Riešenie problémov a oprava telefónov Lumia

Mnoho problémov dokážete jednoducho vyriešiť sami. Najskôr vyskúšajte nášho Poradcu pri riešení problémov. Ak to nepomôže, dostanete návod, ako ďalej postupovať.

S čím máte problém?
S čím máte problém?
Vyberte problém
Vyberte problém
Telefón Lumia sa nespúšťa

Ak telefón zamrzol alebo sa nedá spustiť, nástroj na obnovu Windows Device Recovery Tool vám pomôže s obnovením výrobných nastavení telefónu a softvéru telefónu v pohodlí vášho domova. Tento nástroj sa dá použiť aj v telefónoch, ktoré sa spustia, ale sa na nich zobrazuje obrazovka na obnovenie šifrovania BitLocker.

 • Dôležité! Pomocou nástroja Windows Device Recovery Tool vymažete všetok obsah uložený v telefóne vrátane aplikácií a hier (spolu s údajmi aplikácií a priebehom hier), SMS správ, histórie hovorov, hudby, fotografií a ďalšieho obsahu. Ak je to možné, najskôr zálohujte svoj telefón (nastavenia > zálohovanie). Po dokončení budete môcť obnoviť zálohu.
 • Poznámka: Proces obnovenia môže chvíľu trvať v závislosti od rýchlosti pripojenia na internet a počas inštalácie nemôžete používať telefón. Nainštaluje sa najnovšia schválená verzia softvéru pre váš telefón a model.
Do svojho počítača stiahnite a nainštalujte nástroj Windows Device Recovery Tool (je k dispozícii pre Windows 7 alebo novší). Ak je to možné, uistite sa, že batéria v telefóne je dostatočne nabitá. Po dokončení inštalácie spustite aplikáciu. Zobrazí sa hlavná obrazovka.


 1. Ak sa telefón nerozpozná automaticky, odpojte všetky telefóny od počítača a stlačte tlačidlo Telefón sa nerozpoznal v dolnej časti hlavnej obrazovky.
 2. Ak sa zobrazí výzva, vyberte výrobcu telefónu.
 3. Pripojte telefón k počítaču pomocou kompatibilného USB kábla.
 4. Počkajte, kým počítač nerozpozná telefón a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa telefón nepripojí do jednej minúty, skúste ho reštartovať: USB ponechajte pripojené a súčasne stlačte a podržte tlačidlá napájania a zníženia hlasitosti. Keď telefón zavibruje, uvoľnite tlačidlá.
 5. Stlačením tlačidla Inštalovať softvér spustite inštaláciu softvéru do telefónu.
 6. Po dokončení inštalácie sa telefón reštartuje. Ak je na SIM karte nastavený PIN kód, v tejto fáze bude potrebné zadať PIN kód SIM karty.

Vyriešil sa tým váš problém?

Vyberte problém
Vyberte problém
Vyberte problém
Vyberte problém
Vyberte problém
Vyberte problém
Vyberte problém
Vyberte problém
Dotyková obrazovka nereaguje alebo nefunguje správne
 1. Z obrazovky odstráňte ochranný film alebo pásku a overte si, či nefunkčnosť dotykovej obrazovky nespôsobovali tieto doplnky. Ak je na obrazovke prítomný akýkoľvek predmet, obrazovka zostane čierna.
  Proximity sensor location
 2. Vyčistite obrazovku jemnou, čistou a suchou handričkou.
 3. Reštartujte telefón. Súčasne stlačte tlačidlá napájania a zníženia hlasitosti a podržte ich stlačené 10 až 15 sekúnd. Potom ich uvoľnite a telefón sa reštartuje.
  Keys to press to perform soft reset
 4. Overte si, či nepomôže nastavenie citlivosti dotykovej obrazovky. Ťuknite na položky Nastavenia> dotyk > Dotyková citlivosť (upozorňujeme, že nie všetky telefóny ponúkajú túto funkciu).
Poznámka! Uistite sa, že sa neúmyselne nedotýkate rohov obrazovky pri držaní telefónu, pretože to môže spôsobiť nepresné a neželané dotyky.

Vyriešil sa tým váš problém?

Problém vyriešený

Blahoželáme! Sme radi, že tento sprievodca vám pomohol vyriešiť váš problém.

Ďalšia pomoc

Ak tieto kroky nepomohli vyriešiť problém s vaším telefónom, kliknutím sem (v angličtine) získate ďalšiu pomoc od našich partnerov v spoločnosti B2X, ktorá je poskytovateľom služieb zákazníkom autorizovaným spoločnosťou Microsoft.

Telefón nefunguje ani neodpovedá podľa očakávaní

Skúste tieto opravy, ak sa telefón napríklad náhodne reštartuje, mrzne alebo sa nedá zapnúť, ak zlyhá aplikácia, ak máte problémy so zvukom alebo ak je obrazovka prázdna.

1. Nabitie telefónu


Telefón nechajte nabíjať minimálne 20 minút.

2. Reštartovanie telefónu


Súčasne stlačte tlačidlá napájania a zníženia hlasitosti a podržte ich stlačené 10 až 15 sekúnd. Potom ich uvoľnite a telefón sa reštartuje. Po tejto akcii môže byť v telefóne potrebné nastaviť dátum a čas.
Keys to press to perform soft reset

Ak problém pretrváva, obnovte výrobné nastavenia telefónu podľa nižšie uvedených pokynov.

3. Resetovanie telefónuKým pristúpite k obnove, skontrolujte, či je telefón nabitý na úroveň vyššiu ako 50 %.
Ak chcete skontrolovať zostávajúcu výdrž batérie, prejdite na položky Nastavenia > Systém > Šetrič batérie (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > šetrič batérie). Ak sa vám túto kontrolu nepodarí vykonať alebo je úroveň nabitia batérie príliš nízka, telefón nechajte nabíjať aspoň 20 minút.

Obnovte výrobné nastavenia telefónu pomocou nastavení telefónu.
Vyberte položky Nastavenia > Systém > Informácie > Obnoviť výrobné nastavenia (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > Informácie > Obnoviť výrobné nastavenia).

Ak sa vám však nepodarí dostať k nastaveniam telefónu, postupujte takto:

 1. Odpojte nabíjačku. Súčasne stlačte tlačidlá napájania a zníženia hlasitosti. Uvoľnite tlačidlá, keď telefón zavibruje a potom okamžite stlačte a podržte stlačené tlačidlo zníženia hlasitosti, kým sa na obrazovke telefónu nezobrazí výkričník (!). Uvoľnite tlačidlo zníženia hlasitosti.
  Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

 2. Stlačte tlačidlá hlasitosti a napájania v tomto poradí: zvýšenie hlasitosti, zníženie hlasitosti, napájanie a zníženie hlasitosti.

  Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

  Používatelia telefónu Lumia 950 XL: kombinácie hardvérových tlačidiel sa v porovnaní s ostatnými Lumiami mierne odlišujú.

 3. Čakajte, kým sa nedokončí obnova výrobných nastavení telefónu. Počas obnovy sa na obrazovke budú otáčať približne 5 minút ozubené kolieska, potom obrazovka zhasne na približne 30 sekúnd a telefón sa reštartuje.
 4. Vykonajte úvodné nastavenie telefónu. Uistite sa, že máte správne nastavený dátum a čas. Vyberte položky Nastavenia > Čas a jazyk > Dátum a čas (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > dátum+čas).

Vyriešil sa tým váš problém?

Presvedčte sa, či máte najnovšiu aktualizáciu softvéru

Postup kontroly, či je k dispozícii nový softvér pre váš telefón:

Lumia s Windowsom 10:

 • Prejdite na položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie> Aktualizácia telefónu a ťuknite na položku Vyhľadať aktualizácie.

Lumia s Windows Phonom 8:

 • Prejdite na položky Nastavenia > Aktualizácia telefónu a ťuknite na položku Skontrolovať aktualizácie.

Ak nie je k dispozícii nový softvér, prejdite na ďalší krok. V opačnom prípade nižšie nájdete pokyny na prípravu telefónu na aktualizáciu a veci, ktoré je potrebné skontrolovať po aktualizácii.

Pred inštaláciou

Uvoľnite ukladací priestor. Skvelé veci mávajú veľký obal! Pred začatím aktualizácie softvéru vám odporúčame uvoľniť miesto v telefóne.

 • Na hladký priebeh aktualizácie softvéru môžete (v závislosti od modelu telefónu a konkrétneho vydania softvéru) potrebovať až 1,5 GB voľného miesta v pamäti telefónu.
 • Ak chcete skontrolovať dostupné voľné miesto, prejdite na položky Nastavenia > Systém > Ukladací priestor (Win10) alebo Nastavenia > senzor úložiska (WP 8).

Nabite svoj telefón. Pred spustením aktualizácie telefón pripojte k nabíjačke alebo sa uistite, že batéria telefónu je dostatočne nabitá (najmenej 50 %).

Buďte online. Váš telefón podporuje aktualizácie s bezdrôtovým prenosom (OTA), ktoré si nevyžadujú káble ani počítač. Aktualizácie môžete stiahnuť a nainštalovať jednoducho pomocou mobilného telefónu.

 • Pri sťahovaní aktualizácie buďte pripojení k Wi-Fi sieti, aby ste predišli vysokým poplatkom za mobilné dátové prenosy.
 • Offline aktualizácia nie je možná.

Povoľte zálohovanie. Uistite sa, že vaše nastavenia, aplikácie, fotografie a textové správy zostávajú v bezpečí.

Lumia s Windowsom 10:

 • Ak chcete zálohovať údaje aplikácií a systémové nastavenia, prejdite na položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Zálohovanie.
 • Ak chcete zálohovať vaše fotografie a videá, prejdite na položky Nastavenia > Zariadenia > Predvolený fotoaparát > Spravovať nastavenia nahrávania vo OneDrive.
 • Ak chcete zálohovať svoj textové správy, prejdite na položky Nastavenia > Systém > Výmena správ > Synchronizovať správy medzi zariadeniami.

Lumia s Windows Phonom 8:

 • Prejdite na položky Nastavenia > zálohovanie.
 • Na tejto obrazovke nájdete samostatné možnosti pre zálohovanie aplikácií + nastavení, textových správ a fotografií + videí.

Počas inštalácie

Vráťte sa na obrazovku nastavení a spustite aktualizáciu softvéru.

 • Aktualizácia by mala trvať okolo 15 až 30 minút. Najvýznamnejšie aktualizácie však v závislosti od modelu telefónu a počtu nainštalovaných aplikácií môžu trvať až 2 hodiny.
 • Počas inštalácie aktualizácií nemôžete používať svoj telefón.
 • Postupujte podľa pokynov aktualizácie. Ak sa váš telefón viackrát reštartuje počas tohto procesu, nezľaknite sa. Je to úplne normálne.

V závislosti od aktuálnej verzie softvéru môže byť pre telefón dostupných niekoľko aktualizácií. Preto kontrolu aktualizácií vykonajte znova, aby ste mali istotu, že používate najnovšiu verziu.

Po inštalácii

Uistite sa, že máte najnovšie aplikácie. Aktualizácie ďalších aplikácií z Obchodu môžu byť potrebné na to, aby bolo po aktualizácii softvéru možné v plnej miere využívať nové funkcie telefónu.

Lumia s Windowsom 10:

 • Ak chcete vyhľadať aktualizácie aplikácií, prejdite na položky Obchod > Ponuka > Na stiahnutie a aktualizácie a ťuknite na položku Vyhľadať aktualizácie. Po dokončení vyhľadávania aktualizácií ťuknite na položku Aktualizovať všetky.

Lumia s Windows Phonom 8:

 • Ak chcete vyhľadať aktualizácie aplikácií, prejdite na položky Obchod > ... > Nastavenia > a ťuknite na položku Vyhľadať aktualizácie.

Nešli veci podľa plánu? Riešenia niekoľkých problematických prípadov nájdete v našej Komunite.


Vyriešil sa tým váš problém?

Môj telefón sa spomaľuje

Ukončite aplikácie spustené v pozadí

 • Dlhým podržaním tlačidla späť zobrazíte aplikácie spustené v pozadí. Ťahaním prstom sa posúvajte v zozname aplikácií a ťuknutím na položku X zavrite aplikácie, ktoré nie sú potrebné.
 • Keď skončíte, ťuknutím na položku ponuka sa vráťte na obrazovku Štart.
 • Pozrite sa, ktoré aplikácie majú spustené úlohy v pozadí, a zablokujte tie, ktoré nepotrebujete: Prejdite na položky Nastavenia > Systém > šetrič batérie a vyberte položku Používanie batérie (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > šetrič batérie a potiahnutím prstom prejdite na položku používanie). Ťuknite na ľubovoľnú aplikáciu, ktorú chcete spravovať. V každej aplikácii môžete vybrať položku Podrobnosti a vybrať, či aplikácia môže byť spustená v pozadí (Lumia s Windows Phonom 8: ťuknite na prepojenie nad zoznamom aplikácií a vyberte položku zobraziť aplikácie, ktoré môžu byť spustené v pozadí).

Aplikácie na SD karte

V záujme optimálneho výkonu aplikácií aplikácie a hry podľa možností inštalujte do úložiska telefónu a nie na SD kartu.

 1. V zozname aplikácií vyberte položku Ukladací priestor (Lumia s Windows Phonom 8: Senzor úložiska).
 2. Ťuknite na panel SD karta v hornej časti obrazovky.
 3. Vyberte položku Aplikácie a hry (Lumia s Windows Phonom 8: aplikácie+hry).
 4. Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť, a potom ťuknite na položku Presunúť do telefónu.

Poznámka! Ak SD karta obsahuje tisíce položiek médií, skenovanie systémových súborov môže aj pri spustení v pozadí spotrebovať veľkú časť výpočtového výkonu telefónu. Ak si myslíte, že problém je spôsobený týmto, jednoducho prejdite do zoznamu aplikácií, vyberte položku Ukladací priestor (Lumia s Windows Phonom 8: Senzor úložiska), ťuknite na panel SD karta a ťuknite na položku Vybrať SD kartu. K svojej SD karte budete môcť pristupovať po najbližšom reštarte telefónu.

Vyriešil sa tým váš problém?

Fotoaparát nefunguje správne
Lumia s Windowsom 10:
 1. Ak chcete vyhľadať dostupné aktualizácie pre aplikáciu fotoaparátu, ťuknite na dlaždicu Obchod. Ťuknite na položku  Ponuka > Na stiahnutie a aktualizácie. Prejdite na koniec a uvidíte položku Vyhľadať aktualizácie. Po vyhľadaní aktualizácií vyberte položku Aktualizovať všetky v hornej časti obrazovky.
 2. Ak máte viac ako jednu aplikáciu fotoaparátu, ťuknite na položky Nastavenia > Zariadenia > Predvolený fotoaparát a vyberte predvolenú aplikáciu fotoaparátu.
Lumia s Windows Phonom 8:
 1. Ak chcete vyhľadať dostupné aktualizácie pre aplikáciu fotoaparátu, ťuknite na dlaždicu Obchod.
 2. Obnovte predvolené nastavenia fotoaparátu, prejdite na položky Nastavenia a potom potiahnutím prstom doľava prejdite na položku aplikácie > fotografie a fotoaparát (obrázky a fotoaparát). Posúvajte sa nadol a ťuknite na položku obnoviť výrobné nastavenia fotoaparátu.

Moja aplikácia fotoaparátu sa nespustí a zobrazenie sa vráti na obrazovku Štart

 1. Reštartujte telefón. Súčasne stlačte tlačidlá napájania a zníženia hlasitosti a podržte ich stlačené dovtedy, kým nepocítite telefón vibrovať. Po tejto akcii môže byť v telefóne potrebné nastaviť dátum a čas.
 2. Skúste inú aplikáciu fotoaparátu. Ak sa to stane len v jednej aplikácii, znova ju nainštalujte z Obchodu, aby sa problém vyriešil.
Vyriešil sa tým váš problém?

Pamäťová karta nefunguje správne

Pamäťovú kartu sa nepodarilo rozpoznať

Zaistite splnenie nasledujúcich požiadaviek:

 • Dostupnosť rýchlej 4 až 200 GB microSD  (Lumia s Windows Phonom 8: 4 až 128 GB microSD) pamäťovej karty od renomovaného výrobcu.
 • Pamäťová karta nesmie byť plná (na karte by malo byť minimálne 50 MB voľného miesta).
 • Pamäťová karta nie je chránená heslom. Ak si chcete overiť, či je pamäťová karta chránená heslom, pripojte ju k PC s USB čítačkou, ktorá disponuje otvorom na microSD kartu. Ak sa ku karte nedá pristupovať, je chránená heslom. Heslo z pamäťovej karty odstráňte pomocou zariadenia, v ktorom ste ju naposledy používali.

Pamäťová karta nefunguje podľa očakávaní

Ak vaša pamäťová karta obsahuje tisíce položiek médií, skenovanie systémových súborov môže aj pri spustení v pozadí spotrebovať veľkú časť výpočtového výkonu telefónu. Ak si myslíte, že by problém mohol byť spôsobený týmto, prejdite na položky Nastavenia > Systém > Ukladací priestor, ťuknite na položku SD karta (D:) a v dolnej časti obrazovky ťuknite na položku Odstrániť (Lumia s Windows Phonom 8: zoznam aplikácií, vyberte položku Senzor úložiska, ťuknite na panel SD karta a ťuknite na položku vybrať SD kartu). K pamäťovej karte budete môcť pristupovať po najbližšom reštarte telefónu.

Ak sa zobrazí okno s hlásením na skenovanie SD karty a opravu chýb, ťuknite na položku Áno a nechajte kartu skontrolovať a opraviť na nej chyby. Ak sa zobrazí hlásenie o zlyhaní skenovania SD karty, pamäťovú kartu vložte do PC a skúste ju v ňom opraviť takto:

V PC naformátujte pamäťovú kartu

Dôležité! Pred formátovaním pamäťovej karty sa uistite, že máte vytvorenú zálohu údajov, pretože údaje sa počas formátovania stratia:

 1. Pamäťovú kartu pripojte k PC s USB čítačkou, ktorá disponuje otvorom na vloženie micro SD karty. Pokiaľ sú čítačka alebo PC vybavené otvorom na bežnú SD kartu, môžete použiť adaptér pre microSD kartu.
 2. Použitie Prieskumníka a vyhľadajte vymeniteľný ukladací priestor v počítači, kliknite pravým tlačidlom myši na pamäťovú kartu a vyberte položku Formátovať.
 3. V prípade kariet s kapacitou od 4 do 32 GB vyberte súborový systém FAT32, veľkosť alokačnej jednotky 32 kilobajtov a stlačte tlačidlo Spustiť. V prípade kariet s kapacitou od 64 do 200 GB vyberte súborový systém exFAT a veľkosť alokačnej jednotky 128 kB.
 4. Stlačením tlačidla OK potvrďte správu, ktorá upozorňuje na stratu údajov. Po dokončení procesu formátovania stlačte tlačidlo OK.
 5. Obnovte len údaje kompatibilné s vaším telefónom (vo formáte JPEG alebo MP4 v priečinku fotografie alebo MP3 v priečinku Hudba).
 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na pamäťovú kartu, vyberte položku Vysunúť a počkajte, kým sa karta nebude dať bezpečne vybrať.
 7. Pamäťovú kartu zasúvajte do otvoru na pamäťovú kartu v telefóne, kým nezapadne na miesto.

Vyriešil sa tým váš problém?

Batéria sa rýchlo vybíja

 1. Reštartujte telefón.
 2. Zapnutie šetriča batérie: stlačte tlačidlo Štart, potom potiahnite prst doľava v zozname aplikácií, prejdite do časti Nastavenia > Systém > Šetrič batérie) a prepnite položku Šetrič batérie na možnosť Zapnuté (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > šetrič batérie).
 • Ak chcete Šetrič batérie zapnúť vždy vtedy, keď úroveň nabitia batérie klesne na 20 %, vyberte možnosť Keď je batéria takmer vybitá.
 • Ak chcete zapnúť Šetrič batérie a ponechať ho zapnutý až do najbližšieho nabíjania batérie, vyberte položky Odteraz do ďalšieho nabitia.

Keď je táto funkcia zapnutá, na ikone batérie sa zobrazí malá ikona srdca a telefón nebude automaticky prijímať aktualizácie pošty a kalendára, aktualizovať vybrané dynamické dlaždice ani neumožní spúšťať aplikácie v pozadí.

Môžete tiež skúsiť toto:

 • Poznámka! Dostupné funkcie konkrétneho telefónu sa môžu líšiť napríklad v závislosti od jazyka, regiónu, poskytovateľa služby alebo modelu telefónu.

Vypnite služby a funkcie, ktoré nepoužívate:

 1. Zavrite aplikácie, ktoré nepoužívate: stlačením a podržaním tlačidla späť zobrazíte aplikácie spustené v pozadí. Potiahnite prst cez zoznam aplikácií a ťuknutím na tlačidlo X zavrite aplikácie, ktoré nepotrebujete.
 2. Vypnutie služby určenia polohy: ťuknite na položky Nastavenia > Ochrana osobných údajov > Poloha (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > poloha) a položku Služby určenia polohy prepnite na možnosť Vypnuté.
 3. Vypnutie Bluetooth: ťuknite na položky Nastavenia > Zariadenia > Bluetooth (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > Bluetooth) a položku Stav prepnite na možnosť Vypnuté.
 4. Vypnutie NFC: ťuknite na položku Nastavenia > Zariadenia > NFC (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > NFC (ťuknúť+odoslať) a položku Zdieľanie ťuknutím prepnite na možnosť Vypnuté.
 5. Lumia s Windows Phonom 8: zastavte pripojenie telefónu k hudobnej zbierke v cloude. Spustite aplikáciu Hudba a potom ťuknite na položky ... > Nastavenia a nastavenia prepnite na možnosť vypnuté.
 6. Skontrolujte aplikácie so spustenými úlohami v pozadí a zablokujte tie, ktoré nepotrebujete: ťuknite na položku Nastavenia > Systém > Šetrič batérie > Používanie batérie (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > Šetrič batérie), potiahnite prstom doľava a zobrazí sa vám posledné používanie batérie so zoznamom aplikácií. Tam môžete ťuknúť na ľubovoľnú aplikáciu a spravovať ju. (V prípade telefónov Lumia Black a Amber ťuknite na položku Nastavenia, potiahnite prstom na položku aplikácie a ťuknite na položku úlohy v pozadí. Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete zablokovať, a ťuknite na možnosť zablokovať).
Zmena frekvencie určitých udalostí:

 1. Zmeňte nastavenia na menej časté preberanie položiek pošty: na obrazovke štart otvorte poštové konto, ktoré chcete zmeniť, kliknite na položky ... > Nastavenia > Kontá, vyberte e-mailové konto, ktoré chcete upraviť, a ťuknite na položku Zmeniť nastavenie synchronizácie poštovej schránky a vyberte frekvenciu, s ktorou chcete sťahovať nový obsah (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > nastavenia synchronizácie a zmeňte nastavenie pre funkciu Sťahovať nový obsah alebo ju nastavte na možnosť manuálne ovládanie).
 2. Nastavte obrazovku telefónu na vypínanie po kratšom čase: ťuknite na položky Nastavenia > Prispôsobenie > Obrazovka uzamknutia (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > obrazovka uzamknutia) a zmeňte nastavenie pre Časový limit obrazovky.
Ďalšie tipy:

 1. Znížte jas obrazovky: ťuknite na položky Nastavenia > Systém > Displej, položku Automatické nastavenie jasu displeja prepnite na možnosť Vypnuté a znížte Úroveň jasu. (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > jas, položku Automaticky prispôsobiť prepnite na možnosť Vypnuté a položku Úroveň prepnite na možnosť nízka).
 2. Zmena nastavenia pre obrazovku Náhľad: ťuknite na položky Nastavenia > Doplnky > Obrazovka náhľadu > Režim > Vypnuté (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > obrazovka náhľadu a položku Obrazovka náhľadu prepnite na možnosť Vypnuté).
 3. Lumia s Windows Phonom 8: obrazovku aktivujte dvojitým ťuknutím iba v prípade potreby. Ťuknite na položky Nastavenia > dotyk a položku Prebudiť prepnite na možnosť Vypnuté.
 4. Nastavte telefón na používanie len 2G siete (GSM): ťuknite na položky Nastavenia > Mobilná sieť > Najvyššia rýchlosť pripojenia.
 5. Vypnutie WiFi pripojenia: ťuknite na položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové pripojenie > WiFi (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > WiFi) a položku WiFi siete prepnite na možnosť Vypnuté.
 6. Telefón nabíjajte dovtedy, kým úroveň nabitia batérie nedosiahne 100 %. Ak chcete skontrolovať úroveň nabitia batérie, prejdite na položky Nastavenia > Systém > Šetrič batérie > Prehľad (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > šetrič batérie > Zostávajúca výdrž batérie).
 7. Namiesto reproduktora používajte káblové slúchadlá.
 8. Skontrolujte, či sú aplikácie aktualizované: Otvorte Obchod a ťuknite na položky Ponuka > Na stiahnutie a aktualizácie. Prejdite na koniec a uvidíte položku Vyhľadať aktualizácie. V hornej časti stránky môžete si vybrať položku Aktualizovať všetky. Lumia s Windows Phonom 8: Otvorte Obchod a ťuknite na položky ... > Nastavenia > vyhľadať aktualizácie. (V prípade telefónov Lumia Black a Amber: ak sú k dispozícii aktualizácie, ťuknite na položku Aktualizácie v spodnej časti prednej strany Obchodu).
Ak sa batéria ďalej rýchlo vybíja:

 1. Lumia s Windowsom 10: pod položkami Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Aktualizácia telefónu sa uistite, že váš telefón nemá nedokončenú aktualizáciu softvéru. 
 2. Zastarané alebo neplatné heslá pre poštové kontá a kontá sociálnych médií vplývajú na výdrž batérie. Odstráňte a znovu vytvorte profily kont stlačením a podržaním príslušného profilu konta pod položkami Nastavenia > Kontá > E-mail a kontá (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > e-mail+kontá). Ak toto zlyhá, prepnite telefón do režimu Lietadlo a reštartujte ho. Potom odstráňte svoje poštové konto, vypnite režim Lietadlo a znova vytvorte poštové konto. Tento postup uplatnite v prípade všetkých pozastavených profilov kont (poštové konto, ktoré je na telefóne nastavené ako konto Microsoft sa manuálne nedá odstrániť).
 3. Batéria sa môže blížiť ku koncu životnosti a môže si vyžadovať výmenu.

Vyriešil sa tým váš problém?

Telefón sa nenabíja

Indikátor batérie sa nezobrazí na obrazovke

 1. Telefón nabíjajte aspoň 20 minút pomocou napájacieho adaptéra.
 2. Potom skúste telefón znova zapnúť.
 • Poznámka! Pri pripojení k USB portu počítača trvá nabíjanie omnoho dlhšie.

Nabíjanie z batérie je nestabilné

 1. Skontrolujte, či nabíjačka funguje. Vyskúšajte ju s iným kompatibilným telefónom.
 2. Reštartujte telefón. Ak to nepomôže, prstami zľahka potlačte a potiahnite zástrčku nabíjačky. Ak to pomôže, skontrolujte, či konektor nabíjačky nie je zaprášený alebo znečistený.

Batéria sa rýchlo vybíja

 • Batéria sa môže blížiť ku koncu životnosti a môže si vyžadovať výmenu.

Vyriešil sa tým váš problém?

Batéria sa nenabije úplne
 1. Používajte nabíjačku, ktorá bola dodaná spolu s telefónom. Staršie nabíjačky nemusia byť schopné úplne nabiť batériu.
 2. Obnovte nastavenia telefónu. Súčasne stlačte tlačidlá napájania a zníženia hlasitosti a podržte ich stlačené dovtedy, kým nepocítite telefón vibrovať. Po tejto akcii môže byť v telefóne potrebné nastaviť dátum a čas. Upozorňujeme, že touto akciou neodstránite nastavenia ani osobný obsah.

Vyriešil sa tým váš problém?

Telefón má problémy s pripojením do sietí Wi-Fi

 1. Reštartujte telefón, skontrolujte ikonu WiFi pripojenia na displeji telefónu a presuňte sa bližšie k prístupovému bodu Wi-Fi, aby ste získali lepší signál.
 2. Uistite sa, že telefón nie je v režime Šetrič batérie (Nastavenia > Systém > Šetrič batérie, Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > šetrič batérie).
 3. Vypnite Bluetooth pripojenie v telefóne pri pripojení k Wi-Fi (Nastavenia > Zariadenia > Bluetooth, Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > Bluetooth). Bluetooth a Wi-Fi pracujú v rovnakom frekvenčnom pásme a môžu sa navzájom rušiť.
 4. Ak sa nemôžete pripojiť k sieti, ku ktorej ste sa už v minulosti pripojili, skúste vymazať sieť zo svojho telefónu: Nastavenia > Sieť a bezdrôtové > WiFi > Spravovať, v časti Známe siete ťuknite na názov siete a podržte ho a potom ťuknite na položku Odstrániť. (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > WiFi > Spravovať (rozšírené), pod položkou Známe siete ťuknite a podržte názov siete a potom ťuknite na položku Vymazať.) Odstránením siete sa odstránia súvisiace nastavenia v telefóne. Potom ťuknite na Wi-Fi sieť v zozname sietí a skúste sa pripojiť znova.
 5. Ak v telefóne nemáte vloženú SIM kartu, skúste vložiť SIM kartu a skontrolovať, či nemáte nastavený režim Lietadlo. Ak v telefóne nemáte vloženú SIM kartu, niektoré funkcie Wi-Fi závislé od príslušnej krajiny nemusia byť k dispozícii, keď telefón nedokáže určiť polohu.
 6. Skontrolujte, či sa s telefónom môžete pripojiť k inej Wi-Fi sieti (napríklad pomocou funkcie zdieľania internetového pripojenia druhého telefónu).
 7. S použitím mobilného dátového pripojenia skontrolujte, či je pre telefón dostupný nový softvér: ťuknite na položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Aktualizácia telefónu (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > aktualizácia telefónu).

Ak máte problém pripojiť sa k domácej Wi-Fi sieti

 1. Reštartujte smerovač (niektoré smerovače by mali byť pravidelne vypínané na 2 minúty, aby mohli prebehnúť aktualizácie v pozadí.
 2. Skontrolujte, či je heslo v zabezpečenej sieti telefónu správne nakonfigurované a či sa bezpečnostné nastavenia telefónu zhodujú s nastaveniami domácej Wi-Fi siete. Ak sa vám stále zobrazuje chyba Nesprávne heslo , prihláste sa do vášho bezdrôtového smerovača a zmeňte prevádzkový režim 802.11b/g/n len na 802.11g a potom reštartujte/resetujte smerovač a pokúste sa znova nadviazať spojenie.
 3. Skontrolujte, či vaša WiFi sieť nie je nakonfigurovaná na filtrovanie prístupu na základe MAC adresy zariadenia. Ak používate filtrovanie podľa MAC adresy, do zoznamu filtra je najskôr potrebné pridať MAC adresu telefónu. MAC adresu telefónu nájdete pod položkami Nastavenia > Systém > Informácie > Ďalšie informácie (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > Informácie > Ďalšie informácie). Mala by byť uvedená v časti Informácie o zariadení.
 4. Zakážte ostatné aktívne sieťové služby, ako sú streamovanie videa a online hry.
 5. Na stránke technickej podpory smerovača skontrolujte, či je nainštalovaný najnovší firmvér.

Ak máte problém pripojiť sa k verejnému prístupovému bodu Wi-Fi

 1. Skontrolujte, či si verejný prístupový bod Wi-Fi vyžaduje nejakú formu autentifikácie. Hoci je bezdrôtová sieť otvorená, napriek tomu sa na získanie prístupu do internetu môže od vás vyžadovať, aby ste sa autentifikovali používateľským menom a heslom v prehliadači telefónu. Po uplynutí časového intervalu autentifikácie tiež môže byť potrebné sa autentifikovať znova. Ak sa vám nezobrazí výzva na autentifikáciu, odpojte a pripojte sa k Wi-Fi sieti pod položkami Nastavenia > Sieť a bezdrôtové pripojenie > WiFi (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > WiFi).
 2. Najmä v prípade verejných Wi-Fi prístupových bodov už môže byť pripojený maximálny počet používateľov. Počkajte chvíľu a skúste to znova alebo vyhľadajte iný Wi-Fi prístupový bod.

Vyriešil sa tým váš problém?

Nemôžem sa pripojiť na internet prostredníctvom mobilného dátového pripojenia

Reštartujte telefón s vloženou SIM kartou (telefón načíta nastavenia zo SIM karty) a znova vyskúšajte mobilné dátové pripojenie, napríklad pomocou aplikácie webového prehliadača.

Ak sa nemôžete pripojiť na internet prostredníctvom mobilného dátového pripojenia

 1. Povoľte mobilné dátové pripojenie v telefóne.
  Prejdite na položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové pripojenie > Mobilná sieť + SIM (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > mobilná sieť+SIM) a položku Dátové pripojenie prepnite na možnosť Zapnuté.
 2. Skontrolujte, či je aktivovaný dátový roaming, keď nie ste v domácej sieti.
  Prejdite na položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové > Mobilná sieť + SIM a vyberte položky Možnosti dátového roamingu > používať roaming (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > mobilná sieť+SIM a vyberte položku možnosti dátového roamingu).
 3. Uistite sa, že ste nevyčerpali svoj dátový paušál.
  Ak si chcete pozrieť spotrebu dát, prejdite na položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové pripojenie > Spotreba dát. Lumia s Windows Phonom 8: Na obrazovke Štart potiahnite prstom doľava v zozname aplikácií a spustite aplikáciu Dátový senzor. Položku Obmedziť dátové prenosy v pozadí alebo položku Obmedziť dátové prenosy v pozadí pri roamingu prepnite na možnosť Vypnuté.
 4. U svojho mobilného operátora si overte, či máte na SIM karte aktivovaný paušál pre mobilné dáta (prístup na internet).

Ak mobilné dátové pripojenie stále nefunguje, skúste zadať nové nastavenia manuálne

Ak sa pomocou telefónu môžete pripojiť k Wi-Fi sieti alebo máte poruke počítač, skúste vyhľadať nastavenia mobilného operátora online. Manuálne pridanie nastavení:

Lumia s Windowsom 10:

 1. Prejdite na položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové > Mobilná sieť + SIM > Nastavenia SIM karty > Pridať APN pre internet.

Lumia s Windows Phonom 8:
 1. 1. možnosť – prejdite na položky Nastavenia > Prístupový bod a ťuknite na položku +.
 2. 2. možnosť – prejdite na položky Nastavenia > mobilná sieť+SIM > Nastavenia SIM karty > SIM a ťuknite na položku Pridať APN pre internet alebo prepnite položku Manuálne APN pre internet na možnosť Zapnuté.

Vyriešil sa tým váš problém?

Nemôžem zdieľať internetové pripojenie v telefóne s iným zariadením

 1. Vypnite režim šetriča batérie alebo pripojte nabíjačku k telefónu: ťuknite na položky Nastavenia > Systém > Šetrič batérie a položku Šetrič batérie je momentálne prepnite na možnosť Vypnuté (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > šetrič batérie > Vypnuté).
 2. Skontrolujte intenzitu signálu na displeji telefónu. Ak chcete zvýšiť intenzitu signálu, pohybujte sa v priestore alebo sa presuňte k oknu, ak sa nachádzate v budove.
 3. Ukončite všetky telefonické hovory. Prichádzajúce alebo odchádzajúce hovory prerušia prenos údajov.
 4. Skontrolujte indikátor mobilného pripojenia (E, 2G, 3G, H+, 4G) v ľavom hornom rohu obrazovky telefónu. Zmeňte najvyššiu rýchlosť sieťového pripojenia z 3G/4G na 2G a späť, aby ste mali istotu, že telefón sa pripája k sieti správne. Prejdite na položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové > Mobilná sieť + SIM > Nastavenia SIM karty > Najvyššia rýchlosť pripojenia (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > mobilná sieť (alebo mobilná sieť alebo mobilná sieť+SIM)).
 5. Uistite sa, že nastavenia typu zabezpečenia zdieľania internetu (ak sa nedá vybrať, používa sa WPA2) a hesla sa zhodujú na pripájanom zariadení a v telefóne (Nastavenia > Sieť a bezdrôtové > Mobilný prístupový bod > Sieťové heslo, Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > zdieľanie internetu).
 6. Uistite sa, že predplatený paušál mobilných dát u operátora umožňuje zdieľať pripojenie cez Wi-Fi a sieťový operátor povolil v telefóne zdieľanie internetu.
 7. Ak je to možné, skúste vytvoriť pripojenie pomocou iného zariadenia, alebo vynúťte, aby Wi-Fi adaptér pripájaného zariadenia používal štandard 802.11g – zakážte režim 802.11n. V PC s Windowsom prejdite na položky Ovládací Panel > Sieť a Internet > Pripojenia a kliknite pravým tlačidlom myši na vaše aktívne Bezdrôtové pripojenie k sieti a na položky Vlastnosti > Konfigurovať > Rozšírené a potom vyberte položku 802.11n a nastavte hodnotu na Vypnuté. Keď budete pripravený, stlačte tlačidlo OK.
 8. Pripojte sa znovu, keď sa zdieľanie internetu vypne po 5 minútach nečinnosti.

Vyriešil sa tým váš problém?

Nefunguje pripojenie Bluetooth

Ak sa nemôžete pripojiť k žiadnemu Bluetooth zariadeniu, reštartujte telefón a skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak nie, pokračujte v riešení problémov podľa nižšie uvedených krokov:

 1. Uistite sa, že telefón nie je v režime Šetrič batérie ani Lietadlo.
 2. Uistite sa, že párované zariadenia sú nastavené tak, aby boli vzájomne viditeľné, a že priestor medzi zariadeniami neblokujú žiadne prekážky.
 3. Ak nedokážete nadviazať spojenie alebo sa spojenie preruší krátko po spárovaní, uistite sa, že kontakty v telefónnom zozname neobsahujú špeciálne znaky ani medzery pred názvom. V opačnom prípade ich odstráňte.
Ak vyššie uvedené kroky nepomôžu, proces párovania začnite od začiatku:

 1. Vymažte zoznam spárovaných zariadení z Bluetooth nastavení telefónu.
 2. Obnovením výrobných nastavení párovacieho Bluetooth zariadenia odstráňte informácie o posledných Bluetooth zariadeniach a zopakujte proces párovania (pozrite si používateľskú príručku pre párované zariadenia a vyhľadajte pokyny na obnovu výrobných nastavení a párovanie).
 3. Ak bolo pripojenie úspešné, na obrazovke telefónu sa zobrazí symbol Bluetooth.
Pamätajte, že kompatibilita so zariadeniami od iných výrobcov (napr. príslušenstvo) závisí od Bluetooth štandardov a aplikácií uplatňovaných výrobcom zariadenia.

Vyriešil sa tým váš problém?

Nefunguje káblové pripojenie k počítaču

Telefón Lumia pripojte k počítaču pomocou USB kábla, ktorý tvoril súčasť pôvodného balenia a potom telefón odomknite potiahnutím prsta nahor po obrazovke telefónu. Pokiaľ sa telefón vo Windowse normálne rozpozná, mal by sa zobraziť v časti Prenosné zariadenia pod položkou Správca zariadení.

Postup kontroly:

 1. Stlačte tlačidlo Štart, napíšte Správca zariadení a stlačte kláves enter.
 2. Rozbaľte kategóriu Prenosné zariadenia.

Ak nevidíte telefón Lumia v časti Prenosné zariadenia, skúste nasledujúce riešenia:

Kontrola USB pripojenia

Môžete skúsiť iný port na vašom počítači. Nepoužívajte však USB rozbočovač ani porty nachádzajúce sa na prednej strane počítača. Tiež podľa možností vyskúšajte iný kábel.

Overte, či sú nainštalované súbory technickej podpory Windows Media

Ak v počítači nie je nainštalovaný prehrávač Windows Media Player, nainštalujte softvér Media Feature Pack pre vašu verziu operačného systému.

Odinštalovanie a preinštalovanie softvéru ovládača

Ak problém pretrváva, pokračujte v riešení problémov s USB ovládačom podľa nižšie uvedených krokov:

 1. Na počítači stlačte tlačidlo Štart, napíšte Správca zariadení a stlačte kláves enter (Poznámka: Pri odinštalovaní telefónu (ovládačov) nechajte telefón Lumia pripojený k počítaču.
 2. Ak sa telefón Lumia zobrazí v zozname ako Neznáme zariadenie spolu so žltým otáznikom, dvomi ťuknutiami na položku Neznáme zariadenie otvorte okno Vlastnosti.
 3. Prejdite na kartu Jednotka a vyberte položku Odinštalovať
 4. Zobrazí sa dialógové okno so žiadosťou o potvrdenie odinštalovania. Ak máte k dispozícii aj možnosť odstrániť softvér ovládača, vyberte ju.
 5. Keď všetky tieto položky odinštalujete, odpojte telefón Lumia.
 6. Znovu pripojte telefón Lumia a čakajte, kým ho počítač znovu nerozpozná.
 7. Prejdite na položku Správca zariadení a skontrolujte, či sa telefón Lumia nachádza v časti Prenosné zariadenia.

Stiahnutie a inštalácia ovládača pre telefón Lumia z katalógu služby Windows Update

Postup manuálnej inštalácie softvéru ovládača:

 1. Prejdite na stránku katalógu služby Microsoft Update (prepojenie funguje len v prehliadači IE) http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/home.aspx.
 2. Vyhľadajte položku Windows Phone WinUSB.
 3. Pridajte ovládač do nákupného košíka a po stlačení tlačidla zobraziť košík pokračujte k pokladni.
 4. Súbor stiahnite do počítača.
 5. Prejdite na stiahnutý súbor a rozbaľte súbor .cab napríklad pomocou Winzipu.
 6. V Správcovi zariadení kliknite na položku Aktualizovať ovládač softvéru, vyberte položku Vyhľadať softvér ovládača v tomto počítači, vyhľadajte priečinok, do ktorého ste rozbalili súbory, a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 7. Znovu pripojte telefón Lumia a skontrolujte stav v Správcovi zariadení.

Vyriešil sa tým váš problém?

Telefón neprijíma žiadny signál siete

 1. Reštartujte svoj telefón a uistite sa, že nie je nastavený v režime Lietadlo.
 2. Overte si intenzitu signálu na displeji telefónu a presuňte sa na miesto s lepším príjmom. Ak v určitej oblasti máte neustále problém so slabým signálom, môže tam byť nedostatočné pokrytie mobilnou sieťou. Pomocou služby Netradar môžete skontrolovať mapy pokrytia mobilného operátora. Mapy sú k dispozícii na adrese www.netradar.org.
 3. Režim výberu siete zmeňte na možnosť automaticky. Vyberte položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové pripojenie > Mobilná sieť + SIM > Nastavenia SIM karty (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > mobilná sieť+SIM a ťuknite na položku Nastavenia SIM karty). Uistite sa, že položka Výber siete je nastavená na možnosť automaticky.
 4. Dočasne odstráňte všetky doplnkové kryty alebo pevné puzdrá z telefónu, aby ste si overili, či nemajú vplyv na intenzitu signálu.
 5. Skontrolujte, či je SIM karta dôkladne vložená. Ak je to možné, vyskúšajte SIM kartu v inom telefóne alebo vyskúšajte vo vašom telefóne inú SIM kartu.
 • Poznámka: Nepoužívajte SIM karty, ktoré boli upravené tak, aby sa zmestili do otvoru pre SIM kartu. Ak bola štandardná SIM karta zrezaná na SIM kartu menšieho formátu, svojho operátora budete musieť požiadať o výmenu SIM karty.

Vyriešil sa tým váš problém?

Nie je možné uskutočniť ani prijať hovor

Nemôžem uskutočniť hovor:

 1. Reštartujte telefón.
 2. Overte si intenzitu signálu na displeji telefónu a presuňte sa na miesto s lepším príjmom.
 3. Skontrolujte, či je SIM karta dôkladne vložená. Nepoužívajte SIM karty, ktoré boli upravené tak, aby sa zmestili do otvoru pre SIM kartu.
 4. Ak je to možné, vyskúšajte SIM kartu v inom telefóne alebo vyskúšajte vo vašom telefóne inú SIM kartu.

Nedá sa mi dovolať:

 1. Reštartujte telefón.
 2. Overte si intenzitu mobilného signálu na displeji telefónu a presuňte sa na miesto s lepším príjmom.
 3. Skontrolujte, či je SIM karta dôkladne vložená. Nepoužívajte SIM karty, ktoré boli upravené tak, aby sa zmestili do otvoru pre SIM kartu.
 4. Položku Presmerovanie hovoru prepnite na možnosť Vyp.: Na obrazovke Štart ťuknite na položky Telefón > ... > nastavenia.
 5. Z obrazovky odstráňte ochranný film alebo pásku a overte si, či nefunkčnosť dotykovej obrazovky nespôsobovali tieto doplnky.

Vyriešil sa tým váš problém?

Telefón nerozpoznal moju SIM kartu

Nepoužívajte adaptéry pre SIM karty ani SIM karty, ktoré boli upravené tak, aby sa zmestili do otvoru na SIM kartu. Ak potrebujete SIM kartu s iným rozmerom, kontaktujte operátora.

Vyskúšajte aj nasledujúci postup:

 1. Reštartujte telefón.
 2. Skontrolujte, či je SIM karta dôkladne vložená.
 3. Ak je to možné, vyskúšajte SIM kartu v inom telefóne alebo inú SIM kartu vo vašom telefóne.
 4. Váš telefón môže byť blokovaný, čo znamená, že sa v ňom nedá používať SIM karta od iného operátora. Ak si chcete overiť, či je váš telefón blokovaný, obráťte sa na svojho operátora. Poskytne vám kód odblokovania a návod na jeho použitie.
Vyriešil sa tým váš problém?

Nemôžem ukončiť hovor, pretože obrazovka na telefóne zostane čierna
 1. Stlačením napájacieho tlačidla (uzamknutie) zapnite obrazovku a potom ťuknite na položku ukončiť hovor.
 2. Ak obrazovka zostane čierna, reštartujte telefón súčasným stlačením a podržaním tlačidiel napájania a zníženia hlasitosti na 10 až 15 sekúnd.

Ak problém pretrváva, z obrazovky odstráňte ochranný film alebo doplnkový kryt a overte si, či ten nespôsoboval nesprávnu funkčnosť dotykovej obrazovky.

Vyriešil sa tým váš problém?

Nedajú sa posielať ani prijímať textové správy
 1. Reštartujte telefón.
  Dátum a čas môže byť nesprávny po reštartovaní telefónu. Ak chcete nastaviť čas správne, prejdite na položky Nastavenia > Čas a jazyk > Dátum a čas (Lumia s WP 8: Nastavenia > dátum+čas).
 2. Overte si intenzitu signálu na displeji telefónu a presuňte sa na miesto s lepším príjmom.
 3. Odošlite textovú správu na vlastné číslo mobilného telefónu. Týmto otestujete funkciu odosielania aj prijímania súčasne. 
 4. Skontrolujte číslo SMS centra (Výmena správ >... > nastavenia > Číslo SMS centra). Ak číslo chýba alebo si myslíte, že je nesprávne, overte si ho u svojho operátora.
 5. Ak používate funkciu Multi-SIM (dve SIM karty s rovnakým číslom mobilného telefónu), upozorňujeme vás, že niektoré textové správy môžete prijímať len na priradenej primárnej SIM karte.

Ak vykonanie vyššie uvedených krokov nepomôže, vložte SIM kartu od iného operátora do telefónu a skontrolujte, či telefón funguje správne.

Vyriešil sa tým váš problém?

Osoba, ktorej volám, ma nepočuje

Ak vás počas hovoru nie je počuť, je pravdepodobné, že je to spôsobené problémami s mikrofónom telefónu. Najskôr vyskúšajte tieto jednoduché kroky:

 1. Skontrolujte, či mikrofón nie je stlmený. Ak sa nachádzate v hlučnom prostredí, presuňte sa na tichšie miesto.
 2. Skúste znova. Niekedy stačí vytočiť znova, prípadne môže pomôcť reštart telefónu.
 3. Overte si, či k problému nedochádza na konkrétnom telefónnom čísle pri odchádzajúcich alebo prichádzajúcich hovoroch – počuje táto osoba iných volajúcich?
 4. Uskutočnite hovor alebo skúste prehrať hlasovú poštu v telefóne. V telefóne použite možnosti dostupné počas hovoru. Prepnite do režimu reproduktora a overte si, či sa tým vyriešil problém (viac informácií nájdete v používateľskej príručke k telefónu).
 5. Pokiaľ vás nie je počuť ani pri zapnutom režime reproduktora, skontrolujte, či otvory interného mikrofónu neblokujú cudzie predmety, napríklad doplnkový obal alebo pevné puzdro.
 6. Ak problém pretrváva, pripojte kompatibilné káblové slúchadlá. Audio konektor zľahka potlačte a potiahnite prstami a potom ho odpojte. Ako to pomôže, skontrolujte, či audio konektor nie je zaprášený alebo znečistený.
Vyriešil sa tým váš problém?
Telefón ma neupozorňuje, keď mi niekto volá alebo posiela správu
 1. Uistite sa, že hlasitosť zvonenia nie je nastavená na príliš nízku hodnotu. Na obrazovke Štart sa niekoľkými stlačeniami tlačidla zvýšenia hlasitosti presvedčte, či sa v ľavom hornom rohu zvyšuje zobrazené číslo.
 2. Skontrolujte, či je problém spôsobený konkrétnym zvonením: Prejdite na položky Nastavenia > Prispôsobenie > Zvuky (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > zvonenia+zvuky). V časti Zvonenie otvorte zoznam a vyberte položku. Ťuknutím na položku Prehrať prehrajte ukážku zvonenia.
 3. Uistite sa, že presmerovanie hovoru je vypnuté: prejdite na položky Nastavenia > Doplnky > Služby siete. V časti Nastavenia hovoru ťuknite na položku SIM a počkajte na prevzatie informácií od operátora. Po vyplnení údajov v časti Presmerovanie hovoru skontrolujte, či je položka Všetky hovory nastavená na možnosť Vypnuté. Lumia s Windows Phonom 8: Na obrazovke Štart ťuknite na položku Telefón > ... > nastavenia a prepnite položku Presmerovanie hovoru na možnosť Vypnuté.
 4. Pripojte kompatibilné káblové slúchadlá. Ak slúchadlá nefungujú, odpojte ich, reštartujte telefón a pokračujte v riešení problémov s internými reproduktormi.


Vyriešil sa tým váš problém?

Nepočujem osobu, s ktorou telefonujem

Pokiaľ nepočujete žiadnu osobu, s ktorou telefonujete, ale ona vás počuje, problém je s vysokou pravdepodobnosťou spôsobený problémami s interným reproduktorom vášho telefónu. Najskôr vyskúšajte tieto jednoduché kroky:

 1. Reštartujte telefón, odpojte všetky pripojené externé zvukové zariadenia od telefónu (napríklad káblové slúchadlá a zariadenia Bluetooth).
 2. Uskutočnite hovor alebo si vypočujte hlasovú schránku na svojom telefóne a potom pomocou tlačidiel hlasitosti zvýšte hlasitosť (v závislosti od modelu telefónu sa vám po stlačení tlačidiel hlasitosti môže na obrazovke zobraziť panel ovládania hlasitosti).
 3. V telefóne použite možnosti dostupné počas hovoru. Prepnite do režimu reproduktora a overte si, či sa tým vyriešil problém (viac informácií nájdete v používateľskej príručke k telefónu).
 4. Pokiaľ druhú osobu počujete pri zapnutom režime reproduktora, skontrolujte, či otvory interného reproduktora neblokujú cudzie predmety ako napríklad doplnkový obal alebo ochranný film.
 5. Ak stále nie je počuť zvuk z interného reproduktora, pripojte kompatibilné káblové slúchadlá. Audio konektor zľahka potlačte a potiahnite prstami a potom ho odpojte. Ako to pomôže, skontrolujte, či audio konektor nie je zaprášený alebo znečistený.

Vyriešil sa tým váš problém?

Nedajú sa posielať ani prijímať e-maily

Ak sa môžete pripojiť na internet pomocou prehliadača v telefóne, ale e-mail sa vám nesynchronizuje so serverom, prípadne sa vám zobrazí chybové hlásenie, postupujte takto:

 1. Na telefóne skontrolujte dátum a čas. Ak je čas nesprávny, telefón nemusí byť schopný získať prístup k vašej e-mailovej schránke.
 2. Skontrolujte e-mailové konto na telefóne a presvedčte sa, či v ňom nie je potrebné niečo zmeniť.
 3. Pomocou prehliadača sa prihláste do online poštovej schránky vášho poskytovateľa e-mailových služieb, aby ste si overili, či máte správne heslo a či je služba e-mailu aktívna.
 4. Vyčistite svoju schránku na doručené správy. E-maily presuňte z priečinka Doručená pošta do dočasného priečinka. Týmto spôsobom tiež overíte, či niektoré e-maily nie sú poškodené a nespôsobujú problémy so synchronizáciou. Potom sa odhláste.
 5. Zavrite všetky ostatné e-mailové programy, aby ste mali istotu, že v danom čase sa k e-mailovému kontu pokúša pristupovať len jedno zariadenie, a skúste to znova.

V telefóne nemôžem prijímať e-maily

 1. Skontrolujte priečinky nevyžiadanej pošty. Váš e-mail mohol byť prijatý, ale bol omylom odfiltrovaný.
 2. Zmeňte nastavenie synchronizácie e-mailu, ktoré v počte dní špecifikuje, ako staré položky by sa mali sťahovať zo servera. Týmto sa môže vyriešiť problém toho, že v telefóne nevidíte staršie e-mailové položky.

Vo svojom telefóne môžem prijímať e-maily, ale nemôžem ich odosielať

 1. Namiesto mobilného dátového pripojenia skúste použiť Wi-Fi.
 2. Od poskytovateľa e-mailových služieb si vyžiadajte konkrétne nastavenia alebo svoje nastavenia porovnajte s nastaveniami v inom telefóne. Často sa stáva, že poskytovateľ e-mailových služieb používa iné nastavenia pri odosielaní e-mailov v závislosti od toho, ku ktorej sieti ste pripojený. Môžu vás požiadať, aby ste na odosielanie e-mailov používali vlastný server poskytovateľa e-mailov alebo pri odosielaní e-mailov použili iné nastavenia šifrovania.

Zobrazuje sa mi chybové hlásenie

 • Použite prehliadač a skúste na internete vyhľadať článok technickej podpory, ktorý sa týka príslušného chybového hlásenia.

Vyriešil sa tým váš problém?

Nedajú sa posielať ani prijímať multimediálne správy

Reštartujte telefón s vloženou SIM kartou a skúste odoslať multimediálnu správu (telefón načíta nastavenia zo SIM karty).

 • Tip: Odošlite multimediálnu správu na svoje vlastné mobilné telefónne číslo. Týmto otestujete funkciu odosielania aj prijímania súčasne.
 • Dôležité! Multimediálne správy si vyžadujú mobilné dátové pripojenie.
 • Poznámka! Ak máte dve SIM karty priradené k rovnakému telefónnemu číslu, multimediálne správy môžete prijímať len na primárnu SIM kartu.

Ak sa môžete pripojiť na internet, ale nemôžete odosielať multimediálne správy, nastavenia skúste zadať manuálne

 1. Online skúste vyhľadať nastavenia vášho mobilného operátora. Ak chcete nastavenia pridať manuálne, prejdite na položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové > Mobilná sieť + SIM > Nastavenia SIM karty . V dolnej časti by ste mali vidieť položku MMS APN. Ťuknite na položku +.

  Lumia s Windows Phonom 8 (v závislosti od modelu telefónu):
  • 1. možnosť – prejdite na položky Nastavenia > Prístupový bod a ťuknite na položku +.
  • 2. možnosť – prejdite na položku Nastavenia > mobilná sieť+SIM > Nastavenia SIM karty > SIM a ťuknite na položku Pridajte MMS APN.

Ak sa nemôžete pripojiť na internet prostredníctvom mobilného dátového pripojenia

 1. Povoľte mobilné dátové pripojenie v telefóne. Prejdite na položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové pripojenie > Mobilná sieť + SIM (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > mobilná sieť + SIM) a položku Dátové pripojenie prepnite na možnosť Zapnuté.
 2. Skontrolujte, či je aktivovaný dátový roaming, keď nie ste v domácej sieti. Prejdite na položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové pripojenie > Mobilná sieť + SIM (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > mobilná sieť + SIM) a vyberte položku možnosti dátového roamingu).
 3. Uistite sa, že ste nevyčerpali svoj dátový paušál. Prejdite na položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové pripojenie > Spotreba dát.
 4. Skontrolujte, či nie sú obmedzené dáta v pozadí. Prejdite na položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové pripojenie > Spotreba dát > Upraviť. Prepnite položku Obmedziť dátové prenosy v pozadí na možnosť Nikdy alebo položku Obmedziť dátové prenosy v pozadí pri roamingu na možnosť Vypnuté.
  Lumia s Windows Phonom 8: Na obrazovke Štart potiahnite prst doľava v zozname aplikácií a spustite aplikáciu Dátový senzor. Položku Obmedziť dátové prenosy v pozadí alebo položku Obmedziť dátové prenosy v pozadí pri roamingu prepnite na možnosť Vypnuté.
 5. U svojho mobilného operátora si overte, či máte na SIM karte aktivovaný paušál pre mobilné dáta (prístup na internet).

Vyriešil sa tým váš problém?

Nepamätám si heslo konta Microsoft

Pomocou prehliadača prejdite na adresu account.live.com/password/reset a postupujte podľa pokynov.


Vyriešil sa tým váš problém?

Nemôžem pridať konto Microsoft

Prihlásenie do konta Microsoft môže byť neúspešné, ak v telefóne nie je nastavený správny dátum. Zlyhať môže aj vtedy, ak sieťové pripojenie nefunguje správne alebo ak sa pokúšate vytvoriť nové konto Microsoft s e-mailovou adresou live.com. Pred nastavením konta Microsoft sa vám môže zobraziť výzva na overenie identity.

Kontrola nastavenia času a pripojenia k sieti

 1. Prejdite na položky Nastavenia > Dátum a čas a manuálne nastavte správne časové pásmo, dátum a čas. Skúste sa znova prihlásiť.
 2. Ak táto akcia problém neodstráni, pripojte sa k sieti Wi-Fi a skúste sa prihlásiť prostredníctvom tejto siete.

Zobrazuje sa hlásenie Nedá sa pripojiť

 1. Ak k tomu dôjde počas úvodného nastavenia, preskočte sprievodcu nastavením konta tak, že ťuknete na položku Prihlásiť sa neskôr.
 2. Aktualizujte telefón v ponuke Nastavenia > aktualizácia telefónu > vyhľadať aktualizácie.
 3. Po aktualizácii telefónu vyberte položky Nastavenia > e-mail a kontá > pridať konto a ťuknite na položku Konto Microsoft.
 4. Ak už máte konto, ktoré používate s Xboxom, Windowsom 8, službou Outlook.com, Skypom alebo inou službou od Microsoftu, ťuknite na položku prihlásiť sa. Ak ešte nemáte konto, ťuknite na položku Vytvoriť. Vyplňte formulár na obrazovke a získajte novú e-mailovú adresu Outlook.com alebo ťuknite na položku Použiť existujúcu e-mailovú adresu.
 5. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie identity s bezpečnostným kódom, vyberte možnosť overenia (SMS správou, hovorom alebo e-mailom) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak nedostanete overovací kód

 1. Ak používate možnosť overenie e-mailom, skontrolujte, či ste zadali správnu e-mailovú adresu, keď sa vám zobrazila výzva na zadanie e-mailovej adresy.
 2. Ak používate možnosť overenie SMS správou alebo hovorom, sprievodca inštaláciou vás vyzve, aby ste zadali posledné 4 miesta telefónneho čísla, ktoré ste zadali pri vytváraní konta. Skontrolujte, či ste zadali správne čísla. Skontrolujte aj, či máte v telefóne SIM kartu a či je telefón pripojený k sieti. Ak sa čísla, ktoré zadáte, zhodujú s poslednými 4 miestami telefónneho čísla priradeného k vášmu kontu, dostanete overovací kód prostredníctvom SMS správy alebo telefonického hovoru.
 3. Ak nedostanete overovací kód, skúste použiť ďalšiu možnosť overenia.

Zobrazuje sa kód chyby

Pomocou prehliadača skúste k danému kódu chyby vyhľadať online článok technickej podpory.

Ak sa stále nemôžete prihlásiť pomocou telefónu, skontrolujte s prehliadačom, či sa môžete úspešne prihlásiť so svojím kontom alebo vytvorte nové konto.

Prihlásenie bolo úspešné, ale konto Microsoft nefunguje správne

Skontrolujte, či ste v nastaveniach konta uviedli správny dátum narodenia. Ak ste podľa uvedeného dátumu narodenia dieťa, na vaše konto Microsoft sa uplatňujú obmedzenia.


Vyriešil sa tým váš problém?

Nepamätám si heslo

Obnovte nastavenia telefónu.

Dôležité: Obnova výrobných nastavení telefónu vymaže celý osobný obsah vrátane aplikácií a obnoví výrobné nastavenia.

 1. Uistite sa, že váš telefón má dostatočne nabitú batériu. Telefón nechajte nabíjať aspoň 20 minút.
 2. Telefón vypnite a odpojte nabíjačku.
 3. Podržte stlačené tlačidlo zníženia hlasitosti a pripojte nabíjačku. Na obrazovke je zobrazený výkričník (!).
  Connecting the charger to perform hard reset
 4. Stlačte tlačidlá v tomto poradí: zvýšenie hlasitosti, zníženie hlasitosti, napájanie a zníženie hlasitosti.
  Sequence of keys to press to complete hard reset.

  Používatelia telefónu Lumia 950 XL: Upozorňujeme, že kombinácie hardvérových tlačidiel sa v porovnaní s ostatnými telefónmi Lumia mierne odlišujú.
 5. Čakajte, kým sa nedokončí obnova výrobných nastavení telefónu. Počas obnovy sa na obrazovke budú otáčať približne 5 minút ozubené kolieska, potom obrazovka zhasne na približne 30 sekúnd a telefón sa reštartuje.
 6. Vykonajte úvodné nastavenie telefónu. Ak sa zobrazí dátum a čas, skontrolujte, či sú hodnoty správne.
 7. Odpojte nabíjačku.
Vyriešil sa tým váš problém?

Ako môžem odomknúť telefón na používanie SIM karty od iného poskytovateľa sieťových služieb?

Obráťte sa na operátora siete. Len operátor siete vám dokáže poskytnúť kód odblokovania a návod na jeho použitie.

Vyriešil sa tým váš problém?

Nepamätám si kód PIN ani PUK

Ak ste zabudli kódy alebo ich nepoznáte, obráťte sa na operátora siete.

Vyriešil sa tým váš problém?

Slabá kvalita zvuku prichádzajúceho hovoru počas hovoru
 1. Overte si intenzitu signálu na displeji telefónu a presuňte sa na miesto s lepším príjmom.
 2. Skontrolujte, či problém nastane pri aktivácii reproduktora telefónu alebo použití káblových slúchadiel.
 3. Skontrolujte, či k výskytu problému dochádza pri odchádzajúcom alebo prichádzajúcom hovore z konkrétneho čísla alebo či záleží na tom, kto inicioval hovor.
 4. Pomocou tlačidiel hlasitosti nastavte komfortnú úroveň hlasitosti.
 5. Nahrajte zvukový klip a prehrajte nahrávku. Týmto spôsobom otestujete funkčnosť mikrofónu a reproduktora súčasne.

Vyriešil sa tým váš problém?

Počas prehrávania hudby alebo hrania hier sa neprehráva zvuk
 1. Reštartujte telefón súčasným stlačením a podržaním tlačidiel napájania a zníženia hlasitosti, kým telefón nezavibruje. Potom ich uvoľnite a telefón sa reštartuje.
 2. Po tejto akcii môže byť potrebné znova nastaviť hlasitosť. Pomocou tlačidiel hlasitosti nastavte komfortnú úroveň hlasitosti.
 3. Ak je to možné, skúste použiť káblový headset.
Vyriešil sa tým váš problém?

Čo robiť, keď nemám dostatok voľného miesta v telefóne Lumia na aktualizáciu softvéru?

1. možnosť – uvoľnenie interného úložiska telefónu

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Presuňte aplikácie, ktoré aktívne používate, na pamäťovú kartu (SD) alebo ak váš telefón nemá vo výbave pamäťovú kartu, potom môžete odinštalovať aplikácie, ktoré si už nechcete ponechať alebo používať:

 1. Na obrazovke Štart potiahnite prstom doľava v zozname aplikácií a vyberte položku Dátový senzor.
 2. Ťuknite na položky telefón > aplikácie+hry, vyberte aplikáciu a ťuknite na položku presunúť na SD kartu alebo vyberte položku odinštalovať.

Fotografie a videá môžete preniesť do služby OneDrive, kde k nim budete mať zabezpečený jednoduchší prístup z telefónu, tabletu alebo počítača. Ak máte zapnuté automatické nahrávanie do OneDrive, fotografie a videá sa nahrajú automaticky. Ak nie, môžete ich vyhľadať v lokalite Fotografie vo svojom telefóne.

 1. Vyberte fotografie a videá z albumov, ťuknite na položku zdieľať a vyberte položku OneDrive.
 2. Počkajte na dokončenie nahrávania. Môže to chvíľu trvať v závislosti od rýchlosti pripojenia na internet.
 3. Potom len odstráňte fotografie a videá z interného ukladacieho priestoru v telefóne, aby ste uvoľnili miesto.

Presunutie hudby, obrázkov a videí pomocou počítača

 1. Telefón pripojte k počítaču pomocou kompatibilného kábla USB. V počítači použite Prieskumníka a postupujte takto:
 2. Prejdite na priečinok telefón v telefóne s Windowsom.
 3. Presuňte obsah ako hudbu, videá, obrázky a kancelárske dokumenty z interného ukladacieho priestoru telefónu do počítača. Urobíte to tak, že pravým tlačidlom myši kliknete na vybraté súbory a vyberiete možnosť Vystrihnúť. Ak chcete prilepiť súbory, prejdite do priečinka v počítači, kam chcete pridať súbory, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Prilepiť.
 • Na hladký priebeh aktualizácie softvéru (v závislosti od modelu telefónu) budete potrebovať až 1,5 GB voľného miesta v pamäti telefónu. Ak chcete skontrolovať dostupné voľné miesto, prejdite na položky Nastavenia > Senzor úložiska.

2. možnosť – spustenie obnovenia výrobných nastavení

Ak nemáte SD kartu alebo sa vám na základe postupu 1. možnosti nepodarí uvoľniť dostatok miesta v pamäti, zvážte možnosť obnovenia výrobných nastavení telefónu.

 1. Kým pristúpite k obnoveniu výrobných nastavení, vytvorte si zálohu obsahu vášho telefónu. Na obrazovke Štart potiahnite prstom doľava v zozname aplikácií a potom ťuknite na položku Nastavenia > záloha. Ak používate zabezpečenú WiFi sieť, skontrolujte, či máte k dispozícii heslo k Wi-Fi sieti, ktoré budete potrebovať po obnovení výrobných nastavení.
 2. Spustite obnovenie výrobných nastavení (Nastavenia > Informácie > Obnoviť výrobné nastavenia).
 3. Čakajte, kým sa nedokončí obnova výrobných nastavení telefónu. Počas obnovy sa na obrazovke budú otáčať približne 5 minút ozubené kolieska a potom sa telefón reštartuje.
 4. Keď sa telefón reštartuje, pripojte sa k sieti, ale neprihlasujte sa do konta Microsoft (nevykonajte obnovenie zo zálohy).
 5. Stiahnite a nainštalujte nový softvér (Nastavenia > aktualizácia telefónu > vyhľadať aktualizácie).
 6. Obnovte výrobné nastavenia telefónu, aby sa inicioval proces obnovy (Nastavenia > informácie > obnoviť výrobné nastavenia telefónu).
 7. Počkajte, kým sa v telefóne obnovia výrobné nastavenia, pripojte sa k sieti, prihláste sa do konta Microsoft a vyberte zálohu, ktorú ste v minulosti vytvorili.
 8. Telefón vás vyzve na overenie identity bezpečnostným kódom. V časti Ako chcete dostať svoj kód otvorte zoznam a vyberte možnosť overenia (text, telefonát alebo e-mail) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

3. možnosť – použitie nástroja Software Recovery Tool

Ak sa vám nepodarí aktualizovať telefón podľa pokynov 2. možnosti, zvážte použitie počítača.

 1. Ak je to možné, vytvorte zálohu obsahu vášho telefónu pred začatím inštalácie. Na obrazovke Štart potiahnite prstom doľava v zozname aplikácií a potom ťuknite na položku Nastavenia > záloha. Ak používate zabezpečenú WiFi sieť, skontrolujte, či máte k dispozícii heslo k Wi-Fi sieti, ktoré budete potrebovať po obnovení výrobných nastavení.
 2. Stiahnite a nainštalujte nástroj Software Recovery Tool (k dispozícii pre Windows 7 alebo novší).
 3. Pripojte telefón k počítaču a nainštalujte najnovšiu verziu softvéru telefónu pomocou nástroja Software Recovery Tool.
 4. Počkajte, kým sa v telefóne obnovia výrobné nastavenia, pripojte sa k sieti, prihláste sa do konta Microsoft a vyberte zálohu, ktorú ste v minulosti vytvorili.
 5. Telefón vás vyzve na overenie identity bezpečnostným kódom. V časti Ako chcete dostať svoj kód otvorte zoznam a vyberte možnosť overenia (text, telefonát alebo e-mail) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.


Vyriešil sa tým váš problém?

Nepočujem zvuk cez headset
 1. Vypnite telefón a znova ho zapnite. Po tejto akcii môže byť potrebné znova nastaviť hlasitosť.
 2. Skontrolujte, či je kompatibilný káblový headset správne pripojený k telefónu.
 3. Headset pripojte k inému telefónu, aby ste si overili, či je problém spôsobený headsetom alebo telefónom.

Vyriešil sa tým váš problém?

Môj telefón Lumia stále zobrazuje ozubené kolieska
 1. Pripojte nabíjačku a telefón nechajte nabíjať minimálne 60 minút.
 2. Ak však telefón nedokáže načítať obrazovku Štart, obnovte výrobné nastavenia telefónu podľa nižšie uvedených pokynov.

a. Odpojte nabíjačku. Súčasne stlačte tlačidlá napájania a zníženia hlasitosti. Uvoľnite stlačené tlačidlá, keď telefón zavibruje.

Keys to press to perform soft reset

b. Ihneď ako telefón zavibruje (alebo ak je telefón vypnutý, zapnite ho), stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti a podržte ho stlačené, kým sa na obrazovke telefónu nezobrazí výkričník (!). Uvoľnite tlačidlo zníženia hlasitosti.

Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

c. Potom stlačte tlačidlá hlasitosti a napájania v tomto poradí: zvýšenie hlasitosti, zníženie hlasitosti, napájanie a zníženie hlasitosti.

Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

d. Čakajte, kým sa nedokončí obnova výrobných nastavení telefónu. Počas obnovy sa na obrazovke budú otáčať približne 5 minút ozubené kolieska, potom obrazovka zhasne na približne 30 sekúnd a telefón sa reštartuje.

e. Vykonajte úvodné nastavenie telefónu. Ak sa zobrazí dátum a čas, skontrolujte, či sú hodnoty správne.

Vyriešil sa tým váš problém?

Telefón sa zahrieva

Reštartujte telefón.

Skúste minimalizovať počet aplikácií a funkcií, ktoré sa používajú zároveň.

Uistite sa, že v telefóne nemáte žiadne nedokončené aktualizácie softvéru alebo aplikácií. Pokiaľ sa v Obchode nenachádzajú rozpracované aktualizácie aplikácií, dokončite ich alebo ich zrušte.

Vo väčšine prípadov je normálne, ak sa telefón zahrieva napríklad vtedy, keď používate niekoľko náročných aplikácií, počúvate dlhší čas hudbu, sťahujete veľké objemy dát alebo nabíjate telefón.

Telefón spĺňa prísne štandardy výrobcu na bezpečnosť zariadení a zároveň medzinárodný štandard pre bezpečnosť (IEC 60950-1) a špecifické požiadavky konkrétnej krajiny.

Telefón môže automaticky znížiť rýchlosť, zavrieť aplikácie alebo sa v prípade potreby vypnúť, aby sa nezahrial na príliš vysokú teplotu a bola zabezpečená jeho ochrana.

Vyriešil sa tým váš problém?

Nemôžem sťahovať ani aktualizovať aplikácie z Obchodu

Ak sa môžete pripojiť k internetu pomocou prehliadača v telefóne, ale nemôžete stiahnuť ani aktualizovať aplikácie ani hry z Obchodu, vyskúšajte tieto kroky:

V telefóne
Skontrolujte, či je v telefóne nastavený správny dátum a čas.
 1. Vyberte položky Nastavenia > Čas a jazyk > Dátum a čas (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > dátum+čas).
 2. Položku Automaticky nastaviť dátum a čas prepnite na možnosť Vypnuté a manuálne nastavte aktuálny dátum, čas a pásmo.
Manuálne synchronizujte konto Microsoft a skontrolujte jeho stav.
 1. Vyberte položku Ľudia > ... > Nastavenia, ťuknite a podržte konto Microsoft (Outlook) a vyberte položku Synchronizovať (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > e-mail+kontá, ťuknite a podržte konto Microsoft (Windows Live) a vyberte položku synchronizovať).
 2. Čakajte, kým sa telefón nesynchronizuje a potom pokračujte na ďalší krok. Ak sa vám zobrazí chyba, pomocou prehliadača skúste na internete nájsť článok technickej podpory, ktorý sa týka príslušného chybového kódu.
Prejdite do Obchodu a skontrolujte, či nejaká aplikácia alebo hra nezostala v štádiu sťahovania, ktoré nebolo dokončené. Zrušte všetky nedokončené sťahovania, reštartujte telefón a manuálne vyhľadajte aktualizácie aplikácie alebo hry v Obchode. Odporúčame, aby ste pri vyhľadávaní aktualizácií pre aplikácie telefón ponechali pripojený k nabíjačke a Wi-Fi sieti.

 1. Vyberte položky Obchod > Ponuka > Na stiahnutie a aktualizácie (Lumia s Windows Phonom 8: Obchod > ... > stiahnuté súbory) alebo ťuknite na ikonu, ktorá zobrazuje počet súborov, ktorých sťahovanie sa nedokončilo.
 2. Ak niektorý z nich signalizuje chybu, pozrite si podrobnosti a ťuknutím naň zobrazte viac podrobností. Ak chcete odstrániť aplikáciu z frontu, ťuknite na aplikáciu a ťuknutím na symbol X zastavte sťahovanie a aplikáciu odstráňte z frontu. Lumia s Windows Phonom 8: Ak niektorá z položiek uvádza Vyžaduje sa pozornosť používateľa, ťuknutím na ňu zobrazíte bližšie podrobnosti. Ak chcete odstrániť aplikáciu z frontu, ťuknite na ňu, podržte ju a potom vyberte položku zrušiť sťahovanie.
 3. Lumia s Windowsom 10: Pod položkami Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Aktualizácia telefónu sa uistite, že váš telefón nemá nedokončenú aktualizáciu softvéru.
 4. Reštartujte telefón a spustite manuálnu kontrolu aktualizácií aplikácií. Prejdite na položku Obchod > Ponuka > Na stiahnutie a aktualizácie (Lumia s Windows Phonom 8: Obchod > ... > nastavenia, ťuknite na položku vyhľadať aktualizácie). V spodnej časti obrazovky sa zobrazí položka Vyhľadať aktualizácie. Po vyhľadaní aktualizácií vyberte položku Aktualizovať všetky v hornej časti obrazovky.
 5. Telefón ponechajte pripojený k nabíjačke a Wi-Fi sieti a počas pokusu o stiahnutie aktualizácií aplikácie s ním nepracujte.
V konte Microsoft
Skontrolujte, či je problém spôsobený neúplnými informáciami v profile konta Microsoft.
 • Ak konto Microsoft ešte nemáte zriadené, môžete si ho vytvoriť tu alebo pomocou telefónu.
 • Ak nemáte zabezpečený prístup ku kontu, vykonajte obnovu hesla ku kontu Microsoft online a potom zadajte nové heslo pre vaše konto v telefóne: prejdite na položku Nastavenia > Kontá > E-maily a kontá (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > e-mail+kontá) a začiarknite políčko e-mail, ktoré sa zobrazí pod kontom Microsoft.
 1. Pomocou prehliadača sa prihláste na stránke account.microsoft.com s e-mailovou adresou pre konto Microsoft.
 2. Ak vaša e-mailová adresa nie je overená, ťuknite na položku overte svoju e-mailovú adresu a dostanete e-mail od tímu konta Microsoftu s pokynmi na overenie adresy.
 3. Ťuknite na položku Základné informácie a uistite sa, že ste v údajoch správne zadali dátum narodenia. Tento údaj je nevyhnutný na overenie vášho veku.
Ak máte nové zariadenie naviazané na konto Microsoft, mohlo dôjsť k dosiahnutiu limitu maximálneho počtu zariadení. Odstráňte zariadenia, ktoré už nevlastníte alebo nepoužívate:
 • Dôležité: Týmto spôsobom sa telefón odoberie zo služieb Microsoft a používať ho bude opäť možné až po vykonaní tvrdého resetu zariadenia.
 1. Prejdite na stránku account.microsoft.com a prihláste sa s e-mailovou adresou pre konto Microsoft.
 2. Vedľa telefónu, ktorý chcete odstrániť, vyberte položku Odstrániť.
 3. Začiarknite políčko Som pripravený odstrániť toto zariadenie a potom potvrďte odstránenie.

Vyriešil sa tým váš problém?

Telefón je fyzicky poškodený

Ak máte akýkoľvek dôvod sa domnievať, že interné súčasti telefónu vrátane batérie sú poškodené alebo mokré, telefón prestaňte používať. Upozorňujeme, že na pôsobenie kvapalín a fyzické poškodenie sa záruka nevzťahuje. Viac podrobných informácií nájdete v texte obmedzenej záruky.

Vyriešil sa tým váš problém?

Obrazovka telefónu je prasknutá

Ďalšia pomoc

Ak má váš telefón prasknutú obrazovku alebo iné fyzické poškodenie alebo poškodenie kvapalinou, kliknutím sem (v angličtine) získate ďalšiu pomoc od našich partnerov v B2X. 

Ďalšia pomoc

Ak tieto kroky nepomohli vyriešiť problém s vaším telefónom, kliknutím sem (v angličtine) získate ďalšiu pomoc od našich partnerov v spoločnosti B2X, ktorá je poskytovateľom služieb zákazníkom autorizovaným spoločnosťou Microsoft.

Obnova softvéru telefónu

Ak telefón zamrzol alebo sa nedá spustiť, nástroj na obnovu Windows Device Recovery Tool vám pomôže s obnovením výrobných nastavení telefónu a softvéru telefónu v pohodlí vášho domova. Tento nástroj sa dá použiť aj v telefónoch, ktoré sa spustia, ale sa na nich zobrazuje obrazovka na obnovenie šifrovania BitLocker.

 • Dôležité! Pomocou nástroja Windows Device Recovery Tool vymažete všetok obsah uložený v telefóne vrátane aplikácií a hier (spolu s údajmi aplikácií a priebehom hier), SMS správ, histórie hovorov, hudby, fotografií a ďalšieho obsahu. Ak je to možné, najskôr zálohujte svoj telefón (nastavenia > zálohovanie). Po dokončení budete môcť obnoviť zálohu.
 • Poznámka: Proces obnovenia môže chvíľu trvať v závislosti od rýchlosti pripojenia na internet a počas inštalácie nemôžete používať telefón. Nainštaluje sa najnovšia schválená verzia softvéru pre váš telefón a model.
Do svojho počítača stiahnite a nainštalujte nástroj Windows Device Recovery Tool (je k dispozícii pre Windows 7 alebo novší). Ak je to možné, uistite sa, že batéria v telefóne je dostatočne nabitá. Po dokončení inštalácie spustite aplikáciu. Zobrazí sa hlavná obrazovka.


 1. Ak sa telefón nerozpozná automaticky, odpojte všetky telefóny od počítača a stlačte tlačidlo Telefón sa nerozpoznal v dolnej časti hlavnej obrazovky.
 2. Ak sa zobrazí výzva, vyberte výrobcu telefónu.
 3. Pripojte telefón k počítaču pomocou kompatibilného USB kábla.
 4. Počkajte, kým počítač nerozpozná telefón a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa telefón nepripojí do jednej minúty, skúste ho reštartovať: USB ponechajte pripojené a súčasne stlačte a podržte tlačidlá napájania a zníženia hlasitosti. Keď telefón zavibruje, uvoľnite tlačidlá.
 5. Stlačením tlačidla Inštalovať softvér spustite inštaláciu softvéru do telefónu.
 6. Po dokončení inštalácie sa telefón reštartuje. Ak je na SIM karte nastavený PIN kód, v tejto fáze bude potrebné zadať PIN kód SIM karty.

Vyriešil sa tým váš problém?

Vlastnosti

ID článku: 10280 – Posledná kontrola: 30. 9. 2016 – Revízia: 10

Windows Phone 8.1, Zařízení Nokia, Zařízení Nokia, Zařízení Nokia, Zařízení Nokia

Pripomienky