Nastavenie funkcií rodiny vo Windowse 10

Ak ste mali v minulosti nastavené funkcie rodiny pre detské konto a potom ste vykonali inováciu na Windows 10, nastavenia rodiny môžete znova zapnúť pomocou niekoľkých krokov. Vaše dieťa sa bude musieť do systému Windows 10 prihlásiť s kontom Microsoft a vy potom budete musieť toto konto pridať do svojej rodiny na lokalite account.microsoft.com/family.

Pridaním členov do svojej rodiny môžete pomôcť deťom zostať na internete v bezpečí a budovať dôveru a vedomosti o vhodných webových lokalitách, časových limitoch a aplikáciách a hrách. Ak chcete zobraziť členov rodiny a upravovať nastavenia pre deti, prejdite na lokalitu account.microsoft.com/family.

Kontrola konta dieťaťa v PC, ktoré používa dieťa

  1. Povedzte dieťaťu, aby sa prihlásilo do počítača.

  2. Otvorte okno Nastavenie a vyberte položku Kontá.

  3. Vyberte položku Vaše konto.

    • Ak sa dieťa v súčasnosti neprihlasuje pomocou konta Microsoft, vyberte možnosť Prihlásiť sa namiesto toho s kontom Microsoft a zadajte jeho e-mailovú adresu.

    • Ak je k jeho kontu už priradená nejaká e-mailová adresa, poznačte si ju. Použijete ju na pridanie konta Microsoft, ktoré patrí vášmu dieťaťu, do svojej rodiny na lokalite account.microsoft.com/family.

Pridanie konta Microsoft vášho dieťaťa do vašej rodiny

  1. Prihláste sa na lokalite account.microsoft.com/family.

  2. Prejdite do časti Vyberte dieťa, ktorého nastavenia chcete zobraziť alebo upraviť a vyberte položku Pridať.

  3. Zadajte e-mailovú adresu, pomocou ktorej sa vaše dieťa prihlasuje do Windowsu 10, a vyberte možnosť Odoslať pozvanie.

Vaše dieťa bude musieť odsúhlasiť pozvánku zo svojej e-mailovej adresy.

Keď sa vaše dieťa pridá do vašej rodiny pomocou konta Microsoft, budete môcť nastaviť vhodné obmedzenia webových lokalít, aplikácií a hier pre jeho vek a časové limity používania PC a sledovať jeho posledné aktivity. Tieto nastavenia sa použijú vo všetkých zariadeniach so systémom Windows 10, do ktorých sa dieťa prihlási.

Ak máte mladšie dieťa, môžete preň nastaviť aj obrázkové heslo a namiesto písania hesla sa bude prihlasovať kreslením tvarov na obľúbenú fotografiu.

Vlastnosti

ID článku: 10551 – Posledná kontrola: 22. 6. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)