Čo možno urobiť, ak nemôžem stiahnuť prílohy v programe Windows Live Mail?


S cieľom ochrániť váš počítač pred vírusmi – programami, ktoré môžu poškodiť váš počítač alebo získať prístup k súkromným informáciám – blokuje Windows Live Mail niektoré typy príloh, pri ktorých je vysoké riziko toho, že obsahujú vírusy. Ak Mail zablokuje prijatú prílohu, v hlavičke správy sa zobrazí hlásenie Zakázaný typ súboru a prílohu nebude možné stiahnuť ani otvoriť.

Ak chcete, aby boli všetky typy príloh vždy povolené, môžete toto nastavenie zmeniť v Možnostiach zabezpečenia. Po zmene nastavenia budete môcť stiahnuť a otvoriť všetky typy príloh, no neodblokujete tým prílohy, ktoré už Mail prijal. Ak chcete takéto typy príloh povoliť len pre určité správy, môžete odosielateľa požiadať, aby prílohu pred odoslaním komprimoval (vytvoril súbor .zip).

Ak chcete, aby Mail vždy stiahol a otvoril všetky typy príloh

  1. Vyberte tlačidlo Štart 
    Obrázok tlačidla Štart
    , aby ste otvorili Windows Live Mail. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Mail a potom v zozname výsledkov vyberte položku Windows Live Mail.
  2. Na karte Domov vyberte položku Nevyžiadané a potom položkuMožnosti zabezpečenia.
  3. Vyberte kartu Zabezpečenie a potom v časti Ochrana proti vírusom zrušte začiarknutie políčka Zakázať ukladanie alebo otváranie príloh, ktoré by mohli obsahovať vírus a potom vyberte tlačidlo OK.


Vlastnosti

ID článku: 10740 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky