Zmena nastavení oznámení a akcií vo Windowse 10 Mobile

Oznámenia a rýchle akcie nájdete v centre akcií Windowsu 10 Mobile. Nastavenia spôsobu a času zobrazovania oznámení, ako aj aplikácie a nastavenia, ktoré predstavujú vami najčastejšie používané rýchle akcie, môžete kedykoľvek zmeniť.

Na obrazovke Štart prejdite potiahnutím prsta na zoznam Všetky aplikácie a potom vyberte položky Nastavenia > Systém > Oznámenia a akcie.

 

Nastavenia Centra akcií
 

Zmena nastavení oznámení, keď je telefón zamknutý

V časti Oznámenia zmeňte nastavenia oznámení, budíkov a pripomienok, keď je telefón zamknutý.

Zmena nastavení oznámení pre jednotlivých odosielateľov

V časti Zobrazovanie oznámení od týchto odosielateľov vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Zapnite alebo vypnite odosielateľa oznámení.
  • Vyberte meno odosielateľa a potom zapnite alebo vypnite bannery s oznámeniami, ochranu osobných údajov, vibrácie alebo zvuky a nastavte prioritu oznámení.

Výber a zmena usporiadania rýchlych akcií, ktoré sa zobrazujú v Centre akcií

V časti Rýchle akcie, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Zmeňte usporiadanie rýchlych akcií ich presunutím. Toto je poradie, v ktorom sa zobrazia v hornej časti Centra akcií.
  • Vyberte položku Pridať alebo odstrániť rýchle akcie a vyberte rýchle akcie v Centre akcií.
Vlastnosti

ID článku: 10572 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 5

Pripomienky