Obnovenie výrobných nastavení telefónu

Keď obnovíte výrobného nastavenia telefónu s Windowsom, telefón sa vráti do stavu, v akom bol pri prvom zapnutí. Všetok váš osobný obsah sa vymaže a v telefóne sa obnovia jeho výrobné nastavenia.

Ak sa rozhodnete obnoviť výrobné nastavenia telefónu, môžete si najskôr v cloude zálohovať aplikácie, SMS správy a ďalší obsah. Ďalšie informácie o tom, ako to funguje, nájdete v téme Zálohovanie obsahu.


Obnovenie výrobných nastavení vášho telefónu

  1. Na obrazovke Štart prejdite potiahnutím prstom na zoznam všetkých aplikácií a potom vyberte položku Nastavenia .
  2. Vyberte položky Systém > Informácie > Obnoviť výrobné nastavenia telefónu.
  3. Zobrazia sa dve upozornenia. Ak ste sa pevne rozhodli, že chcete v telefóne obnoviť výrobné nastavenia, kliknite na položku Áno a potom ešte raz na položku Áno. Dokončenie tohto procesu môže chvíľu trvať.

Ak váš telefón nereaguje a nedá sa prejsť do časti Nastavenia , výrobné nastavenia telefónu by sa mali dať obnoviť pomocou hardvérových tlačidiel. Na telefónoch Lumia (a niektorých iných) použite pri obnove výrobných nastavení nasledujúci postup.

Obnovenie výrobných nastavení v telefóne, ktorý nereaguje

  1. Podržte naraz stlačené tlačidlo na zníženie hlasitosti a tlačidlo napájania dovtedy, kým neucítite vibráciu (približne 10 až 15 sekúnd).
  2. Keď ucítite vibráciu, pustite tlačidlá a potom okamžite stlačte a podržte stlačené tlačidlo na zníženie hlasitosti dovtedy, kým sa nezobrazí veľký výkričník.
  3. Keď sa výkričník zobrazí, postupne stlačte štyri tlačidlá v tomto poradí: Zvýšenie hlasitosti, Zníženie hlasitosti, Napájanie, Zníženie hlasitosti. V telefóne by sa teraz mali obnoviť výrobné nastavenia a telefón by sa mal reštartovať. (Dokončenie procesu obnovenia výrobných nastavení môže chvíľu trvať.)
Vlastnosti

ID článku: 10768 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)