Ako vypnúť funkcie rodiny?

Ak chcete zastaviť alebo prestať používať funkcie rodiny poskytované spoločnosťou Microsoft, postupujte podľa pokynov pre verziu Windowsu, ktorú používate.

Windows 10, Windows 10 Mobile, Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1: Odstránenie ľudí z rodiny v konte Microsoft

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na stránku http://account.microsoft.com/family a prihláste sa s kontom Microsoft dospelej osoby v rodine.
 2. Ak chcete odobrať dieťa, v hornej časti sekcie s označením Vyberte dieťa, ktorého nastavenia chcete zobraziť alebo upraviť vyberte tlačidlo Odobrať.

  Ak chcete odobrať dospelú osobu vrátane konta, s ktorým ste sa prihlásili, v hornej časti sekcie Dospelí vyberte tlačidlo Odobrať. Ak ste jedinou dospelou osobou v rodine a chcete sa odobrať, najprv je potrebné odobrať všetky deti.
 3. Vyberte osobu, ktorú chcete odobrať z rodiny.
 4. Vyberte tlačidlo Odobrať zobrazené po výbere osoby, ktorú chcete odobrať.

Windows 7 alebo Windows Vista využívajúce funkciu Bezpečnosť rodiny prostredníctvom balíka Windows Essentials: Odinštalovanie funkcie Bezpečnosť rodiny

 1. Kliknite na tlačidlo Štart
  Obrázok tlačidla Štart
  , kliknite na položku Ovládací panel a po kliknutí na položku Programy kliknite na položku Odinštalovať program.
 2. Kliknite na položku Windows Essentials.
 3. Kliknite na položku Odinštalovať (alebo na položku Odinštalovať alebo zmeniť). Ak sa zobrazí výzva, kliknite na položku Pokračovať.
 4. Začiarknite políčko vedľa položky Bezpečnosť rodiny a potom kliknite na položku Pokračovať.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 6. Po odinštalovaní filtra Bezpečnosť rodiny reštartujte počítač.
 7. Vo webovom prehliadači prejdite na lokalitu http://account.microsoft.com/family a prihláste sa s kontom Microsoft rodiča, ktorý nastavil rodinu.
 8. Ak sa v zozname zobrazia detské kontá:
  1. V hornej časti sekcie s označením Vyberte dieťa, ktorého nastavenia chcete zobraziť alebo upraviť vyberte tlačidlo Odobrať.
  2. V zozname vyberte prvé detské konto a potom vyberte tlačidlo Odobrať. Zopakovaním tohto kroku odoberte všetky deti.
 9. Vráťte sa na hlavnú stránku rodiny a v hornej časti sekcie Dospelí vyberte tlačidlo Odobrať.
 10. Vyberte konto, s ktorým ste sa prihlásili, a potom vyberte položku Odobrať.

Windows 7 používajúci rodičovskú kontrolu

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. Dvakrát kliknite na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny.
 3. Kliknite na položku Rodičovská kontrola.
 4. V časti Rodičovská kontrola kliknite na položku Vypnuté.

Windows XP s funkciou Bezpečnosť rodiny

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.
 2. V zozname Aktuálne nainštalované programy kliknite na položku Windows Essentials a potom na položku Odstrániť. Ak sa zobrazí výzva, kliknite na položku Pokračovať.
 3. Začiarknite políčko vedľa položky Bezpečnosť rodiny a potom kliknite na položku Pokračovať.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 5. Po odinštalovaní filtra Bezpečnosť rodiny reštartujte počítač.
 6. Vo webovom prehliadači prejdite na lokalitu http://account.microsoft.com/family a prihláste sa s kontom Microsoft rodiča, ktorý nastavil rodinu.
 7. Ak sa v zozname zobrazia detské kontá:
  1. V hornej časti sekcie s označením Vyberte dieťa, ktorého nastavenia chcete zobraziť alebo upraviť vyberte tlačidlo Odobrať.
  2. V zozname vyberte prvé detské konto a potom vyberte tlačidlo Odobrať. Zopakovaním tohto kroku odoberte všetky deti.
 8. Vráťte sa na hlavnú stránku rodiny a v hornej časti sekcie Dospelí vyberte tlačidlo Odobrať.
 9. Vyberte konto, s ktorým ste sa prihlásili, a potom vyberte položku Odobrať.
Vlastnosti

ID článku: 10555 – Posledná kontrola: 22. 6. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky