Ako zistím, či má aplikácia nejaké požiadavky?

Mnohé aplikácie alebo hry sú navrhnuté tak, že v rámci Windows Phonu využívajú špeciálne hardvérové a softvérové funkcie. Aplikácia na prácu s fotografiami môže napríklad potrebovať používať fotoaparát vášho telefónu alebo sprievodca reštauráciami môže používať informácie o vašej polohe, aby mohol odporúčať miesta vo vašom okolí.

Informácie o funkciách, ktoré aplikácia vyžaduje, získate ťuknutím na aplikáciu vo Windows Phone Obchode a presunom potiahnutím prstom na obrazovku Podrobnosti. Požiadavky aplikácie sú uvedené v dolnej časti stránky. Skôr ako môžu aplikácie využívať určité funkcie telefónu, musia zobraziť žiadosť o povolenie prístupu. Ak nechcete aplikácii povoliť prístup k niečomu, čo sa nachádza v požiadavkách, nenainštalujte aplikáciu.

Store app details screen on Windows Phone

Tu je zoznam niektorých funkcií, ktoré sa môžu zobraziť na obrazovke s podrobnosťami:

 • Plánované činnosti – umožňuje aplikácii prístup ku kalendáru a informáciám o plánovaných činnostiach v telefóne.
 • Fotoaparát – umožňuje aplikácii prístup k vstavanému fotoaparátu v telefóne.
 • Kompas – umožňuje aplikácii prístup k vstavanému kompasu v telefóne, ak je k dispozícii.
 • Kontakty – umožňuje aplikácii prístup ku kontaktným informáciám v telefóne.
 • Dátové služby – mobilné dátové alebo Wi-Fi pripojenie v telefóne.
 • Gyroscope – umožňuje aplikácii prístup k vstavanému gyroskopu v telefóne, ak je k dispozícii.
 • Služby určenia polohy – približné súradnice polohy vášho telefónu.
 • Knižnice fotografií, hudby a videí – umožňuje aplikácii prístup ku všetkým fotografiám, hudbe a videám v telefóne.
 • Mikrofón – umožňuje aplikácii nahrávať zvuk pomocou vstavaného mikrofónu v telefóne a používať funkcie Reči.
 • Senzor pohybu a smeru – umožňuje aplikácii prístup k senzoru pohybu telefónu.
 • Bezkontaktné prepojenie – umožňuje prístup k možnostiam telefónu pre Bluetooth, Wi-Fi a NFC (near field communication).
 • Identita vlastníka – anonymný identifikátor umožňujúci aplikácii rozlišovať medzi jednotlivými osobami bez poskytnutia osobných údajov.
 • Identita telefónu – jedinečný identifikátor zariadenia umožňujúci aplikácii rozlišovať medzi jednotlivými telefónmi.
 • Služba doručovania oznámení bez vyžiadania – oznámenia, ktoré aplikácia automaticky odosiela na pozadí do telefónu.
 • Zvonenia – umožňuje aplikácii prístup ku kolekcii zvonení v telefóne.
 • SD karta – umožňuje aplikácii limitovaný prístup k SD karte.
 • Rozpoznávanie reči – umožňuje aplikácii prístup k funkciám Reči.
 • Peňaženka – umožňuje aplikácii prístup k položkám v peňaženke alebo uskutočňovanie platieb pomocou peňaženky.
 • Webový prehliadač – umožňuje aplikácii prístup k webovému prehliadaču telefónu.
 • Xbox – umožňuje aplikácii prístup k službe Xbox alebo informáciám o vašom konte.
Vlastnosti

ID článku: 10637 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky