Prehranie zvuku po poslednej fotografii alebo poslednom videu

Ak hudba začína po poslednom videu alebo poslednej fotografii vášho projektu, zobrazí sa vám príslušné oznámenie. Pokiaľ sa to stane, hudba, ktorá začína po poslednej fotografii alebo po poslednom videu, sa vo vašom výslednom filme neprehrá.

Ak chcete tento problém vyriešiť, vykonajte jeden alebo viacero z nasledujúcich krokov:

  • Pridanie ďalších fotografií a videí: Ak pridáte dostatok fotografií alebo videí, ktoré váš projekt predĺžia tak, aby sa neprehrala len prvá skladba, vo výslednom filme sa prehrá aj posledná skladba.  Ďalšie informácie o pridávaní videí a fotografií nájdete v článku Ako môžem pridať videá a fotografie v programe Movie Maker?
  • Prispôsobenie filmu hudbe: Ak to chcete urobiť, vyberte na karte Projekt, v skupine Zvuk položku Prispôsobiť hudbe. Dĺžka času, počas ktorej sa zobrazujú fotografie, sa automaticky prispôsobí. V závislosti od počtu fotografií, dĺžky videa a dĺžky hudby sa koncová skladba môže prehrať, pretože čas zobrazovania fotografií sa predĺži.
  • Dlhšie zobrazovanie fotografií: Podľa vlastného uváženia upravte dĺžku zobrazovania fotografií tak, aby sa zobrazovanie jednej alebo viacerých fotografií predĺžilo. Po predĺžení doby zobrazovania fotografií sa koncová hudba môže prehrať, pretože sa predĺži celková dĺžka projektu. Ak chcete prispôsobiť dobu zobrazovania fotografie, kliknite na ňu a potom v časti Nástroje videí, na karte Úprava kliknite v skupine Nastavenie na položku Trvanie. Vyberte a zadajte dĺžku trvania.
  • Zostrihanie hudby: Zostrihajte skladbu projektu, aby trvala kratšie. Ak skladbu zostriháte, aby bola kratšia ako celková dĺžka videí a fotografií, koncová skladba sa vo vašom výslednom filme bude môcť prehrať.
  • Odstránenie ostatnej hudby z projektu: Koncová skladba sa premiestni do skoršieho časového bodu projektu a prehrá sa vo filme.
Vlastnosti

ID článku: 10746 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky