Stačí namieriť Windows Phone na QR kód a naskenuje sa pomocou fotonástrojov hľadáčika Bingu. Takto získate informácie o kóde, ako napríklad prepojenie na webovú stránku, správu alebo informácie o kontakte. Môžete tiež naskenovať text a získať o ňom výsledky hľadania. Text dokonca môžete preložiť do iného jazyka. Fotonástroje hľadáčika Bingu už máte v telefóne, môžete teda začať skenovať a vyhľadávať.

Hľadanie skenovaním QR kódu

 1. Stlačte tlačidlo Fotoaparát 

  Camera Icon
  na telefóne a potom ťuknite na položky Fotonástroje 
  Camera Lens Icon
  > Hľadáčik Bingu
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Namierte telefón na QR kód a naskenujte ho.

  Ak to chcete vyskúšať, môžete použiť nasledujúci vzorový QR kód.

  Scan QR Codes with Windows Phone

 3. Na obrazovke Výsledky získate ťuknutím na výsledok informácie o QR kóde.

  Zobrazené informácie závisia od QR kódu. Môže ísť o správu, webovú adresu alebo kontaktné informácie, napríklad e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

Hľadanie skenovaním textu

 1. Stlačte tlačidlo Fotoaparát 

  Camera Icon
  na telefóne a potom ťuknite na položky Fotonástroje 
  Camera Lens Icon
  > Hľadáčik Bingu
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Držte telefón rovno a namierte ho na text, ktorý sa má naskenovať. Ťuknite na položku Skenovať text, ťuknite na polia so slovami, ktoré chcete použiť ako hľadané výrazy, a ťuknite na položku Hľadať.

 3. Ak chcete zobraziť preklad rozpoznaného textu, ťuknite na položku Preložiť a potom na jazyk na obrazovke Preložiť text do jazyka.

Kopírovanie a prilepovanie naskenovaného textu

 1. Stlačte tlačidlo Fotoaparát 

  Camera Icon
  na telefóne a potom ťuknite na položky Fotonástroje 
  Camera Lens Icon
  > Hľadáčik Bingu
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Namierte telefón na text, ktorý sa má naskenovať, a ťuknite na položku Skenovať text.

 3. Ťuknite na položky Viac 

  More Icon
    > Kopírovať všetko.

 4. Otvorte súbor, aplikáciu alebo správu, kam chcete text prilepiť.

 5. Ťuknite na miesto, kde ho chcete prilepiť.

 6. Na paneli návrhov textu nad klávesnicou ťuknite na položku Prilepiť

  Paste Icon
  .

Zobrazenie predchádzajúcich výsledkov hľadania hľadáčika Bingu

 1. Stlačte tlačidlo Fotoaparát 

  Camera Icon
  na telefóne, potom ťuknite na položky Fotonástroje 
  Camera Lens Icon
  > Hľadáčik Bingu 
  Bing Vision Lens Icon
  > História.

 2. Na obrazovke História hľadáčika ťuknite na výsledok hľadania.

Vlastnosti

ID článku: 10670 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky