Ak telefón prestane fungovať alebo reagovať ako zvyčajne, skúste ho reštartovať.

Telefón reštartujete tak, že podržíte stlačené tlačidlo napájania dovtedy, kým sa na obrazovke nezobrazí správa Posunutím nadol vypnite telefón, a potom potiahnite prstom smerom nadol. (Správa sa zvyčajne zobrazí v priebehu 3 sekúnd.) Telefón znova zapnete stlačením tlačidla napájania.

Ak tento postup nefunguje, podržte naraz stlačené tlačidlo na zníženie hlasitosti a tlačidlo napájania dovtedy, kým neucítite vibráciu (približne 10 až 15 sekúnd), a potom tlačidlá pustite. Telefón sa automaticky reštartuje.


Ak máte v telefóne vymeniteľnú batériu (zvyčajne sa nachádza pod zadným panelom), môžete skúsiť telefón reštartovať a zapnúť tak, že z neho batériu vyberiete a znova ju do neho vložíte a potom stlačíte tlačidlo napájania. Po takomto reštarte nemusí byť v telefóne nastavený správny dátum a čas. Správny dátum a čas nastavíte prechodom do zoznamu Všetky aplikácie a výberom položiek Štart , Nastavenie

Ikona Nastavenia
> Čas a jazyk
Ikona Čas a jazyk
> Dátum a čas.

Ak sa reštartovaním telefónu problém nevyrieši, skúste obnoviť výrobné nastavenie telefónu.

Vlastnosti

ID článku: 10769 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky