Používanie ochrany pred obnovením výrobných nastavení vo Windows Phone

Vzťahuje sa na: Konto MicrosoftWindows 10 Mobile

Určite si to neželáte, no váš Windows Phone sa môže stratiť alebo ho niekto môže ukradnúť. Ak sa tak stane, môžete svoj telefón prezvoniť, zamknúť alebo vymazať jeho obsah, aby ste ho ľahšie našli alebo ochránili údaje, ktoré v ňom máte uložené. Môžete tiež zaistiť, že v ňom nikto nebude môcť jednoduchým spôsobom obnoviť výrobné nastavenia ani ho nebude môcť používať bez vášho povolenia. Všetko toto dokáže ochrana pred obnovením výrobných nastavení.

Ochrana pred obnovením výrobných nastavení je bezplatná služba, ktorá je dostupná na stránke account.microsoft.com a ktorá poskytuje dodatočné ochranné funkcie brániace v jednoduchom obnovení výrobných nastavení alebo opätovnom používaní vášho telefónu v prípade, že skončí v nesprávnych rukách. (Ochrana pred obnovením výrobných nastavení je k dispozícii iba pre niektoré nové telefóny, ktoré používajú zostavu 8.10.15127.138 alebo novšiu verziu.)

Zapnutie ochrany pred obnovením výrobných nastavení

Pri nastavovaní telefónu sa prihláste so svojím kontom Microsoft a akceptujte odporúčané nastavenia. Na zapnutie ochrany pred obnovením výrobných nastavení to stačí. Ak ju nezapnete pri nastavovaní telefónu, kedykoľvek môžete prejsť do časti Nastavenia 

Settings icon
> Aktualizácia a zabezpečenie > Lokalizovať telefón a zapnúť ju neskôr.

Po zapnutí ochrany pred obnovením výrobných nastavení sa na e-mailovú adresu priradenú vášmu kontu Microsoft odošle potvrdenie Víta vás ochrana pred obnovením výrobných nastavení.

Vypnutie ochrany pred obnovením výrobných nastavení pred predajom alebo vyradením telefónu z používania

Skôr, ako niekomu odovzdáte svoj telefón, odstráňte z neho všetky svoje osobné údaje a vypnite ochranu pred obnovením výrobných nastavení. Ak zostane ochrana pred obnovením výrobných nastavení zapnutá, nový majiteľ nebude môcť telefón používať.

 1. Ak chcete preniesť svoj obsah do ďalšieho telefónu, vytvorte si záložnú kópiu obsahu.

 2. Vyberte položky Nastavenia 

  Settings icon
  > Systém > Informácie > Obnoviť výrobné nastavenia telefónu.

 3. Ak ste pripravení vymazať z telefónu všetok svoj osobný obsah, vyberte možnosť Áno a potom overte akciu opätovným výberom položky Áno.

 4. Zadajte heslo svojho konta Microsoft a ochrana pred obnovením výrobných nastavení sa zakrátko vypne.

Vypnutie ochrany pred obnovením výrobných nastavení, keď už je majiteľom telefónu niekto iný

Ak váš telefón zmenil majiteľa a nevypli ste ochranu pred obnovením výrobných nastavení, nový majiteľ nebude môcť telefón nastaviť. Tu sú možnosti, ktoré máte k dispozícii:

 1. Prejdite na stránku account.microsoft.com/devices.

 2. Vedľa telefónu, ktorý už nevlastníte, vyberte položku Odstrániť telefón.

 3. Začiarknite políčko Môj telefón sa môže odstrániť, poznačte si kľúč na obnovenie a potom vyberte možnosť Odstrániť. Kľúč na obnovenie sa zobrazí na stránke a dostanete ho tiež e-mailom.

 4. Keď ste si istí, že máte svoj kľúč na obnovenie uložený, začiarknite políčko Kópia kľúča na obnovenie zostala aj u mňa a potom vyberte tlačidlo OK.

 5. Prepošlite e-mail s kľúčom na obnovenie novému majiteľovi telefónu.

Váš telefón sa prestane zobrazovať na stránke account.microsoft.com/devices a nový majiteľ bude môcť pri jeho nastavovaní odstrániť ochranu pred obnovením výrobných nastavení použitím možnosti Zakázať používanie kľúča na obnovenie.

Kupujete alebo ste od niekoho dostali telefón?

Tu je niekoľko dôležitých bodov, ktoré je dobré zvážiť pri preberaní telefónu po niekom inom:

 • Stav ochrany pred obnovením výrobných nastavení v telefóne môžete skontrolovať na stránke account.microsoft.com/resetprotection. Na stránke Stav ochrany pred obnovením výrobných nastavení zadajte identifikátor IMEI alebo MEID. Zistíte ho tak, že v telefóne vytočíte *#06#.

 • Ak je telefón nastavený, ale je zamknutý, obráťte sa na predchádzajúceho majiteľa. Mal by mať heslo, ktoré potrebujete na odomknutie telefónu, aby ste ho mohli nastaviť.

 • Vždy si samozrejme zistite, od koho telefón kupujete alebo dostávate.