Riešenie problémov s telefónom Nokia Asha

Ak máte problémy s telefónom, najskôr si pozrite tieto jednoduché kroky.

1. Reštartovanie telefónu

Vyberte batériu, chvíľu počkajte a vložte ju späť do telefónu. Zapnite telefón.

2. Obnovenie pôvodných výrobných nastavení

V závislosti od modelu telefónu Asha vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Resetovať telefón alebo Ponuka > Nastavenia > Obnov. výr. nast.. Dostanete na výber buď možnosť resetovať nastavenia a ponechať osobné údaje, alebo odstrániť aj všetky osobné údaje.

Ak ste pre svoj telefón nastavili bezpečnostný kód, zobrazí sa výzva na zadanie bezpečnostného kódu pred vykonaním obnovy výrobných nastavení.

3. Preinštalovanie softvéru

Nástroj na obnovu softvéru Software Recovery vám doma pomôže pri resetovaní a obnovení softvéru telefónu v prípade, že nereaguje, mrzne alebo má problémy so softvérom.

Dôležité Pomocou nástroja Software Recovery Tool vymažete všetok obsah uložený v telefóne vrátane aplikácií a hier (spolu s údajmi aplikácií a priebehom hier), SMS správ, histórie hovorov, hudby, fotografií a ďalšieho obsahu. Ak je to možné, mali by ste telefón najskôr zálohovať (pokyny nájdete v používateľskej príručke). Po dokončení budete môcť obnoviť zálohu.

Stiahnite a nainštalujte nástroj Nokia Software Recovery Tool do počítača. Ak je to možné, uistite sa, že batéria v telefóne je úplne nabitá.

  1. Spustite nástroj na obnovu softvéru Nokia Software Recovery Tool a pripojte telefón k počítaču pomocou kompatibilného USB kábla. Ak sa zobrazí výzva, v telefóne vyberte správny USB režim: Nokia Suite alebo Modem.
  2. Postupujte podľa pokynov zobrazených v nástroji.


Ďalšia pomoc

Ak ste pomocou týchto krokov problém nevyriešili, môžete požiadať o ďalšiu pomoc v našich používateľských fórach.


Vlastnosti

ID článku: 10810 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 4

Mobilné zariadenia

Pripomienky