Obmedzenia týkajúce sa používania peňazí v konte Microsoft

Vzťahuje sa na: Konto MicrosoftMicrosoft Store

Uplatnením darčekových poukazov pridáte peniaze do svojho konta Microsoft, aby ste mohli nakupovať pre seba a rodinných príslušníkov. Peniaze nie je možné previesť na iné konto Microsoft a nie je možné ich prevádzať z jednej meny na inú.

Denné limity na uplatnenie a výdavky


Darčekové poukazy si môžete uplatniť na svoje konto Microsoft až do výšky 1 000 USD* v ľubovoľný deň. Ak máte ďalšie kontá Microsoft registrované na svoje meno alebo kontá, o ktorých sme zistili, že ste ich vytvorili vy, darčekový poukaz môžete uplatniť na ktorékoľvek alebo všetky svoje kontá Microsoft až do výšky 5 000 USD* v ľubovoľný deň (ale nie viac než 1 000 USD* na jedno konto Microsoft). Ako definujeme darčekové poukazy

Vo väčšine krajín môžete minúť až 1 000 USD* denne s obmedzením do 5 000 USD, ak ich míňate z viacerých svojich kont Microsoft (ale nie viac než 1 000 USD* na jedno konto Microsoft).

Limit pre zostatok na konte


Maximálna peňažná suma, ktorú môžete mať uloženú na konte Microsoft, je vždy 1 000 USD* s obmedzením do 5 000 USD* uložených v ľubovoľných alebo všetkých ďalších vašich kontách Microsoft (ale nie viac než 1 000 USD* na jedno konto Microsoft).

Miestne zákony môžu tieto limity ďalej upravovať. Ak porušíte niektoré z týchto obmedzení, možno nebudete dočasne môcť využiť peniaze na svojom konte Microsoft alebo uskutočňovať nákupy zo zostatku na svojom konte.

Výnimky pre krajiny alebo oblasti


* Uplatňuje sa ekvivalent sumy v USD v mene používanej vo vašej krajine alebo oblasti s nasledujúcimi výnimkami.

Krajina

Maximálna suma

Austrália

1 000 AUD

Francúzsko

250 EUR

Poznámka: Ak máte konto Microsoft založené vo Francúzsku, vyššie uvedené obmedzenia sa naň nevzťahujú. Namiesto toho je vaše konto Microsoft obmedzené tak, že počas akéhokoľvek 30-dňového obdobia môžete uplatniť najviac 250 EUR na svoje konto Microsoft a môžete uskutočniť len nákupy produktov so zostatkom na konte do výšky 250 EUR.

Hongkong

8 000 HKD

India

50 000 INR

Nový Zéland

5 000 NZD

Singapur

1 000 SGD

Švajčiarsko

3 000 CHF

Taiwan

10 000 TWD