Používanie textových alebo vizuálnych alternatív namiesto zvukov

V mnohých aplikáciách môžete po zmene nastavení používať vizuálne pomôcky namiesto zvukov. Postupujte takto:

Operačný systémPostup
Windows 10Prejdite do ponuky Štart , zadajte slovné spojenie Nahradiť zvuky vizuálnymi pomôckami a potom vyberte položku Nahradiť zvuky vizuálnymi pomôckami.
Windows 8.1
Windows RT 8.1
 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do poľa vyhľadávania zadajte slovné spojenie Nahradiť zvuky vizuálnymi pomôckami a potom vyberte položku Nahradiť zvuky vizuálnymi pomôckami.
Windows 7
 1. Vyberte tlačidlo Štart 
  Obrázok tlačidla Štart
  a potom vyberte položky Ovládací panel > Zjednodušenie prístupu.

 2. Vyberte položky Centrum zjednodušenia prístupu > Používať textové alebo vizuálne alternatívy zvukov.

Potom vyberte možnosť, ktorú chcete použiť:

   • Zapnúť vizuálne oznamovanie zvukov. Táto možnosť nahradí systémové zvuky vizuálnymi pomôckami, napríklad blikaním na obrazovke, takže oznámenia budú viditeľné napriek tomu, že ich nebude počuť. Okrem toho je pri zvukových oznámeniach možné nastaviť aj spôsob upozornenia.
   • Zobraziť textové titulky pre hovorený dialóg. Táto možnosť spôsobí, že Windows bude namiesto zvukov upozorňujúcich na činnosť počítača zobrazovať textové popisy (napríklad pri otvorení dokumentu alebo dokončení tlače).
Vlastnosti

ID článku: 10571 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky