Blokovanie tlačidiel a displeja v telefóne Lumia

Ak chcete zabrániť náhodne uskutočnenému hovoru, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške, môžete zablokovať tlačidlá a displej telefónu. Môžete nastaviť aj automatické blokovanie tlačidiel a displeja.

Obrázky sú príklady z Lumie 950. V Lumii 950 XL sa vypínač nachádza medzi klávesmi hlasitosti.

Tlačidlá a displej zablokujete tak, že stlačíte tlačidlo napájania.

Odblokovanie tlačidiel a displeja

Stlačte tlačidlo napájania a potiahnite obrazovku uzamknutia smerom nahor.

Unlock the keys and screen of Lumia

Tip: Ak môžete skryť svoj navigačný panel, môžete tiež zablokovať tlačidlá a uzamknúť obrazovku dvojitým ťuknutím na panel. Ak chcete zapnúť túto funkciu, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položky  Všetky nastavenia > Prispôsobenie > Obrazovka uzamknutia a zapnite možnosť Vypnúť obrazovku dvojitým ťuknutím na navigačný panel.

Nastavenie automatického blokovania tlačidiel a obrazovky

Potiahnite prstom na obrazovke zhora nadol, ťuknite na položky Všetky nastavenia > Prispôsobenie > Obrazovka uzamknutia a v časti Časový limit obrazovky vyberte časový limit, po uplynutí ktorého sa tlačidlá automaticky zablokujú a obrazovka automaticky uzamkne.

Vlastnosti

ID článku: 10520 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky