Aplikácie pre príslušenstvo a oznámenia

Príslušenstvo sú doplnkové zariadenia, ktoré komunikujú alebo sa synchronizujú s vaším Windows Phonom, napríklad inteligentné hodinky, aktívne kryty telefónu, fitness náramky alebo budíky.

Niektoré príslušenstvo dokáže prijímať oznámenia z telefónu, napríklad upozornenia na príjem oznámenia, ako aj dáta súvisiace s oznámením. Medzi oznámenia môžu patriť napríklad:

 • oznámenia o hovoroch vrátane čísla volajúceho,
 • SMS správy vrátane odosielateľa a textu správy,
 • pripomenutia,
 • budíky,
 • reklamné pruhy s oznámeniami tretej strany,
 • e-mailové správy,
 • metadáta prehrávania médií.

Vďaka možnosti prijímať oznámenia v príslušenstve nemusíte na prečítanie dôležitých SMS správ alebo oznámení vyťahovať telefón z vrecka alebo kabelky.

Aplikácie pre príslušenstvo

Príslušenstvo dokáže prijímať oznámenia prostredníctvom doplnkovej aplikácie pre príslušenstvo, ktorá je spustená v telefóne. Túto aplikáciu vytvoril výrobca príslušenstva a zvyčajne si ju sťahuje vlastník telefónu. Aplikácie pre príslušenstvo sa dajú spúšťať na pozadí a môžu prijímať dáta oznámení. Aplikácia pre príslušenstvo dokáže odosielať dáta oznámení do aktuálneho hardvéru príslušenstva pomocou pripojenia, ako je napríklad Wi-Fi alebo Bluetooth.

Na podporu aktívnych krytov telefónu vám môže výrobca telefónu poskytnúť predinštalovanú aplikáciu pre príslušenstvo. Aktívny kryt telefónu vám umožňuje komunikovať s telefónom, aj keď je kryt zavretý a telefón zamknutý. Môže napríklad zobraziť čas alebo oznámenia. Keď je aktívny kryt telefónu pripojený k vášmu telefónu a je nainštalovaná kompatibilná aplikácia pre príslušenstvo, táto aplikácia bude môcť automaticky prijímať oznámenia z telefónu. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť.

Na spôsob, akým aplikácia pre príslušenstvo používa dáta oznámení, napríklad obsah vašich správ, sa vzťahujú postupy ochrany osobných údajov vydavateľa aplikácií.

Zapnutie alebo vypnutie oznámení v aplikáciách pre príslušenstvo

Môžete buď zapnúť dáta oznámení pre kompatibilnú aplikáciu pre príslušenstvo a telefón do nej bude odosielať dáta oznámení, alebo ich môžete vypnúť, a zastaviť tak poskytovanie dát oznámení do aplikácie.

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia 

  Settings Icon
  .

 2. Ťuknite na položku Aplikácie pre príslušenstvo a potom ťuknite na aplikáciu, v ktorej chcete zapnúť alebo vypnúť oznámenia.

 3. Zapnite alebo vypnite oznámenia pre túto aplikáciu.  

Vlastnosti

ID článku: 10633 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky