Pridanie a upravovanie zvuku v programe Movie Maker

Pridaním filmovej hudby môžete vytvoriť efektné a profesionálne filmy. Nástroje na úpravu v programe Movie Maker vám tiež umožnia upravovať hlasitosť, postupné zosilňovanie a zoslabovanie hudby a ďalšie možnosti.

Pridanie hudby

 1. Na karte Domov prejdite do skupiny Pridanie a vyberte položku Pridanie hudby.
 2. Kliknite na hudobný súbor, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na položku Otvoriť.

Postupné zosilňovanie alebo zoslabovanie hudby

 1. Vyberte hudbu, ktorej postupné zosilňovanie alebo zoslabovanie chcete nastaviť.
 2. V časti Nástroje hudby prejdite na kartu Možnosti a v skupine Zvuk vykonajte jeden alebo oba z nasledujúcich krokov:
  • Ak chcete nastaviť postupné zosilňovanie hudby, vyberte zoznam Zosilnenie a potom vyberte rýchlosť postupného zosilňovania hudby.
  • Ak chcete nastaviť postupné zoslabovanie hudby, kliknite na zoznam Zoslabenie a potom vyberte rýchlosť postupného zoslabovania hudby.

Zmena počiatočného alebo koncového bodu prehrávania hudby

 1. Vyberte hudbu.
 2. Myšou posuňte indikátor prehrávania na paneli deja do bodu v hudobnom zázname, v ktorom sa má spustiť alebo zastaviť prehrávanie hudby vo filme. Potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
  • Ak chcete nastaviť nový počiatočný bod prehrávania pre hudbu tak, aby sa začala prehrávať od aktuálneho bodu, prejdite do časti Nástroje hudby, prejdite na kartu Možnosti a potom v skupine Úpravy vyberte položku Nastavenie počiatočného bodu.
  • Ak chcete nastaviť nový koncový bod prehrávania pre hudbu tak, aby sa prestala prehrávať v aktuálnom bode, prejdite do časti Nástroje hudby, prejdite na kartu Možnosti a potom v skupine Úpravy kliknite na položku Nastavenie koncového bodu.

Zmena hlasitosti položky hudby

 1. Vyberte hudbu.
 2. V časti Nástroje hudby prejdite na kartu Možnosti, v skupine Zvuk vyberte položku Hlasitosť hudby a potom posuňte jazdec doľava, ak chcete znížiť hlasitosť, alebo doprava, ak chcete zvýšiť hlasitosť.

Zmena hlasitosti zvuku vo videu

 1. Vyberte video.
 2. V časti Nástroje videí prejdite na kartu Úprava, v skupine Zvuk vyberte položku Hlasitosť videa a potom posuňte jazdec doľava, ak chcete znížiť hlasitosť, alebo doprava, ak chcete zvýšiť hlasitosť.
Vlastnosti

ID článku: 10743 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky