Zapnutie alebo vypnutie telefónu Lumia

Zapnite telefón a začnite sa s ním zoznamovať.

Obrázky sú príklady z Lumie 950. V Lumii 950 XL sa tlačidlo napájania nachádza medzi klávesmi hlasitosti.

Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým telefón nezavibruje.

power on Lumia

Vypnutie telefónu

Stlačte a podržte tlačidlo napájania a zachyťte a potiahnite obrazovku uzamknutia smerom nadol.

power off Lumia

Vlastnosti

ID článku: 10518 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky