Nastavenie detského kútika

Deti milujú smartfóny, ale čo ak vaše dieťa pri hraní omylom vymaže telefónne alebo e-mailové kontakty v adresári? S detským kútikom sa toho nemusíte obávať. Je to miesto v telefóne, kde sa dieťa môže hrať hry, púšťať hudbu, videá a aplikácie, ktoré tam pridáte, ale nemá prístup k ostatným častiam v telefóne.

Nastavenie detského kútika

 1. Na domovskej obrazovke prejdite potiahnutím prstom na zoznam aplikácií, ťuknite na položku Nastavenia

  Settings Icon
   > Detský kútik 
  Kid's Corner Icon
  a potom na položku Ďalej.

 2. Obsah môžete do detského kútika pridať ťuknutím na položku Hry, Hudba, Videá alebo Aplikácie, výberom položky, ktorú chcete pridať, a ťuknutím na možnosť Hotovo

  Done Icon
  .

 3. Po dokončení pridávania položiek ťuknite na položku Ďalej

 4. Ak v telefóne ešte nie je nastavené heslo obrazovky uzamknutia, môžete ho nastaviť teraz, aby sa vaše dieťa z detského kútika nemohlo dostať na obrazovku Štart. Ťuknite na položku Nastaviť heslo, zadajte heslo a ťuknite na položku Hotovo.

 5. Ťuknutím na položku Dokončiť sa ukončí nastavenie a otvorí sa detský kútik.

 6. Obsah môžete do detského kútika kedykoľvek pridávať alebo odstraňovať. Prejdite na položku Nastavenia > Detský kútik a vykonajte požadované zmeny. Ak budete detský kútik meniť často, ťuknutím na položku Pripnúť

  Pin Icon
  si ho pripnite na obrazovku Štart.

Používanie detského kútika

Položky do detského kútika môžete pridávať len vy. Deti ich však môžu sami otvárať a používať. Môžu tiež zmeniť názov, farbu motívu a obrázok pozadia.

 1. Na hlavnej obrazovke uzamknutia prejdite potiahnutím prstom na obrazovku uzamknutia detského kútika.

 2. Potiahnutím prstom nahor otvorte detský kútik. Obrazovka Štart funguje rovnako ako hlavná obrazovka Štart, môžete na nej zmeniť veľkosť dlaždíc a presúvať ich.

 3. Ťuknutím na položku Prispôsobiť môžete vybrať nový názov, obrázok obrazovky uzamknutia alebo farbu motívu.

 4. Ak chcete z detského kútika odísť, stlačte tlačidlo napájania na telefóne. Opätovným stlačením tlačidla prejdete späť na hlavnú obrazovku uzamknutia.

  

Vlastnosti

ID článku: 10661 – Posledná kontrola: 19. 7. 2016 – Revízia: 9

Pripomienky