.

Негізгі енгізу-шығару жүйесіне (BIOS) негізделген компьютерде істейтін Windows XP сияқты Windows амалдық жүйесінің бұрынғы нұсқаларында, бастау үрдісі BIOS жүйесімен жегіледі. BIOS бастау құрылғысын анықтайды және сонан соң бірінші физикалық секторды қотарады. Бұл физикалық сектор басты бастау жазбасы деп аталады. Басты бастау жазбасы бөлім кестесін және қажетті бастауды атқару кодын қамтиды. Бұл код белсенді бөлімді табу үшін бөлім кестесінде іздеу жүргізеді және басқаруды белсенді бөлімдегі бастау секторына тапсырады. Сонан соң, белсенді бөлімдегі бастау секторы Ntldr бағдарламасын қотарады. Ntldr бағдарламасы Boot.ini файлын талдайды. Бұл файл орнатылған амалдық жүйелерді нөмірлеу үшін қолданылады.

Windows Vista бағдарламасы BIOS жүйесіне негізделген компьютерде жегілген кезде, BIOS басты бастау жазбасын қотарады, сонан соң бастау секторын қотарады. Бірақ, бастау коды жаңа Windows жүйесін бастауды реттеуші бағдарламасын (Bootmgr) қотарады. Windows жүйесін бастауды реттеуші бағдарлама Бастау теңшелімінің деректері файлын талдайды, орнатылған амалдық жүйелерді нөмірлейді, және, сонан соң, жүктеу мәзірін бейнелейді. Егер Windows амалдық жүйесінің бұрынғы нұсқасы Windows Vista жүйесімен бірге екі амалдық жүйе теңшелімде орнатылған болса, Windows жүйесін бастауды реттеуші бағдарлама басқаруды Windows амалдық жүйесінің сол бұрынғы нұсқасының Ntldr бағдарламасына өткізеді. Сіз жүктеу мәзірінен Windows Vista жүйесін таңдаған кезде Windows жүйесін бастауды реттеуші бағдарламасы осыны істейді.

Windows амалдық жүйесін Windows Vista жүйесіне негізделген компьютерге орнатқаныңызда, Орнату басты бастау жазбасынан алынған барлық элементтерді, бастау секторын, және бастау файлдарын қайта жазады. Сондықтан, Windows амалдық жүйесінің бұрынғы нұсқасы Windows Vista жүйесімен төменден жоғарыға қарай сыйысымдылықты жоғалтады.
АНЫҚТЫҚ
Бұл мәселелерді шешу үшін мына қадамдарды орындаңыз:

Ескерім Сіз пәрмендерді төменгі іс рәсімімен сай түрде, пәрмен жолын қолданып пәрмендерді іске қоса аласыз. Егер осы пәрмендерді Windows Vista жүйесінде іске қоссаңыз, оларды пайдаланушы құқықтарын көбейткен пәрмен жолында іске қосыңыз. Осыны істеу үшін, Бастау мәзіріне нұқыңыз, Қалыпталған дегенді таңдаңыз, пәрмен жолы енінде тінтуірдің оң жақ түймешігін нұқыңыз да, Әкімші ретінде іске қосу пәрменіне нұқыңыз.
 1. Bootsect.exe файлын қолданып Windows Vista басты бастау жазбасы мен басқаруды Windows жүйесін бастауды реттеуші бағдарламасына өткізетін бастау кодын қалпына келтіріңіз. Осыны істеу үшін, төменгі пәрменді пәрмен жолында теріңіз: Drive:\boot\Bootsect.exe /NT60 All

  Бұл пәрменде, Drive Windows Vista орнату арқауы орналасқан дискі болып табылады.

  Ескерім Бұл қадам үшін бастау қалтасы DVD дискіде болады.
 2. Bcdedit.exe файлын пайдаланып, Windows амалдық жүйесінің бұрынғы нұсқасы үшін BCD Boot.ini файлында жазбаны қолмен жасаңыз. Осылай істеу үшін, төменгі пәрмендерді пәрмен жолында теріңіз:

  Ескерім Бұл пәрмендерде, Drive Windows Vista жүйесі орнатылған дискі болып табылады.
  • Drive:\Windows\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d "Windows жүйесінің бұрынғы нұсқасы үшін сипаттама"

   Ескерім Бұл пәрменде, Windows жүйесінің бұрынғы нұсқасы үшін сипаттама сіз қалаған кез келген мәтін болуы мүмкін. Мәселен, "Windows XP" немесе "Windows Server 2003" Windows жүйесінің бұрынғы нұсқасы үшін сипаттама болуы мүмкін.
  • Drive:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=x:

   Ескерім Бұл пәрменде, x: белсенді бөлімнің дискі әріпі болып табылады.
  • Drive:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
  • Drive:\Windows\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
 3. Компьютерді қайта қосыңыз:
ТОЛЫҚ АҚПАРАТ
Windows амалдық жүйелерінің Microsoft Windows NT жүйесіне негізделген нұсқаларын жегу үшін, сізге төменгі файлдар керек болады:
 • Ntldr
 • Boot.ini
 • Bootfont.bin

  Ескерім Бұл файлды Windows жүйесінің Шығыс Азия тілдеріндегі нұсқаларын орнатқан кезде пайдалану қажет.
 • NTDetect.com
Windows XP жүйесінде, бұл файлдар "белсенді" деп белгіленген жүйе бөлімінде тұрады. Әдепкіде, бұл файлдар Windows XP жүйесіндегі жасырылған жүйе файлдар болып табылады. Пайдаланушылар бұл файлдарды Қалпына келтіру консолін пайдаланып ауыстыруы мүмкін, немесе пайдаланушылар амалдық жүйені Windows NT жүйесін бастаушы дискіні пайдаланып жеге алады. Windows Vista бұл үш файлды қолданбайды. Windows Vista жүйесі Bootmgr жасырылған жүйе файлын және \Бастау каталогында орналасқан басқа талап етілетін файлдарды пайдаланып жегіледі.

Windows Vista жүйесін қамтитын көп амалдық жүйелер теңшелімін жасау

Істейтін көп жүйелі теңшелімді жасау үшін, біріншіден Windows амалдық жүйесінің ең бұрынғы нұсқасын орнатыңыз. Сонан соң, әрбір кейінгі нұсқаны тәртіппен орнатыңыз. Әрбір жаңа Windows нұсқасы Windows жүйесінің бұрынғы нұсқаларын жегу үшін кері сыйысымдылықты сақтайды.

Windows Vista жүйесін қамтитын көп жүйелі теңшелімді жасау үшін, Windows жүйесінің әрбір ертерек шыққан нұсқасы үшін кемінде бір бөлімге ие болуға тиістісіз. Мына жалпы нұсқауларды орындаңыз:
 • Кемінде екі бөлімді жасаңыз. Бір бөлімді Windows Vista жүйесін орнату үшін пайдаланыңыз.

  Ескерім Егер Windows Vista жүйесіне арналған бөлім әлдеқашан пішімделген болса, ол NTFS файл жүйесімен пішімделгенін тексеріңіз. Бірақ, біз сізге төменгі әдістердің бірін пайдалануды кеңес етеміз:
  • Екінші пішімделмеген бөлімді жасаңыз.
  • Екінші бөлімді жасамаңыз және орындарды бос орын ретінде қалдырыңыз. Оның орнына, екінші бөлімді Windows Vista жүйесін орнатқан кезде жасаңыз.
 • Егер компьютерде амалдық жүйе орнатылмаған болса, Windows жүйесінің ең ескі нұсқасын орнатыңыз.

  Ескерім Windows XP жүйесін Windows Server 2003 жүйесін орнатудан әуелі орнатыңыз.
 • Windows Vista жүйесін орнату бағдарламасын іске қосыңыз. Windows Vista жүйесін бос орында немесе бар болған бөлімде орнатыңыз. Бұл Орнату бағдарламасын Windows жүйесінің бұрынғы нұсқасында іске қоса аласыз, немесе компьютерді Windows Vista дискі CD не DVD дискіенгізгілерде болған кезде жеге аласыз.
Windows Vista жүйесін орнату аяқталған соң, дұрыс теңшелген, Windows Vista және Windows жүйесінің бұрынғы нұсқаларын қамтитын көп амалдық жүйелер ортасына ие боласыз. Пайда болатын Bootmgr жүктеу мәзірі мынау мәзірге ұқсайды:
Microsoft Windows бұрынғы Windows амалдық жүйесі

Windows Vista жүйесін қос-бастау теңшелімінен жою

Егер Windows Vista жүйесін Windows жүйесінің бұрынғы нұсқасын қамтитын қос-бастау ортасынан жоюды қаласаңыз, мына қадамдарды орындаңыз.

Ескерім Бұл қадамдарды Windows жүйесінің бұрынғы нұсқасында немесе Windows Vista жүйесінде орындай аласыз. Егер бұл қадамдарды Windows Vista жүйесінде орындасаңыз, пәрмендерді пайдаланушы құқықтары жоғары көбейткен пәрмен жолынан іске қосыңыз. Осыны істеу үшін, Бастау мәзіріне нұқыңыз, Қалыпталған дегенді таңдаңыз, пәрмен жолы енінде тінтуірдің оң жақ түймешігін нұқыңыз да, сонан соң Әкімші ретінде іске қосу пәрменіне нұқыңыз.
 1. Bootsect.exe файлын пайдаланып Ntldr бағдарламасын қалпына келтіріңіз. Осыны істеу үшін, төменгі пәрменді теріңіз: Drive:\Boot\Bootsect.exe –NT52 All

  Ескерім Бұл пәрменде, Drive Windows Vista жүйесі орналасқан дискі болып табылады.

  Компьютер қайта қотарылған соң, ол Windows жүйесін бастауды реттеуші бағдарламаны қотармайды. Оның орнына, Netldr.exe файлы қотарылады және Boot.ini файлы қотарылады.
 2. Windows Vista жүйесі орнатылған бөлімді жойыңыз.

  Маңызды Сіз Windows Vista жүйесі орнатылған бөлімді егер сол бөлім жүйедегі белсенді болмаған бөлім болса ғана жоюыңыз мүмкін. Мәселен, төменгі сценарийды қарап шығыңыз:
  • Windows Vista жүйесі C дискіде орнатылған. C дискі 1-бөлім болып, белсенді бөлім деп табылады.
  • Windows XP жүйесі D дискіде орнатылған. D дискі 2-бөлім болып, белсенді болмаған бөлім деп табылады.
  Бұл сценарийде, bootsect пәрменін іске қоса аласыз, бірақ Windows Vista жүйесі орнатылған бөлімді жоя алмайсыз. Егер осы бөлімді жойсаңыз, Windows XP жүйесін бастау файлдары жойылуы себепті компьютер бастауға болмайтын күйге орнатылады.
СІЛТЕМЕЛЕР
Қосымша мәлімет үшін төменде көрсетілген мақала нөмеріне нұқып Microsoft білім қорындағы мақаланы көріңіз:
314079 Жүйелік файлдарды пайдаланып Windows XP басталмауын алдын алу мақсатында жегілу дискін жасау туралы
911080 Windows XP жүйесі де, Windows Vista жүйесі де орнатылған компьютерде Windows XP жүйесін қайта орнату үшін Winnt32.exe бағдарламасын пайдаланған кезде, "Дискіні оқу қатесі пайда болды" деген қате туралы хабарды аласыз (Осы мақала ағылшын тіліндегі (әлі аударылмаған) мазмұнға сілтемелер беруі мүмкін).
Бастау теңшелім деректері туралы қосымша ақпаратты алу үшін, төменгі Microsoft веб торабына кіріңіз:Windows Vista жүйесіндегі Extensible Firmware Interface (EFI) туралы қосымша ақпаратты алу үшін, мынау Microsoft әзірлеуші желісі (MSDN) веб торабына кіріңіз:
қос-бастау немесе көп амалдық жүйелер
Свойства

Номер статьи: 919529 — последний просмотр: 11/28/2007 16:11:00 — редакция: 7.1

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)

 • kbtshoot kbsetup kbprb kbexpertiseinter KB919529
Отзывы и предложения