Pridávanie kontaktov v Skype v systéme Windows 10 Mobile

Vďaka Skypu v systéme Windows 10 Mobile nebola komunikácia s kontaktmi nikdy jednoduchšia. Kontakty môžete hľadať podľa mena, e-mailu alebo ID v Skype, no môžete tiež prehľadávať navrhované kontakty. Skype môže dokonca pohľadať zhodu medzi vaším adresárom v mobile a e-mailoch a vašimi priateľmi, ktorí používajú Skype. Vďaka čomu sa môžete rýchlo spojiť, a to aj v prípade, že vaši priatelia používajú zariadenia so systémami Mac, iOS alebo Android.

Vyhľadanie a pridanie kontaktu podľa mena, e-mailu alebo ID v Skype

 1. Potiahnutím prstom na obrazovke Štart zobrazte zoznam Všetky aplikácie a potom vyberte položku Skype Video.
 2. Vyberte položku Pridať kontakty
  Add contacts icon
  .
 3. Do vyhľadávacieho poľa zadajte meno, meno v Skype alebo e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pridať.
 4. Z výsledkov hľadania vyberte svojho priateľa.
 5. Priateľovi napíšte krátku správu a kliknite na položku Odoslať.

Keď niekomu odošlete žiadosť o kontakt, až do prijatia tejto žiadosti sa vám bude používateľ v zozname kontaktov zobrazovať s otáznikom. Keď váš priateľ prijme žiadosť o kontakt, uvidíte, kedy je online.

Hľadanie zhody medzi adresárom a priateľmi, ktorí používajú Skype

 1. Potiahnutím prstom na obrazovke Štart zobrazte zoznam Všetky aplikácie a potom vyberte položku Skype Video.
 2. Vyberte položky Viac… > Nastavenie.
 3. Vyberte možnosť Použiť môj adresár.

Používatelia, v prípade ktorých sa našla zhoda, sa vám automaticky pridajú do adresára. Ak má iba jeden z vás kontaktné informácie toho druhého, požiadame vás, aby ste druhému používateľovi odoslali žiadosť o pozvánku.

Prehľadávanie navrhovaných kontaktov

 1. Potiahnutím prstom na obrazovke Štart zobrazte zoznam Všetky aplikácie a potom vyberte položku Skype Video.
 2. Vyberte položku Navrhované kontakty.

Tu môžete prijímať pozvánky, prehľadávať návrhy kontaktov a odosielať im pozvánky.

Vlastnosti

ID článku: 10618 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky