Ako sa určujú kategórie webového obsahu?

Na kategorizáciu webových lokalít používame počítačovú analýzu, ktorej výsledky následne kontrolujú ľudskí kontrolóri.

Ak je webová lokalita obľúbená a jej obsah je stabilný, uložíme ju v zozname hodnotenia obsahu. Ak webová lokalita nie je dostatočne obľúbená na zaznamenanie v tomto zozname alebo ak sa jej obsah často mení, požiadame o určenie jej kategórie službu hodnotenia obsahu. Služba hodnotenia obsahu nám poskytne informáciu, či webová lokalita patrí do kategórie webových lokalít pre dospelých, resp. či ide o lokalitu všeobecného záujmu, prípadne či je webová lokalita neznáma.

Aj keď používame najnovšie technológie, žiadny systém takéhoto typu nefunguje so 100 % presnosťou. Webové filtrovanie môže v niektorých prípadoch zaradiť webovú lokalitu do inej kategórie, ako by si to predstavoval rodič alebo vydavateľ lokality.

Vlastnosti

ID článku: 10548 – Posledná kontrola: 22. 6. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky