Zrušenie konta Microsoft vami alebo nami

Ak svoje konto Microsoft zrušíte vy osobne

Zostávajúci zostatok vám nebude refundovaný.

Ak dôjde k zablokovaniu alebo zrušeniu vášho konta našou stranou

Vaše konto Microsoft môžeme dočasne zablokovať, aby sme vás a ďalších zákazníkov ochránili pred podvodom alebo zneužitím. V niektorých prípadoch, napríklad pri opakovanom porušení našich politík alebo predĺženej nečinnosti, môžeme vaše konto zrušiť úplne.

  • Ak sme dočasne zablokovali vaše konto Microsoft, neprídete o žiadne peniaze vo svojom konte s výnimkou propagačných zostatkov, ktorých platnosť uplynie, kým je konto zablokované.
  • Ak vaše konto Microsoft zrušíme úplne, zostatok vám bude refundovaný iba v prípadoch, kedy to vyžaduje zákon. Ak je to potrebné, na pokrytie prípadných škôd, ktoré nám vznikli, zadržíme vo vašom konte celý zostatok alebo jeho časť. Pri spracovávaní vašej refundácie vás môžeme požiadať o dodatočné informácie.
Vlastnosti

ID článku: 10619 – Posledná kontrola: 22. 6. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky