3 jednoduché kroky recyklácie starého telefónu

Použité elektronické výrobky, batérie a obalové materiály vracajte vždy na určené zberné miesta. Týmto spôsobom prispejete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácie odpadu a pomôžete recyklovať materiály.

Rozlúčte sa so starým telefónom

Rozlúčka so starým telefónom môže byť ťažká, ale stojí za to. Ak by každý používateľ mobilného telefónu recykloval len jeden telefón, spolu by sme ušetrili takmer 240 000 ton surovín.

Zálohovanie pamätí

Skôr než sa so starým telefónom rozlúčite, odporúčame uložiť kontakty, texty, fotografie, hudbu a videá do počítača alebo cloudu a v telefóne obnoviť výrobné nastavenia.

Dajte svojmu starému telefónu slobodu, recyklujte ho.

Stačí odstrániť starú SIM kartu a vziať telefón na ľubovoľné miesto určené na recykláciu elektroniky, ktoré zriadili miestne úrady.

recycling

Ďalšie informácie o sociálnej zodpovednosti nášho podniku

Vlastnosti

ID článku: 10787 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky