Začíname s Windows Phonom

Nižšie nájdete rýchly prehľad základných funkcií Windows Phonu – uskutočňovanie hovorov, odosielanie SMS správ a získavanie aplikácií.

Prihlásenie do telefónu

Prihláste sa pomocou konta Microsoft, aby ste mohli sťahovať aplikácie, zálohovať obsah a používať ďalšie funkcie. Možnosť prihlásiť sa budete mať pri prvom nastavení telefónu, ale môžete to urobiť aj neskôr.

Uskutočnenie telefonického hovoru

Telefón slúži predovšetkým na volanie.

    

Number One Icon
Na obrazovke Štart ťuknite na položku Telefón 
Phone Icon
> Klávesnica
Dialpad Icon
.

Make a call on Windows Phone

    

Number Two Icon
Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku Hovor.

Make a call on Windows Phone

Posielanie SMS správ

Postup odoslania novej SMS správy je nasledovný. Ak chcete odpovedať na správu, stačí na ňu ťuknúť.

Number One Icon
Na obrazovke Štart ťuknite na položku Výmena správ 
Messaging Icon
    > Nová
Plus Icon

Send a text on Windows Phone

Number Two Icon
Zadajte telefónne číslo alebo kontakt, napíšte správu a potom ťuknite na možnosť Odoslať
Send Email Icon
.

Send a text on Windows Phone

Pridanie kontaktu

Môžete pridať nový kontakt nasledujúcim spôsobom alebo importovať kontakty z iných umiestnení.

    

Number One Icon
Na obrazovke Štart ťuknite na položku Ľudia
People Icon
. Potom potiahnutím prstom prejdite na položku Kontakty a ťuknite na položku Nový
Plus Icon
.

Add a contact on Windows Phone

Number Two Icon
 Zadajte údaje do políčok a ťuknite na položku Uložiť
Save Icon
  (Ak máte nastavené viac ako jedno konto, je potrebné najskôr vybrať požadované konto).

Add a contact on Windows Phone

Získanie aplikácií

Čo by bol smartfón bez zábavy a praktických aplikácií?

Na obrazovke Štart ťuknite na položku Obchod

Marketplace Icon
a potom ťuknutím na dlaždicu zobrazte podrobnosti, potiahnutím prstom prejdite na ďalšie možnosti alebo ťuknite na položku Hľadať
Search Icon
.

Get apps on Windows Phone

Vyhľadávanie aplikácií

Na obrazovke Štart prejdite potiahnutím prstom na zoznam aplikácií. Ťuknutím na položku Hľadať 

Search Icon
môžete vyhľadať konkrétnu aplikáciu alebo prejsť na konkrétnu časť stlačením písmena.

App list on Windows Phone

Pripnutie aplikácií na obrazovku Štart

V zozname aplikácií ťuknite a podržte položku aplikácie, ktorú chcete pripnúť, a potom ťuknite na položku Pripnúť na obrazovku Štart.

Pin apps to Start on Windows Phone

Nastavenie hesla obrazovky uzamknutia

Heslo obrazovky uzamknutia slúži na zabezpečenie telefónu.


Vlastnosti

ID článku: 10650 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 10

Pripomienky