В настоящее время вы работаете в автономном режиме; ожидается повторное подключение к Интернету

Windows XP Service Pack 3 орнатқан кезде қате туралы хабар шығып сәтсіз аяқталуы, және жаңарту буманың орнату журналында келесідей жазылуы: "8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED"

Поддержка Windows XP завершена

8 апреля 2014 г. корпорация Майкрософт прекратила поддержку Windows XP. Это повлияло на обновления программного обеспечения и параметры безопасности. Узнайте, что это значит для вас и какие меры по безопасности можно предпринять.

БЕЛГІЛЕР
Windows XP жүйесіне негізделген компьютерде Windows XP Service Pack 3 (SP3) бумасын орнатуға әрекет жасап жатырсыз. Алайда, төмендегі қате хабарлардың біреуін аласыз.

1-қате

Бұл Жаңарту бумасын теңшеуді бастамас бұрын компьютер электр торабына қосылғанын талап етеді.

2-қате:

Windows XP жүйесіне арналған Microsoft орталық компьютерлік құрал осы Windows амалдық жүйесінің нұсқаларымен сыйысымды болмағандықтан, Service Pack 3 бумасының орнатылуы тоқтатылды. Жұмысыңызды жалғастырмас бұрын, сіз міндетті түрде: 1) Microsoft орталық компьютерлік құралдар жиымын жойыңыз 2) (Міндетті емес) Microsoft орталық компьютерлік құралдар жиымының жаңалау ңұсқасын яғни Windows SteadyState бағдарламасын орнатыңыз. Толық егжей-тегжейлі акпарат алу үшін, Microsoft веб торабындағы Shared Access бетіне кіріңіз.

3-қате

Windows XP SP3, RDP 6.0 MUI PACK (Windows XP үшін (KB925877) жаңартусының) үстінен орнатуға мүмкін болмағандықтан, Service Pack 3 орнатуы тоқтатылды. Жұмысыңызды жалғастырмас бұрын KB925877 жаңартуын жоюыңыз қажет.

4-қате

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3, Legacy PCs (WinFLP) арналған Windows Fundamentals амалдық жүйесіне қолданыла алмайды. WinFLP амалдық жүйесіне арналған бірегей SP3 жаңарту бумасы /download.microsoft.com./ торабында қатынаулы болады.

5-қате

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3, Қызмет Орындарына арналған Ендірілген Windows (WEPOS) қолданыла алмайды. WinFLP амалдық жүйесіне арналған бірегей SP3 жаңарту бумасы /download.microsoft.com./ торабында қатынаулы болады.

6-қате

Service Pack 3 орнатымы, талап еткен бір немесе бірнеше алғы шарттар орындалмағандықтан, орнату тоқтатылды. Қосымша ақпарат үшін журналдық файлды тексеріңіз Дисктің_Әрпі:\windows\svcpack.log.
Оған қоса, және әрбір нұсқаларда, жаңарту бумасының орнату журналында мынадай қәте туралы хабар жазылады:

8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED

Ескерту Жаңарту бумасының орнату журналы (svcpack.log) әдетте, келесі қалтада орналасқан:
Дисктің_Әрпі:\Windows\svcpack.log
СЕБЕП
Windows XP SP3 орнатудан бұрын бірнеше алдын ала шарттар орындалуы қажет. Егер кез келген шарттардың біреуі орындалмаған жағдайда, «Белгілері» бөліміндегі аталған қателердің біреуін аласыз. Төмендегі, келесі себептер, «Белгілері» бөлімінде аталған қате туралы хабарларға тиісті себептерді сипаттайды:

1-қатенің себебі

Бұл қате, компьютеріңіз батарея қуатымен жұмыс істеп тұрған кезде жаңарту бумасыны орнатуға әрекет жасағаныңызда, орын алады. Осы тексеру орнату барысында батареяның қуаты кемуі себебінен жаңарту барысын сәтсіз аяқталып қалуын алдыны алады.

2-қатенің себебі

Бұл қате, егер Сіз, «Windows XPге арналған Microsoft орталық компьютерлік құрал» орнатылған компьютерге жаңарту бумасыны орнатпақшы болған кезде пайда болады. Осы құралдың нұсқасы Windows XP SP3 нұсқасына сыйысымсыз .

3-қатенің себебі

Бұл қате, егер компьютеріңізде «Windows XP арналған (KB925877) жаңартуы» орнатылған болса, пайда болады. Бұл жаңартудың құрамына Қашықтағы Жұмыс үстеліне Қосылым 6.0 (Terminal Services Client 6.0) арналған Көптілді Қолданушы Тілдесу Бумасы (MUI) кіргізілген. Осы MUI бумасы Windows XP SP3 бумасына сыйысымсыз.

4-қатенің себебі

Бұл қате, егер компьютеріңіздегі «Legacy PCs (WinFLP) арналған Windows Fundamentals» амалдық жүйесі үстінен Windows XP SP3 бумасын орнатуға әрекет жасағанда пайда болады. Осы жаңарту бумасының нұсқасы WinFLP амалдық жүйесін қолдамайды.

5-қатенің себебі

Бұл қате, сіз, «Қызмет орындарына арналған Ендірілген Windows (WEPOS)» амалдық жүйесіне Windows XP SP3 бумасын орнатқан кезде пайда болады. Бұл жаңарту бумасының нұсқасы WEPOS амалдық жүйесіні қолдамайды.

6-қатенің себебі

Бұл қате, сіз Windows XP Media Center Edition жүйесін Windows XP Media Center Edition 2003 үстінен жазған кезде пайда болады.

Ескерім Windows XP Media Center Edition 2004 немесе одан кейінгі нұсқалар үстінен Windows XP SP3 орнататын болсаңыз бұл қателер болмайды.
АНЫҚТЫҚ
Бұл қателерді жою үшін, сіздің қатеңізге сәйкес келетін төмендегі арнайы қадамдарды орындауыңыз қажет. Бұл қадамдар келесі бөлімдерде сипатталған.

1-қатенің шешімі

Компьютердің батареясын қосыңыз немесе оны электр қорегіне қосыңыз. Компьютеріңіз электр қуат талаптарын білу үшін компьютер өндірушісімен хабарласыңыз.

2-қатенің шешімі

Microsoft орталық компьютерлік құралдар жиымын жойыңыз. Ол үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:
  1. Бастау мәзірін нұқыңыз, Басқару тақтасы дегенді таңдаңыз да, Бағдарламаларды қосу және жою белгішесін нұқыңыз.
  2. Microsoft орталық компьютерлік құралдар жиымын таңдаңыз да, Жою пәрменін нұқыңыз.
  3. Бағдарлама жойылғаннан соң, Windows XP SP3 бумасын орнатыңыз
Егер, Microsoft орталық компьютерлік құралдар жиымы функциялары қатынаулы болғанын қаласаңыз Windows SteadyState жүйесін орнатыңыз. Бұл сол құрал жиымының ең соңғы нұсқасы. Windows SteadyState бағдарламасын қотарып алу үшін Microsoft қотару орталығы Веб-торабына кіріңіз:

Төмендегі файл Microsoft қотару орталығынан қотарылуға дайын:

ҚотаруSteadyState_Setup_ENU.exe бумасын қотарыңыз

3-қатенің шешімі

Бағдарламаларды қосу немесе жою элементін қолданып, «Windows XP арналған (KB925877) жаңартуды» жойыңыз. Бұл жаңартудың құрамына Қашықтағы Жұмыс үстеліне Қосылым 6.0 (Terminal Services Client 6.0) арналған Көптілді Қолданушы Тілдесу Бумасы (MUI) кіргізілген. Ол үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:
  1. Бастау мәзірін нұқыңыз, Басқару тақтасы дегенді таңдаңыз да, Бағдарламаларды қосу және жою белгішесін нұқыңыз.
  2. Беттің үстінде орналасқан Жаңартуды көрсету дегенде құсбелгіні қойыңыз..
  3. Windows XP арналған (KB925877) жаңарту дегенді басып, :Жою пәрменін таңдаңыз.
  4. KB925877 жаңартуы жойылғаннан соң Windows XP SP3 бумасын орнатыңыз.

4 және 5-қателерінің шешімі

Windows XP SP3 осы нұсқасы компьютеріңізге орнатылған WinFLP немесе WEPOS амалдық жүйелермен сыйыспайды. WinFLP және WEPOS амалдық жүйелеріне арналған бірегей жаңарту бумасы Microsoft қотару орталығында кейнірек жариялануға жоспарланған. Windows XP SP3 жүйесімен сыйысымды нұсқасына қол жеткізу үшін келесі Microsoft қотару орталығына бірнеше уақыттан соң кіріңіз:

6-қатенің шешімі

Windows XP Microsoft Download Center немесе Windows XP Microsoft Download Center 2003 орнатылған компьютерге Windows XP SP3 бумасын орнату үшін, Сіз бірінші Windows XP Service Pack 2 (SP2) бумасын орнатыңыз. Windows XP SP2 бумасын алу үшін Автоматты жаңартулар немесе Windows Update торабына кіріңіз.
Свойства

Номер статьи: 949388 — последний просмотр: 05/05/2008 12:05:45 — редакция: 1.1

Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • kbservicepack kbmultilingual kbmui kbupgrade kbsetup kbtoolkit kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg KB949388
Отзывы и предложения