Všimli sme si, že máte kredit Skype

Ak sa pokúšate zrušiť prepojenie svojho konta Skype s kontom Microsoft v systéme Windows 10 Mobile, môže sa zobraziť hlásenie s informáciou, že máte kredit Skype.

Ak chcete zrušiť prepojenie svojho konta Skype s kontom Microsoft, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Microsoft a poskytnite nasledujúce informácie:

  • e-mailovú adresu konta Microsoft,
  • meno v Skype priradené kontu, ktoré ste prepojili.

Neodosielajte nám heslo k žiadnemu z vašich kont. Zástupcovia oddelenia služieb zákazníkom nebudú od vás nikdy požadovať poskytnutie takejto informácie. Vždy dbajte na to, aby ste mali heslá bezpečne uložené.

Keď budeme mať k dispozícii všetky vyššie uvedené informácie a za predpokladu, že ste nepresiahli maximálny počet žiadostí o zrušenie prepojenia, môžeme prepojenie vašich kont zrušiť za vás.

Vlastnosti

ID článku: 10621 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky