Uskutočnenie hovoru cez Skype

Windows 10 Mobile má Skype vstavaný, aby ste mohli rýchlo uskutočňovať bezplatné* hovory medzi kontami Skype s členmi rodiny, priateľmi a ďalšími ľuďmi.

Kým ste prihlásení do Skypu, môžete vo svojom zariadení so systémom Windows 10 Mobile uskutočňovať a prijímať hovory cez Skype. Ďalšie informácie o nastavení konta Skype v systéme Windows 10 Mobile nájdete v téme Nastavenie konta Skype.

Uskutočnenie videohovoru cez Skype

  1. Na obrazovke Štart  potiahnutím prstom zobrazte zoznam Všetky aplikácie a potom vyberte položku Skype Video.
  2. Vyberte kontakt v histórii hovorov alebo vyberte položky Telefónny zoznam > Meno kontaktu v Skype > Skype Video.

Uskutočnenie hlasového hovoru cez Skype

  1. Na obrazovke Štart vyberte položku Telefón.
  2. Vyberte položku História a potom niekomu zavolajte tak, že vyberiete niektorý hovor Skype vo svojej histórii hovorov Skype.

Prijatie videohovoru cez Skype

Prichádzajúci videohovor cez Skype prijmete výberom položky Video. Ak chcete komunikovať iba cez hlasový hovor Skype, vyberte namiesto toho položku Zvuk.

Nie je vhodný čas na telefonovanie? Prichádzajúci hovor odmietnete výberom položky Ignorovať.

Ak ste offline a máte zapnuté hlasové správy, osoba, ktorá vám volala, vám môže zanechať správu.

Prepnutie z bežného telefónneho hovoru na videohovor Skype

V systéme Windows 10 Mobile môžete zmeniť bežný telefónny hovor na videohovor Skype jedným alebo niekoľkými rýchlymi ťuknutiami, ak je osoba, s ktorou telefonujete, vo vašich kontaktoch v Skype. Takto máte k dispozícii ďalší komunikačný nástroj, ktorý vám umožní komunikovať a vidieť sa s ostatnými.

Počas telefónneho hovoru vyberte tlačidlo Skype Video. (Tlačidlo bude mať názov Skype Video, ak je táto aplikácia vašou predvolenou aplikáciou na uskutočňovanie videohovorov.) Prebiehajúci bežný telefónny hovor sa môže ukončiť, keď sa začne videohovor Skype.

Ak chcete nastaviť predvolenú aplikáciu, ktorá sa použije pri prepnutí na videohovor, postupujte nasledovne:

  1. Na obrazovke Štart potiahnutím prstom prejdite na zoznam Všetky aplikácie a potom vyberte položky Nastavenie [ikona Nastavenie] > Systém > Telefón.
  2. V časti Predvolené aplikácie vyberte položku Prepnúť na videohovory pomocou aplikácie a potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete používať na videohovory.

Môžem prijímať a nahrávať hlasové správy?

Áno. Hlasové správy, ktoré dostanete, sa zobrazia v histórii vašich hovorov a v okamžitých správach. Hlasové správy môžete prijímať až po zapnutí funkcie hlasových správ pre svoje konto Skype. Do svojho konta sa môžete prihlásiť z prehliadača vo svojom telefóne alebo počítači.

Vlastnosti

ID článku: 10752 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky