Ako otvoriť zdieľaný kalendár z pozvania na zdieľanie programu Outlook

Či robí tento interaktívny Pomocník?  
Rieši problémy, ktoré nastanú pri otváraní kalendára, ktorý s vami niekto zdieľa.

Pre koho je určený?
Používatelia programu Outlook, Outlook pre Mac a Outlook na webe (predtým známe ako aplikácia Outlook Web App), ktorí nemôžu otvoriť zdieľané kalendáre.

Ako to funguje?
Začneme otázkami o verzii programu Outlook, ktorý používate, a probléme, ktorý máte. Potom vás prevedieme sériou krokov na riešenie problémov, ktoré sú špecifické pre vašu situáciu.

Odhadovaný čas dokončenia:
10 – 15 minút. 

Vyberte svoju verziu programu Outlook

Neviete, ktorú verziu programu Outlook používate?

Vyberte svoju verziu programu Outlook

Neviete, ktorú verziu programu Outlook používate?

Otvorenie zdieľaného kalendára v programe Outlook 2010


Ak chcete z pozvania na zdieľanie programu Outlook otvoriť zdieľaný kalendár, v pozvaní na zdieľanie kliknite na možnosť Otvoriť tento kalendár.

3624_image8
 


Ak sa zobrazuje niečo iné, aký problém máte?

Otvorenie zdieľaného kalendára v programe Outlook 2003

Dôležité upozornenie Spoločnosť Microsoft ukončila 8. apríla 2014 podporu balíka Office 2003, ktorý zahŕňa aj program Outlook 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ostať chránení.

Prijaté pozvanie na zdieľanie vyzerá podobne ako na nasledujúcom obrázku. Nie je k dispozícii žiadna možnosť otvorenia zdieľaného kalendára.

3624_image9
 

Ak chcete obísť tento problém, najskôr skontrolujte, či je pred názvom zdieľaného kalendára uvedený text Microsoft Exchange, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

3624_image10
 

Ak je pred názvom zdieľaného kalendára uvedený text Microsoft Exchange

Zvyčajne to znamená, že zdieľaný kalendár je predvoleným kalendárom programu Outlook. Ak ho chcete otvoriť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Otvoriť a potom kliknite na položku Priečinok iného používateľa
  3624_image11
   
 2. V dialógovom okne Otvorenie priečinka iného používateľa zadajte meno používateľa, ktorý s vami zdieľa kalendár, do poľa Meno. V zozname Typ priečinka vyberte položku Kalendár a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak pred názvom zdieľaného kalendára nie je uvedený text Microsoft Exchange

Zvyčajne to znamená, že zdieľaný kalendár nie je predvoleným kalendárom programu Outlook. Ak chcete kalendár otvoriť, najskôr pridajte poštovú schránku programu Exchange daného používateľa do svojho profilu programu Outlook:

 1. V programe Outlook kliknite v ponuke Nástroje na položku E-mailové kontá.
 2. V dialógovom okne E-mailové kontá kliknite na políčko Zobraziť alebo zmeniť existujúce e-mailové kontá a potom kliknite na tlačidlo Ďalej
  3624_image12
   
 3. Kliknite na konto programu Exchange Server a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.
  3624_image13
    
 4. Kliknite na položku Ďalšie nastavenia.
 5. V dialógovom okne Microsoft Exchange kliknite na kartu Spresnenie a potom kliknite na tlačidlo Pridať.
  3624_image14
   
 6. V dialógovom okne Pridanie poštovej schránky zadajte meno osoby, ktorá s vami zdieľa kalendár, a potom kliknite na tlačidlo OK.
 7. Kliknite na tlačidlo OK, kliknite na tlačidlo Ďalej a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.
 8. Na navigačnej table rozbaľte priečinok Poštová schránka – Meno používateľa vlastníka priečinka a potom kliknite na kalendár, ktorý s vami používateľ zdieľa.
  3624_image15
   
  Poznámka Ak sa poštová schránka nedá rozbaliť, kliknite na položku Poštová schránka iného používateľa sa nedá rozbaliť.

Pomohlo vám toto riešenie odstrániť problém?

Otvorenie zdieľaného kalendára v programe Outlook pre Mac 2011

Prijaté pozvanie na zdieľanie vyzerá podobne ako na nasledujúcom obrázku. Všimnite si, že nie je k dispozícii žiadna možnosť otvorenia zdieľaného kalendára.

3624_image18
 

Ak chcete otvoriť zdieľaný kalendár, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Otvoriť a potom kliknite na položku Priečinok iného používateľa.
  3624_image19
   
 2. Kliknite na položku Find User (Hľadať používateľa) 
  3624_image20
   
  .
 3. Zadajte meno osoby, ktorá vám udelila prístup, kliknite na položku Find (Hľadať), kliknite na meno osoby a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. V ponuke Type (Typ) kliknite na položku Calendar (Kalendár) a potom kliknite na tlačidlo OK.
  Zdieľaný kalendár sa zobrazí na navigačnej table pod položkou Shared (Zdieľané).

Ak nemôžete otvoriť zdieľaný kalendár, aký problém máte?

Stále nemôžem otvoriť zdieľaný kalendár

Aký problém máte?

Otvorte zdieľaný kalendár v programe Outlook na webe (Outlook Web App)


Ak chcete z pozvania na zdieľanie otvoriť zdieľaný kalendár, kliknite na položku Pridať tento kalendár a prejdite na kartu Kalendár a otvorte zdieľaný kalendár.

3624_image21
 


Ak sa zobrazuje niečo iné, aký problém máte?

Možnosť Pridať tento kalendár sa nezobrazuje

Ak chcete obísť tento problém, otvorte zdieľaný kalendár priamo.

Predpokladajme napríklad, že adresa URL aplikácie Outlook na webe (predtým známa ako Outlook Web App) je https://contoso/owa a používateľ (meno@contoso.com) s vami zdieľa svoj kalendár. Na otvorenie kalendára daného používateľa môžete použiť nasledujúcu adresu URL:

https://contoso/owa/meno@contoso.com/?cmd=contents&module=calendar

Pomohlo vám toto riešenie odstrániť problém?

Možnosť Otvoriť tento kalendár sa nezobrazuje

K tomuto problému dochádza, keď osoba, ktorá s vami zdieľa kalendár, používa novšiu verziu programu Outlook.

V pozvaní skontrolujte, či je pred názvom zdieľaného kalendára uvedený text Microsoft Exchange, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

3624_image10
 


Ak je pred názvom zdieľaného kalendára uvedený text Microsoft Exchange

Ak je pred názvom zdieľaného kalendára uvedený text Microsoft Exchange, zvyčajne to znamená, že zdieľaný kalendár je predvoleným kalendárom programu Outlook. Ak ho chcete otvoriť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Otvoriť a potom kliknite na položku Priečinok iného používateľa.
  3624_image22
   
 2. V dialógovom okne Otvorenie priečinka iného používateľa zadajte meno používateľa, ktorý s vami zdieľa kalendár, do poľa Meno. V zozname Typ priečinka vyberte typ zdieľaného kalendára a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak pred názvom zdieľaného kalendára nie je uvedený text Microsoft Exchange

Ak pred názvom zdieľaného kalendára nie je uvedený text Microsoft Exchange, zvyčajne to znamená, že zdieľaný kalendár nie je predvoleným kalendárom programu Outlook. V takom prípade najskôr pridajte poštovú schránku programu Exchange daného používateľa do svojho profilu programu Outlook:

 1. V programe Outlook kliknite na položku Nastavenie kont v ponuke Nástroje.
 2. V dialógovom okne E-mailové kontá kliknite na kartu E-mail, kliknite na konto programu Exchange Server a potom kliknite na položku Zmeniť
  3624_image23
   
 3. Kliknite na položku Ďalšie nastavenia.
 4. V dialógovom okne Microsoft Exchange kliknite na kartu Spresnenie a potom kliknite na tlačidlo Pridať.
  3624_image24
   
 5. V dialógovom okne Pridanie poštovej schránky zadajte meno osoby, ktorá s vami zdieľa kalendár, a potom kliknite na tlačidlo OK.
  3624_image25
   
 6. Kliknite na tlačidlo OK, kliknite na tlačidlo Ďalej, kliknite na tlačidlo Dokončiť a potom na tlačidlo Zavrieť.
 7. Na navigačnej table rozbaľte priečinok Poštová schránka – Meno používateľa vlastníka priečinka a potom kliknite na kalendár, ktorý s vami používateľ zdieľa.
  3624_image26
   
  Poznámka Ak sa poštová schránka nedá rozbaliť, kliknite na položku Poštová schránka iného používateľa sa nedá rozbaliť.

Pomohlo vám toto riešenie odstrániť problém?

Poštová schránka iného používateľa sa nedá rozbaliť

Ak chcete obísť tento problém, požiadajte používateľa, ktorý s vami zdieľa kalendár, aby vám k svojej poštovej schránke udelil povolenie recenzenta.

Dôležité upozornenie Nasledujúce kroky je potrebné vykonať v počítači používateľa, ktorý s vami zdieľa kalendár.

 1. Použite jednu z nasledujúcich metód v závislosti od používanej verzie programu Outlook:
  V programe Outlook 2003 kliknite pravým tlačidlom myši na položkuPoštová schránka – Meno používateľa a potom kliknite na položku Zdieľanie.
  3624_image27
   
  V programe Outlook 2007 kliknite pravým tlačidlom myši na položku Poštová schránka – Meno používateľa a potom kliknite na položku Zmeniť povolenia zdieľania.
  3624_image28
   

  V programe Outlook 2010 alebo Outlook 2013 kliknite pravým tlačidlom myši na e-mailovú adresu v hornej časti zoznamu priečinkov a potom kliknite na položku Povolenia pre priečinok.
  3624_image29
   
 2. Kliknite na kartu Povolenia a potom kliknite na tlačidlo Pridať.
 3. V dialógovom okne Pridanie používateľov zadajte používateľa, s ktorým chcete zdieľať kalendár, kliknite na tlačidlo Pridať a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. V poli Meno kliknite na meno pridaného používateľa, kliknite na položku Recenzent v poli Úroveň povolení a potom kliknite na tlačidlo OK 

Pomohlo vám toto riešenie odstrániť problém?

Nič sa nezobrazuje alebo nemáte potrebné povolenie na otvorenie zdieľaného kalendára

Požiadajte používateľa, ktorý s vami zdieľa kalendár, aby vo svojom počítači vykonal nasledujúce kroky

 1. Použite jednu z nasledujúcich metód v závislosti od používanej verzie programu Outlook:
  V programe Outlook 2016, Outlook 2013 alebo Outlook 2010 kliknite pravým tlačidlom myši na zdieľaný kalendár, kliknite na položku
  Zdieľať a potom kliknite na položku Povolenia pre kalendár.
  3624_image32
   
  V programe Outlook na webe alebo Outlook Web App, kliknite pravým tlačidlom myši na kalendár a potom kliknite na položku Povolenia.
  10106_UpdateImg13
   
  V programe Outlook 2007 kliknite pravým tlačidlom myši na kalendár a potom kliknite na položku Zmeniť povolenia na zdieľanie.  
  3624_image31
   

 2. Na karte Povolenia vyberte používateľa, ktorému chcete udeliť povolenie.
 3. V zozname Úroveň povolenia kliknite na položku Recenzent a potom kliknite na tlačidlo OK.
  3624_image33
   


Pomohlo vám toto riešenie odstrániť problém?

Otvorenie zdieľaného kalendára v programe Outlook 2016

Ak chcete z pozvania na zdieľanie programu Outlook otvoriť zdieľaný kalendár, v pozvaní na zdieľanie kliknite na možnosť Otvoriť tento kalendár.

3624_image7
 


Ak sa zobrazuje niečo iné, aký problém máte?

Otvorenie zdieľaného kalendára v programe Outlook 2016 pre Mac

Prijaté pozvanie na zdieľanie vyzerá podobne ako na nasledujúcom obrázku. Všimnite si, že nie je k dispozícii žiadna možnosť otvorenia zdieľaného kalendára.

3624_image43
 

Ak chcete otvoriť zdieľaný kalendár, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. V spodnej časti navigačného panela kliknite na položku Kalendár

  3624_image34
     

 2. Na karte Usporiadanie kliknite na položku Otvoriť zdieľaný kalendár.
  3624_image44
   
  V poli
  Hľadať zadajte meno osoby, ktorá vám udelila prístup ku kalendáru, a stlačte kláves Enter.
 3. Vyberte jej meno a kliknite na tlačidlo Otvoriť.
  3624_image45
   

  Poznámka: Zdieľaný kalendár sa zobrazí na ľavej navigačnej table pod položkou Shared Calendar (Zdieľaný kalendár), dole s menom používateľa, ktorý kalendár zdieľa.


Ak nemôžete otvoriť zdieľaný kalendár, aký problém máte?

Stále nemôžem otvoriť zdieľaný kalendár

Aký problém máte?

Možnosť otvorenia zdieľaného kalendára nie je k dispozícii

Príznaky

Keď otvoríte kalendár v programe Microsoft Outlook 2016 pre Mac alebo Outlook pre Mac 2011, tlačidlo Otvoriť zdieľaný kalendár na páse s nástrojmi nie je k dispozícii. 

3624_image36
 

Navyše keď ukážete na položku Otvoriť v ponuke Súbor, možnosť Kalendár nie je k dispozícii.

3624_image37
 

Príčina

Tento problém nastane, keď je začiarknuté políčkoGroup similar folders, such as Inboxes, from different accounts (Zoskupiť podobné priečinky, napríklad priečinky doručenej pošty, z rôznych kont) a nie je začiarknuté políčko Hide On My Computer folders (Skryť priečinky V mojom počítači) v časti General Preferences (Všeobecné preferencie).

3624_image38
 


Alternatívne riešenie

Ak chcete obísť tento problém, použite jednu z uvedených metód:

V časti Moje kalendáre vyberte priečinok Exchange.

 1. Otvorte kalendár.
 2. Rozbaľte položku Moje kalendáre, aby sa zobrazil kalendár poštovej schránky Exchange, kalendár počítača a kalendáre súvisiace s ostatnými kontami otvorenými v programe Outlook pre Mac.
 3. Začiarknite políčko Exchange.

  3624_image39
   
  Potom sa tlačidlo Otvoriť zdieľaný kalendár na páse s nástrojmi sprístupní.

Otvorte kalendár iného používateľa.

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Otvoriť a potom kliknite na položku Priečinok iného používateľa.
  3624_image40
   
 2. Vyhľadajte a potom vyberte používateľa, ktorého kalendár chcete otvoriť.
 3. V poli Typ priečinka kliknite na položku Kalendár.
  3624_image41
   
 4. Kliknite na položku Otvoriť.  

Zmeňte nastavenia predvolieb, ktoré súvisia s priečinkami vášho počítača.

 1. V ponuke Outlook kliknite na položku Preferencie.
 2. Kliknite na položku Všeobecné.
 3. Zrušte začiarknutie políčka Group similar folders, such as Inboxes, from different accounts (Zoskupiť podobné priečinky, napríklad priečinky doručenej pošty, z rôznych kont).
 4. Ak chcete, začiarknite políčko Hide On My Computer folders (Skryť priečinky V mojom počítači).


Pomohlo vám toto riešenie odstrániť problém?

Otvorenie zdieľaného kalendára v programe Outlook 2013


Ak chcete z pozvania na zdieľanie programu Outlook otvoriť zdieľaný kalendár, v pozvaní na zdieľanie kliknite na možnosť Otvoriť tento kalendár.

3624_image7
 


Ak sa zobrazuje niečo iné, aký problém máte?

Otvorenie zdieľaného kalendára v programe Outlook 2007

Ak chcete z pozvania na zdieľanie programu Outlook otvoriť zdieľaný kalendár, v pozvaní na zdieľanie kliknite na možnosť Otvoriť tento kalendár.

3624_image8
 


Ak sa zobrazuje niečo iné, aký problém máte?

Ďalšie zdroje
Ďalšia pomoc

Je nám ľúto, že vám tento interaktívny Pomocník nepomohol vyriešiť váš problém. Odporúčame vám vyhľadať pomoc v tematickom okruhu diskusie k tomuto článku databázy KB v službe Microsoft Community.

Tu je niekoľko ďalších zdrojov informácií, ktoré pre vás môžu byť užitočné:

Alternatívne riešenia pre otvorenie zdieľaného kalendára v mobilných zariadeniach/tabletoch
Ak používate aplikáciu Outlook v mobilných zariadeniach alebo tabletoch, napríklad telefónoch Windows Phone, iPhone, iPad a telefónoch so systémom Android, nemôžete vidieť kalendáre iných používateľov v týchto zariadeniach, keďže synchronizujú iba vaše vlastné kalendáre. 
Riešením je, že potrebujete používať aplikáciu Outlook Web App na zobrazenie zdieľaného kalendára alebo jeho zobrazenie pri používaní v programe Outlook pre počítače so systémom Windows alebo klientov Mac.

Pomohlo vám toto riešenie odstrániť problém?

Program Outlook 2016 prestáva odpovedať pri pokuse o otvorenie zdieľaného kalendára
Tento problém sa môže vyskytnúť, keď inovujete na verziu Outlook 2016 bez úplného odinštalovania predchádzajúcej verzie programu Outlook, čo spôsobuje offline režim programu Outlook 2016. Riešením je úplne odstrániť staršiu verziu programu Outlook a reštartovať program Outlook 2016.

Pomohlo vám toto riešenie odstrániť problém?
Pri pokuse o otvorenie zdieľaného kalendára sa zobrazujú iné chyby
Ak iné riešenie nepomôže a zobrazujú sa iné chybové hlásenia, vyskúšajte nasledujúce pokyny:
 1. Skontrolujte, či máte nainštalovanú najnovšiu verziu programu Outlook a všetky opravy.
 2. Povoľte možnosť Stiahnuť zdieľané priečinky.
  1. Kliknite na kartu Súbor.
  2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.
   10106_UpdateImg10
    
  3. Na karte E-mail kliknite na konto Exchange a potom kliknite na položku Zmeniť.
  4. Kliknite na položku Ďalšie nastavenia, kliknite na kartu Spresnenie a začiarknite políčko Stiahnuť zdieľané priečinky
   10106_UpdateImg11
    
  5. V okne nastavenie kont kliknite na tlačidlo OK, kliknite na tlačidlo Ďalej, kliknite na tlačidlo Dokončiť a potom na tlačidlo Zavrieť.
  6. Ukončite a reštartujte program Outlook.
 3. Ak to stále nefunguje, skúste vypnúť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou pomocou nasledujúcich krokov:
  1. Kliknite na kartu Súbor.
  2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.
   10106_UpdateImg10
    
  3. Na karte E-mail kliknite na konto Exchange a potom kliknite na položku Zmeniť.
  4. V časti Nastavenie offline zrušte začiarknutie políčka Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou
   10106_UpdateImg12
    
  5. Ukončite a reštartujte program Outlook.

Pomohlo vám toto riešenie odstrániť problém?
Pri otvorení zdieľaného kalendára v programe Outlook 2013 sa zobrazuje chybové hlásenie
Aké chybové hlásenie sa zobrazuje?
Riešenie pri zobrazení chybových hlásení pri otvorení zdieľaného kalendára v programe Outlook 2013
Tento problém sa vyskytuje, keď platia tieto podmienky:
 • Program Outlook 2013 je nakonfigurovaný na používanie pripojenia MAPI cez HTTP.
 • Vaša primárna poštová schránka je v režime vyrovnávacej pamäte.
 • Možnosť Stiahnuť zdieľané priečinky je vypnutá.

Riešenie alebo alternatívne riešenie môžete nájsť v článku KB 2990457.

Pomohlo vám toto riešenie odstrániť problém?
Všeobecné riešenie problémov iných chýb pri otvorení zdieľaného kalendára v programe Outlook 2013
Ak sa zobrazujú iné chyby, vyskúšajte nasledujúce pokyny na všeobecné riešenie problémov:
 1. Skontrolujte, či používateľ s vami zdieľa kalendár s príslušnými povoleniami.
 2. Skontrolujte, či je program Outlook pripojený na sieť a schopný prijímať poštu a či nie je príliš zaneprázdnený vykonávaním iných úloh, napríklad aktualizáciou priečinkov.
 3. Skúste to neskôr, aby ste zistili, či zdieľaný kalendár funguje.


Pomohlo vám toto riešenie odstrániť problém?
Nemáte povolenie na zobrazenie zdieľaného kalendára v programe Outlook 2016 pre Mac alebo Outlook pre Mac 2011
Pri pokuse o otvorenie priečinka zdieľaného kalendára v programe Microsoft Outlook 2016 pre Mac alebo Outlook pre Mac 2011 sa zobrazuje nasledujúce chybové hlásenie, hoci máte k priečinku udelené povolenie:

Program Outlook nemôže otvoriť tento priečinok. Nemáte povolenie na otvorenie tohto priečinka. Povolenie získate u vlastníka <meno vlastníka kalendára>.
Tento problém sa vyskytuje, pretože vlastník priečinka, ku ktorému chcete získať prístup, s vami zdieľa podpriečinok kalendára, ale nezdieľa predvolený (hlavný) priečinok kalendára. Ak chcete vyriešiť tento problém, vlastník kalendára musí s vami zdieľať hlavný aj sekundárny priečinok kalendára. Ďalšie informácie nájdete v článku KB 274352.


Pomohlo vám toto riešenie odstrániť problém?

Zobrazuje sa chyba prázdneho kalendára alebo povolenia v počítači Mac, aj keď máte povolenie na zobrazenie informácií o voľnom čase v programe Outlook 2016 pre Mac alebo Outlook pre Mac 2011
Používateľ vám udeľuje povolenie na zobrazenie informácií o voľnom čase k svojmu kalendáru, ale keď chcete otvoriť tento kalendár v programe Microsoft Outlook 2016 pre Mac alebo Outlook pre Mac 2011, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:

Program Outlook nemôže otvoriť tento priečinok. Nemáte povolenie na otvorenie tohto priečinka. Povolenie získate u používateľa <meno_používateľa>.
Tento problém sa vyskytuje, pretože funkcia zobrazenia informácií o voľnom čase je k dispozícii iba v programe Outlook 2010 a Outlook 2013 pre Windows. Ak chcete otvoriť zdieľaný kalendár v programe Outlook pre Mac, používateľ vám musí udeliť povolenie na úrovni Recenzent alebo vyššej. Informácie o voľnom čase používateľa si môžete prípadne pozrieť vytvorením novej žiadosti o schôdzu a následným pridaním tohto používateľa v Rozvrhom asistentovi. Ďalšie informácie nájdete v článku KB 2876443.


Pomohlo vám toto riešenie odstrániť problém? 

Nemôžete otvoriť niektoré priečinky zdieľaného kalendára v programe Microsoft Outlook 2016 pre Mac alebo Outlook pre Mac 2011.
V programe Outlook 2016 pre Mac a Outlook pre Mac 2011 nemôžete otvoriť priečinok zdieľaného kalendára, ktorý nie je podkalendárom zdieľaného predvoleného priečinka kalendára používateľa.
 • Kalendár
 • Druhý kalendár
 • Tretí kalendár
  10106_UpdateImg14
   

V tomto príklade je „Druhý kalendár“ podkalendárom zdieľaného predvoleného priečinka „Kalendár“ používateľa. Preto môžete otvoriť priečinok „Druhý kalendár“ v programe Outlook pre Mac. No priečinok „Tretí kalendár“ nie je podkalendárom v predvolenom priečinku „Kalendár“. V programe Outlook pre Mac tento priečinok teda nemôžete otvoriť. Ak chcete vyriešiť tento problém, vlastník kalendára musí vytvoriť všetky zdieľané kalendáre v rámci predvoleného priečinka „Kalendár“.

Pomohlo vám toto riešenie odstrániť problém?
Vlastnosti

ID článku: 10106 – Posledná kontrola: 6. 10. 2016 – Revízia: 5

Pripomienky