Centrum Office je vo Windows Phone miestom, kde môžete pracovať so svojimi dokumentmi, prezentáciami a tabuľkovými hárkami balíka Microsoft Office. Môžete ho používať na vyhľadávanie súborov, ich otváranie a vykonávanie posledných zmien alebo dokonca na vytváranie nových dokumentov. Ukážeme vám niekoľko rôznych spôsobov na vyhľadávanie a otváranie dokumentov. Ak chcete začať, v zozname aplikácií ťuknite na ikonu Office 

Office Icon
.

Office Hub

  • Nedávne. Tu rýchlo vyhľadáte a otvoríte dokumenty, ktoré ste nedávno používali. Odtiaľto tiež môžete vytvoriť nový dokument, ak chcete.
  • Umiestnenia. Tu získate prístup k dokumentom balíka Office, ktoré máte v telefóne alebo sú uložené inde, napríklad v Microsoft OneDrive, na lokalite Microsoft SharePoint 2010 (alebo novšej) alebo lokalite SharePoint Online (je k dispozícii ako súčasť služieb Microsoft Office 365). Ak ste dokumenty otvorili z e-mailu, môžete ich získať ťuknutím na položku E-mail.      
Vlastnosti

ID článku: 10639 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky