Ukončenie získavania zostáv Insider vo Windowse 10

Keď už ste vyskúšali najnovšie zostavy Insider, môžete sa rozhodnúť, že chcete zrušiť ich získavanie do počítača alebo telefónu, najmä ak vaše zariadenie už používa produkčnú zostavu. Môžete zrušiť získavanie pri nasledujúcej produkčnej alebo verejnej zostave alebo obnoviť pôvodný operačný systém zariadenia.

Zrušenie získavania pri ďalšej produkčnej zostave

Odporúčame vám zrušiť získavanie zostáv Insider, ak počítač alebo telefón používa produkčnú zostavu, ktorá je stabilnejšia a môže v zariadení fungovať dlhšie. Zostavy Insider sú menej stabilné než produkčné zostavy, nie sú udržiavané a ich platnosť nakoniec uplynie.
 1. Počkajte na oznámenie o ďalšej zostave. Vhodnou aplikáciou na to je Centrum pripomienok.
 2. Uistite sa, že zariadenie používa produkčnú zostavu. V počítači vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
  • Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Nastavenia  > Systém  > Informácie. Potom vyhľadajte informácie o vydaní, verzii a čísle zostavy.
  • V poli Hľadať zadajte winver alebo stlačte kláves s logom Windows (obrázok) + R. Potom vyhľadajte číslo zostavy.
 3. Ak ste sa rozhodli zrušiť získavanie v telefóne, uistite sa, že má nainštalovanú produkčnú zostavu stlačením a podržaním (alebo kliknutím pravým tlačidlom myši) tlačidla Štart . Potom vyberte položky Nastavenia  > Systém  > Informácie a vyhľadajte číslo zostavy.
 4. Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Windows Insider Program. Potom vyberte položku Prestať dostávať zostavy Insider.
 5. Postupujte podľa pokynov na zrušenie získavania zostáv v zariadení.

Zrušenie získavania zostáv a prechod na pôvodný operačný systém zariadenia

Ak sa chcete vrátiť na stabilnú zostavu, obnovte pôvodný operačný systém zariadenia, ktorý sa používal pri nákupe zariadenia. Použite v zariadení niektorý z nasledujúcich vhodných obrazov na obnovenie.

Obnovenie počítača:

 1. Zálohujte všetky informácie, ktoré si chcete ponechať.
 2. Použite jeden z nasledujúcich obrazov na obnovenie: Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10.
Obnovenie telefónu:

 1. Zálohujte všetky informácie, ktoré si chcete ponechať.
 2. Ak sa rozhodnete znovu nainštalovať Windows Phone 8.1, stiahnite si do počítača nástroj Windows Device Recovery Tool, pripojte telefón k tomuto PC a preinštalujte Windows Phone 8.1.
 3. Obnovenie Windowsu 10 Mobile: Vyberte tlačidlo Štart   a potom vyberte položky Nastavenia  > Systém  > Informácie  > Obnoviť výrobné nastavenia telefónu.

Vlastnosti

ID článku: 10584 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky