Riešenie problémov s telefónom Nokia so systémom Symbian

Ak potrebujete opraviť telefón, pozrite si tieto jednoduché kroky. Možno pomocou nich problém odstránite a ušetríte si čas a námahu.

1. Reštartovanie telefónu

Ak máte v telefóne vymeniteľnú batériu, vypnite ho a batériu vyberte, o pár sekúnd ju vložte späť a zapnite telefón.

Ak batéria v telefóne nie je vymeniteľná, zapnite ho a stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým telefón nezavibruje a nevypne sa. Potom znova zapnite telefón.

2. Nabitie telefónu

  1. Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
  2. Zapojte nabíjačku do telefónu.
  3. Keď telefón signalizuje, že batéria je úplne nabitá, odpojte nabíjačku z telefónu a potom z elektrickej zásuvky.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa zobrazí indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Ak ste batériu dlho nepoužívali, možno bude treba po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby začala nabíjať.

3. Obnovenie výrobných nastavení

Obnovenie pôvodných nastavení: Ak telefón nefunguje správne, môžete obnoviť pôvodné hodnoty niektorých nastavení. Nemá to vplyv na dokumenty ani súbory uložené v telefóne, ale odporúčame, aby ste svoje veci zálohovali pred obnovením výrobných nastavení. Pozrite si pokyny v používateľskej príručke.

  1. Ukončite všetky aktívne hovory a pripojenia.
  2. Vyberte položky: > Nastavenie a telefón > Správa telefónu > Výrobné nastavenia > Obnoviť.
  3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte bezpečnostný kód.

Po obnovení pôvodných nastavení sa telefón vypne a znova zapne. Môže to trvať dlhšie ako zvyčajne.

4. Preinštalovanie softvéru

Nástroj na obnovu softvéru Software Recovery Tool vám doma pomôže pri resetovaní a obnovení softvéru telefónu v prípade, že váš telefón nereaguje, mrzne, má problémy so softvérom alebo s aktualizáciou softvéru.

Dôležité Pomocou nástroja Software Recovery Tool vymažete všetok obsah uložený v telefóne vrátane aplikácií a hier (spolu s údajmi aplikácií a priebehom hier), SMS správ, histórie hovorov, hudby, fotografií a ďalšieho obsahu. Ak je to možné, mali by ste telefón najskôr zálohovať (Nastavenia > Zálohovanie). Po dokončení budete môcť obnoviť zálohu.

Poznámka: Proces obnovenia môže chvíľu trvať v závislosti od rýchlosti pripojenia na internet a počas inštalácie nemôžete používať telefón. Nainštaluje sa najnovšia schválená verzia softvéru pre váš telefón a model.

Stiahnite a nainštalujte nástroj Nokia Software Recovery Tool do počítača. Ak je to možné, uistite sa, že batéria v telefóne je úplne nabitá.

Pripojte telefón k počítaču pomocou kompatibilného USB kábla. Postupujte podľa pokynov zobrazených v nástroji.


Ďalšia pomoc

Ak ste pomocou týchto krokov problém nevyriešili, môžete požiadať o ďalšiu pomoc v našich používateľských fórach.


Vlastnosti

ID článku: 10789 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky