Nabíjanie telefónu Lumia pomocou USB nabíjačky

Batéria bola čiastočne nabitá u výrobcu, ale pred prvým zapnutím telefónu ju možno budete musieť znova nabiť.

Uistite sa, že na nabíjanie telefónu používate kompatibilnú USB nabíjačku. Nabíjačka sa môže predávať osobitne.

  1. Kompatibilnú nabíjačku zapojte do sieťovej zásuvky a kábel zapojte do telefónu.
  2. Keď je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od telefónu a potom od sieťovej zásuvky.

Batéria sa nemusí nabíjať vždy rovnako dlhý čas. Okrem toho môžete telefón používať aj počas nabíjania.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania.

Tip: Nabíjanie pomocou USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania zariadenia môžete prenášať údaje. Účinnosť nabíjania pomocou USB sa výrazne líši a môže trvať pomerne dlho, kým sa nabíjanie začne a zariadenie budete môcť používať.

Uistite sa, že je počítač zapnutý.

Najprv pripojte USB kábel k počítaču, potom k telefónu. Keď je batéria úplne nabitá, najprv odpojte USB kábel od telefónu, potom od počítača.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa výdrž počas hovorov a počas pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnej výdrži, batériu vymeňte.

Vlastnosti

ID článku: 10522 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky