Riešenie problémov s telefónom Nokia radu S30/S40

Skúste najprv jednoduché opravy

Ak potrebujete opraviť telefón, pozrite si tieto jednoduché kroky. Možno pomocou nich problém odstránite a ušetríte si čas a námahu.

1. Reštartovanie telefónu

Vypnite telefón a vyberte batériu. Počkajte niekoľko sekúnd, potom batériu vložte späť a znova zapnite telefón.

2. Nabitie telefónu

Nabite batériu

  1. Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
  2. Zapojte nabíjačku do telefónu.
  3. Keď telefón signalizuje, že batéria je úplne nabitá, odpojte nabíjačku z telefónu a potom z elektrickej zásuvky.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa zobrazí indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Ak ste batériu dlho nepoužívali, možno bude treba po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby začala nabíjať.

3. Obnovenie výrobných nastavení

Obnovenie pôvodných nastavení: Ak telefón nefunguje správne, môžete obnoviť pôvodné hodnoty niektorých nastavení. Nemá to vplyv na dokumenty ani súbory uložené v telefóne, ale odporúčame, aby ste svoje veci zálohovali pred obnovením výrobných nastavení. Pozrite si pokyny v používateľskej príručke.

  1. Ukončite všetky hovory a pripojenia.
  2. Vyberte tieto položky: Ponuka > Nastavenia a obnovenie výrobných nast. > Len nastavenia.
  3. Zadajte bezpečnostný kód.

Po obnovení pôvodných nastavení sa telefón vypne a znova zapne. Môže to trvať dlhšie ako zvyčajne.

4. Preinštalovanie softvéru

Nástroj na obnovu softvéru Software Recovery Tool vám doma pomôže pri resetovaní a obnovení softvéru telefónu v prípade, že váš telefón nereaguje, mrzne, má problémy so softvérom alebo s aktualizáciou softvéru.

Dôležité Pomocou nástroja Software Recovery Tool vymažete všetok obsah uložený v telefóne vrátane aplikácií a hier (spolu s údajmi aplikácií a priebehom hier), SMS správ, histórie hovorov, hudby, fotografií a ďalšieho obsahu. Ak je to možné, mali by ste telefón najskôr zálohovať (Nastavenia > Zálohovanie). Po dokončení budete môcť obnoviť zálohu.

Poznámka: Proces obnovenia môže chvíľu trvať v závislosti od rýchlosti pripojenia na internet a počas inštalácie nemôžete používať telefón. Nainštaluje sa najnovšia schválená verzia softvéru pre váš telefón a model.

Stiahnite a nainštalujte nástroj Nokia Software Recovery Tool do počítača. Ak je to možné, uistite sa, že batéria v telefóne je úplne nabitá.

Pripojte telefón k počítaču pomocou kompatibilného USB kábla. Postupujte podľa pokynov zobrazených v nástroji.


Ďalšia pomoc

Ak tieto kroky nepomohli vyriešiť problém s vaším telefónom, kliknutím sem (v angličtine) získate ďalšiu pomoc od našich partnerov v spoločnosti B2X, ktorá je poskytovateľom služieb zákazníkom autorizovaným spoločnosťou Microsoft.

Vlastnosti

ID článku: 10791 – Posledná kontrola: 30. 9. 2016 – Revízia: 8

Pripomienky